Manna Lương Thực Hằng Ngày

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 19 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 19 Thường Niên   Chúa Nhật 19 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 19 Thường niên. Thứ Ba tuần 19 Thường niên. Thứ Tư tuần 19 Thường niên. Thứ Năm tuần 19 Thường niên. Thứ Sáu tuần 19 Thường niên. Thứ Bảy tuần 19 Thường niên.   XIN CHO CON ĐI TRÊN MẶT …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 18 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 18 Thường Niên   Chúa Nhật 18 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 18 Thường niên. Thứ Ba tuần 18 Thường niên. Thứ Tư tuần 18 Thường niên. Thứ Năm tuần 18 Thường niên. Thứ Sáu tuần 18 Thường niên. Thứ Bảy tuần 18 Thường niên.     ANH EM HÃY CHO HỌ …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 17 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 17 Thường Niên Chúa Nhật Tuần 17 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 17 Thường niên. Thứ Ba tuần 17 Thường niên. Thứ Tư tuần 17 Thường niên. Thứ Năm tuần 17 Thường niên. Thứ Sáu tuần 17 Thường niên. Thứ Bảy tuần 17 Thường niên.   VUI MỪNG BÁN TẤT CẢ Chúa …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 16 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 16 Thường Niên Thứ Hai tuần 16 Thường niên. Thứ Ba tuần 16 Thường niên. Thứ Tư tuần 16 Thường niên. Thứ Năm tuần 16 Thường niên. Thứ Sáu tuần 16 Thường niên. Thứ Bảy tuần 16 Thường niên.   ĐÒI DẤU LẠ Thứ Hai tuần 16 Thường niên Lời Chúa: Mt 12,38-42 Khi …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 15 Thường Niên

  Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 15 Thường Niên   Chúa Nhật 15 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 15 Thường niên. Thứ Ba tuần 15 Thường niên. Thứ Tư tuần 15 Thường niên. Thứ Năm tuần 15 Thường niên. Thứ Sáu tuần 15 Thường niên. Thứ Bảy tuần 15 Thường niên.     NGHE VÀ HIỂU Chúa …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 14 Thường niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 14 Thường niên Thứ Hai tuần 14 Thường niên. Thứ Ba tuần 14 Thường niên. Thứ Tư tuần 14 Thường niên. Thứ Năm tuần 14 Thường niên. Thứ Sáu tuần 14 Thường niên. Thứ Bảy tuần 14 Thường niên.   CẦM LẤY TAY Thứ Hai tuần 14 Thường niên Lời Chúa: Mt 9, 18-26 …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 13 Thường niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 13 Thường niên   Chúa Nhật 13 Thường niên năm A. Thứ Hai tuần 13 Thường niên. Thứ Ba tuần 13 Thường niên. Thứ Tư tuần 13 Thường niên. Thứ Năm tuần 13 Thường niên. Thứ Sáu tuần 13 Thường niên. Thứ Bảy tuần 13 Thường niên.   Chúa Nhật 13 Thường niên năm …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 12 Thường niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 12 Thường niên Chúa Nhật 12 Thường niên, năm A.. Thứ Hai tuần 12 Thường niên. Thứ Ba tuần 12 Thường niên. Thứ Tư tuần 12 Thường niên. Thứ Năm tuần 12 Thường niên. Thứ Sáu tuần 12 Thường niên. Thứ Bảy tuần 12 Thường niên. ANH EM ĐỪNG SỢ Chúa Nhật 12 Thường …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 11 Thường niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 11 Thường niên Thứ Hai tuần 11 Thường niên. Thứ Ba tuần 11 Thường niên. Thứ Tư tuần 11 Thường niên. Thứ Năm tuần 11 Thường niên. Thứ Sáu tuần 11 Thường niên. Thứ Bảy tuần 11 Thường niên.   AI XIN, HÃY CHO Thứ Hai tuần 11 Thường niên Lời Chúa: Mt 5, …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 10 Thường niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 10 Thường niên Thứ Hai tuần 10 Thường niên. Thứ Ba tuần 10 Thường niên. Thứ Tư tuần 10 Thường niên. Thứ Năm tuần 10 Thường niên. Thứ Sáu tuần 10 Thường niên. Thứ Bảy tuần 10 Thường niên.   PHÚC THAY Thứ Hai tuần 10 Thường niên Lời Chúa: Mt 5, 1-12 Khi …

xem thêm