SN Chúa Nhật

 Tin Yêu Chúa Qua Bổn Phận Phục Vụ Anh Em

 Tin Yêu Chúa Qua Bổn Phận Phục Vụ Anh Em Chúa Nhật 27 Thường Niên  C  02.10.22 vo ha I. Thế giới nầy, thế kỷ 20 đã gặp phải hai cơn siêu đại họa của hai cuộc thế chiến, chưa kể chiến tranh dai dẳng Đông Dương 1945-75. Gần đây, hai thập niên qua của thế kỷ 21 nầy, cũng đầy dẫy …

xem thêm

Đức tin kiên trung

Đức tin kiên trung – Chúa Nhật XXVII thường niên C   ĐỨC TIN KIÊN TRUNG CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – NĂM C Hành trình Đức tin là một hành trình liên lỉ, suốt đời. Tin vào Chúa là chọn Ngài làm lý tưởng tối thượng của cuộc đời. Đức tin không giống như ghi danh vào một tổ …

xem thêm

SNCN 27 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

LÀM ĐIỀU PHẢI LÀM(Chúa nhật 27 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 17, 5-10 Một hôm, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống …

xem thêm

Mancoibank (Ngân Hàng Kinh Mân Côi)

Mancoibank (Ngân Hàng Kinh Mân Côi) Tháng 10 hằng năm chúng ta vẫn được mời gọi đọc kinh Mân Côi với những cách gọi như là “phong trào đọc kinh Mân Côi” (phong trào nghĩa là hoạt động lôi cuốn được đông đảo người tham gia). Rồi gần đây một vài nơi dùng từ “chiến dịch đọc kinh Mân Côi” …

xem thêm

Sống Mầu Nhiệm Mân Côi Giữa Đời Thường

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 27 TN – KÍNH TRỌNG THỂ LỄ MÂN CÔI Cv 1,12-14; Lc 1,26-38 Sống Mầu Nhiệm Mân Côi Giữa Đời Thường I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG : Lc 1,26-38. (c 26) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, (c …

xem thêm

Kinh Mân Côi, lời kinh gần gũi

Kinh Mân Côi, lời kinh gần gũi Một người đàn ông chạy xe ôm, đang khi ngồi chờ khách, anh cầm tràng chuỗi trên tay để lần hạt. Người đi đường chụp tấm hình đưa lên mạng xã hội. Thi sĩ nhìn hình, cảm hứng làm thơ. Nhạc sĩ cảm hứng từ thơ nên viết nhạc, ca sĩ hát và …

xem thêm

Các bài suy niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Các bài suy niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi Sống lời kinh Mân Côi – Huệ Minh. 1 Nhiệm mầu của lời kinh Mân Côi – Huệ Minh. 3 Kinh Mân Côi – Lm. JB. Lê Ngọc Dũng. 8 Suy niệm của Lm. Giuse Nguyễn Quốc Quang. 9 Kinh Mân Côi 12 Lễ Mẹ Mân Côi (Lc 1,26-38). 13 Niềm …

xem thêm

Các Bài Suy niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên – C

Các Bài Suy niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên – C Lời Chúa: Kb 1, 2-3; 2, 2-4; 2Tm 1, 6-9.13-14; Lc 17, 5-10 Làm điều phải làm.. 5 Hãy bật rễ lên. 8 Đức tin bằng hạt cải – ViKiNi 11 Đức tin. 15 Đầy tớ vô dụng. 17 Khoảng cách – Lm Giuse Nguyễn Hữu An. 19 Đức …

xem thêm

SNCN 26 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

CÓ MỘT VỰC THẲM (Chúa nhật 26 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 16, 19-31 Một hôm, Ðức Giêsu nói với những người Pharisêu rằng: “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng …

xem thêm