Các Vấn Đề Phụng Vụ

Những Kinh Thường Đọc

Những Kinh Thường Đọc Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh. Kinh Tin Kính. Kinh Thú nhận. Kinh Ăn Năn Tội Kinh Phù Hộ. Kinh Sáng Soi LẦN HẠT MÂN CÔI Năm Sự Vui Năm sự Thương. Năm sự Mừng. Năm sự Sáng. Kinh  dọn mình  Rước Lễ. Kinh thiếu nhi cám ơn sau rước lễ. .  Kinh …

xem thêm

Bản văn Phụng vụ lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh

Bản văn Phụng vụ lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh *** Thứ Hai sau lễ Hiện Xuống Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh Lễ nhớ  Ca nhập lễ : x. Cv 1, 14    Các môn đệ đồng tâm kiên trì cầu nguyện cùng với Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu.  Lời nguyện nhập lễ    Lạy Thiên Chúa là Cha hay …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN Lễ Hiện Xuống 2019

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – C Cv 2, 1-11; 1Cr 12, 3b-7. 12-13; Ga 20,19-23 Chủ đề: CUỘC TẠO DỰNG MỚI Lời Chúa: “Người thổi hơi và phán bảo các ông: các con hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22). Nhập lễ: Kính thưa cộng đòan phụng vụ, Hôm nay, Giáo Hội mừng đại lễ Chúa Thánh …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ CTT/HX & Tuần 10 TN (Năm Lẻ)

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ LỄ HIỆN XUỐNG & TUẦN X THƯỜNG NIÊN – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973) 09/06/2019 – CHÚA NHẬT Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Lễ Vọng. Lễ Trong Ngày. 10/06/2019.Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội 11/06/2019 – Thứ Ba Tuần X Thường Niên. 12/06/2019 – Thứ Tư Tuần X Thường Niên. 13/06/2019 – Thứ Năm Tuần X Thường Niên. …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN Lễ Thăng Thiên – Năm C

CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN – C Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Lc 24,46-53 Chủ đề: MẦU NHIỆM THĂNG THIÊN Lời Chúa: “Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”(Lc,24,51). Nhập lễ: Kính thưa cộng đòan phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật Chúa Thăng Thiên hôm nay cho chúng ta thấy, …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 7 Phục Sinh – Năm C

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ LỄ THĂNG THIÊN và TUẦN 7 PHỤC SINH – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973)   CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – CHÚA THĂNG THIÊN. Thứ Hai Tuần VII Phục sinh. Thứ Ba Tuần VII Phục sinh. Thứ Tư Tuần VII Phục sinh. Thứ Năm Tuần VII …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 6 PhụcSinh – Năm C

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH – C Cv 15, 1-2.22-29 ; Kh 21, 10-14.22-23 ; Ga 14,23-29 Chủ đề: CHÚA GIÊSU VẪN HIỆN DIỆN Lời Chúa: “Thánh Thần sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con” (Ga 14,26). Nhập lễ: Kính thưa cộng đòan phụng vụ, …

xem thêm

Lịch Công Giáo GP Cần Thơ 2019: Tháng Sáu

Lịch Công Giáo GP Cần Thơ 2019: Tháng Sáu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Kính nhớ Thánh Tâm là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 6 Phục Sinh – Năm C

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN 6 PHỤC SINH – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973)   26/05/2019 – Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh. 27/05/2019 – Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh. 28/05/2019 – Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh. 29/05/2019 – Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh. 30/05/2019 – Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh. 31/05/2019 – Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh.   26/05/2019 – Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 5 PhụcSinh – Năm C

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH – C Cv 14, 20b-26; Kh 21, 1-5a; Ga 13, 31-33a. 34-35 Chủ đề: YÊU THƯƠNG – DẤU CHỈ CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA Lời Chúa: “Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa …

xem thêm