Các Vấn Đề Phụng Vụ

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 2 Phục Sinh – Năm C

  BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN 2 PHỤC SINH – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973) 28/04/2019 – Chúa Nhật 29/04/2019 – Thứ Hai 30/04/2019 – Thứ Ba. 01/05/2019 – Thứ Tư. Thánh Giuse thợ. 02/05/2019 – Thứ Năm II. 03/05/2019  – Thứ Sáu THÁNH PHILÍPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ.. 04/05/2019 – Thứ Bảy II. 28/04/2019 – Chúa Nhật II Phục Sinh BÀI …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 2 PhụcSinh – Năm C

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH – C KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA Cv5,12-16; Kh 1,9-11a.12-13.17-19; Ga 20,19-31 Chủ đề: CỦNG CỐ NIỀM TIN PHỤC SINH Lời Chúa: “Phúc cho ai  không thấy mà tin” (Ga 20,29). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 2 Phục sinh hôm nay cho chúng thấy, sự xác …

xem thêm

Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần Bát Nhật Phục Sinh  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973) 22/04/2019 – Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh. 23/04/2019 – Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh. 24/04/2019 – Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh. 25/04/2019 – Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh. 26/04/2019 – Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh. 27/04/2019 – Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh. 22/04/2019 – Thứ Hai Tuần Bát Nhật …

xem thêm

Lịch Công Giáo GP Cần Thơ 2019: Tháng Năm

Lịch Công Giáo GP Cần Thơ 2019: Tháng Năm Ý cầu nguyện Cầu cho Giáo Hội bên Châu Phi. Xin cho Giáo Hội bên Châu Phi, qua việc dấn thân của các thành viên, thắt chặt sự hợp nhất giữa các dân tộc, dấu chỉ của niềm hy vọng cho lục địa này.   THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ “Các tín …

xem thêm

Suy niệm Đàng Thánh Giá 2019

Suy niệm Đàng Thánh Giá 2019 Trong bối cảnh của nạn buôn người đang lan tràn, ĐTC Phanxicô đã ủy thác cho sơ Eugenia Bonetti, một nữ tu chuyên phục vụ trong lãnh vực chống lại tệ nạn này, soạn bài suy niệm cho buổi ngắm Đàng Thánh Giá tại Colosseo năm 2019 này. Bài suy niệm của sơ Eugenia …

xem thêm

Chầu Thánh Thể Thứ Năm Tuần Thánh (dành cho Giới trẻ) – Manna Bảo Lộc

Chầu Thánh Thể Thứ Năm Tuần Thánh (dành cho Giới trẻ)   Mở đầu: Hát   ĐÂY LÒNG CHÚA ÁI TUẤT Đây lòng chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn. ĐK:  Con xin kính tin sấp mình thờ …

xem thêm

Giới thiệu Album Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu

Album Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu Kể từ khi Tin Mừng được gieo vào lòng đất Việt, các nhà truyền giáo đã sáng tác các bài ngắm nguyện rất sốt sắng, thuật lại nhiều chi tiết về sự thương khó Chúa Giêsu đã chịu để cứu chuộc loài người. Các tín hữu hằng nhiệt tâm suy ngắm …

xem thêm

Lễ Đèn 3 (Thứ Bảy Tuần Thánh)

Lễ Đèn 3 (Thứ Bảy Tuần Thánh) YOUTUBE   AUDIO Thứ Mười Một Thì Gẫm : Khi ĐCG chịu đóng đinh giữa hai người trộm cướp, thì một đứa bên tả nhạo báng Người rằng : Ví bằng mày là Con ĐC Trời, sao chẳng cứu lấy mình và chúng ta với ? Bấy giờ người bên hữu mắng nó …

xem thêm

Lễ Đèn Nhì (Thứ Sáu Tuần Thánh)

Lễ Đèn Nhì (Thứ Sáu Tuần Thánh) YOUTUBE AUDIO Thứ Sáu Thì Gẫm : Khi Philatồ nghe lời quân Giudêu gắn bó nài xin tha Baraba, thì liền phú ĐCG cho quân lính đánh đòn cho đẹp lòng dân Giudêu, có ý cho nó thấy Người phải đòn bọng, hoặc là có ngớt cơn giận mà thương Người chăng. Vậy …

xem thêm

Lễ Đèn Nhứt (Thứ Năm Tuần Thánh)

Kinh CTT, Kinh Tin-Cậy-Mến, Kinh An Năn Tội Mười Lăm Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu LỄ ĐÈN 1: YOUTUBE     AUDIO Thứ Nhất Thì Gẫm : Khi đã đến tuần ĐCG toan chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ, thì có một người trong môn đệ tên là Giudà, đã ở cùng ĐCG ba năm, hằng nghe …

xem thêm