SN Chúa Nhật

“Cám ơn đời”

  “CÁM ƠN ĐỜI” Lm.Jos Tạ Duy Tuyền     Có lần tôi đến thăm một người bạn tại bệnh viện, tôi hỏi: “Thời gian nằm ở bệnh viện, bạn cảm thấy thế nào? “. – Cảm thấy thế nào ư?- về phần “ thân bệnh” thì đã có đội ngũ y bác sĩ rất nhiệt tình ngày đêm theo …

xem thêm

Văn hóa biết ơn

Văn hóa biết ơn Tin Mừng Chúa Nhật 28 Thường Niên kể về câu chuyện mười người phong cùi được Đức Giêsu chữa lành. Nhìn chung, họ được nhận lãnh quyền năng và tình thương của Chúa giống nhau. Tuy nhiên, thông điệp của bài Tin Mừng này không chỉ nhắm đến sự giống nhau đó, nhưng còn là sự khác biệt của kinh …

xem thêm

Lòng biết ơn

Lòng biết ơn – Chúa Nhật XXVIII thường niên C   LÒNG BIẾT ƠN CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C Có một thời, người ta có khuynh hướng bỏ hẳn lời cám ơn trong mối tương quan hằng ngày. Trong thời bao cấp, những nghi thức giao tế bị coi là những hủ tục và tàn dư của …

xem thêm

SNCN 28 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

CHÍN NGƯỜI KIA ĐÂU(Chúa nhật 28 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 17, 11-19 Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ …

xem thêm

Cảm Tạ Ơn  Chúa Luôn Mãi

Cảm Tạ Ơn  Chúa Luôn Mãi Chúa Nhật 28 Thường Niên C   09.10.22   vo ha I.  Trong cuộc sống xã hội đời thường, Cám Ơn hay Tạ Ơn là hình thái cao đẹp thuộc văn hóa giao tế hằng ngày của con người cao quí hơn vạn vật, tuy rằng  người làm ơn không để chờ người trả ơn.  Trẻ em luôn được …

xem thêm

Luôn Biết Tạ Ơn Chúa Trong Cuộc Sống

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN C 2V 5,14-17 ; 2Tm 2,8-13 ; Lc 17,11-19 Luôn Biết Tạ Ơn Chúa Trong Cuộc Sống I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG : Lc 17,11-19 (11) Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. (12) Lúc Người vào một làng kia, thì …

xem thêm

Một và Chín

Một và Chín Một và Chín là hai số đối nghịch nhau về tỷ lệ – ít và nhiều. Cái ít là cái hiếm, càng hiếm càng quý; nhiều là thứ không hiếm, càng nhiều càng thừa. Trình thuật Lc 17:11-19 liên quan vấn đề đó: Có tất cả mười người phong hủi được Chúa Giêsu chữa lành, nhưng có …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm C  

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm C  Lời Chúa: 2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19 Đức tin của người cùi – ViKiNi 1 Tỏ lòng biết ơn – Dã Quỳ. 2 Biết ơn. – Lm. GB. Trần Văn Hào. 4 Sống Tin Mừng là sống tạ ơn. 6 Lòng biết ơn. 8 Suy niệm của Lm. …

xem thêm

HGNM Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Ngày 7/10  LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI  Lc 1,26-38 * LỊCH SỬ Chuỗi Mân Côi, với hình thức ngày hôm nay, được các Cha Dòng Đa Minh và sau đó Dòng Tên truyền bá từ thế kỷ XV. Lễ Mân Côi không nhằm vào xâu chuỗi cho bằng hướng về Thánh Mẫu Mân Côi, đó là Đức Trinh nữ Maria. …

xem thêm