Các Vấn Đề Phụng Vụ

Lễ Đèn Nhì (Thứ Sáu Tuần Thánh)

Lễ Đèn Nhì (Thứ Sáu Tuần Thánh) YOUTUBE AUDIO Thứ Sáu Thì Gẫm : Khi Philatồ nghe lời quân Giudêu gắn bó nài xin tha Baraba, thì liền phú ĐCG cho quân lính đánh đòn cho đẹp lòng dân Giudêu, có ý cho nó thấy Người phải đòn bọng, hoặc là có ngớt cơn giận mà thương Người chăng. Vậy …

xem thêm

Lễ Đèn Nhứt (Thứ Năm Tuần Thánh)

Kinh CTT, Kinh Tin-Cậy-Mến, Kinh An Năn Tội Mười Lăm Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu LỄ ĐÈN 1: YOUTUBE     AUDIO Thứ Nhất Thì Gẫm : Khi đã đến tuần ĐCG toan chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ, thì có một người trong môn đệ tên là Giudà, đã ở cùng ĐCG ba năm, hằng nghe …

xem thêm

Mẫu Chầu Chủ Đề: Đồng Hành Với Những Gia Đình Gặp Khó Khăn

MẪU CHẦU 8  ĐỒNG HÀNH VỚI NHỮNG GIA ĐÌNH GẶP KHÓ KHĂN.  (Trích tập sách 8 Mẫu Chầu Thánh Thể cho Năm GĐ 2019 của GPCT)   I. MỞ ĐẦU. –        Chủ sự niệm hương – Kinh Chúa Thánh Thần (Đứng). Hát kính Thánh Thể (Quỳ). Con thờ lạy hết tình. Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh. …

xem thêm

9 Điều Cần Biết Về Lễ Lá

9 Điều Cần Biết Về Lễ Lá   Chúa Nhật Lễ Lá khởi đầu Tuần Thánh. Ngày này không cử hành riêng lẻ mà cử hành hai sự kiện rất quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu. Đây là 9 điểm chúng ta cần biết:   Chúa Nhật Lễ Lá là gì?   Chúa Nhật Lễ Lá còn gọi là …

xem thêm

 Phụng Vụ Lời Chúa từ 11-20/04/2019

 Phụng Vụ Lời Chúa từ 11-20/04/2019 11/04/2019  12/04/2019  13/04/2019  14/04/2019  15/04/2019 16/04/2019  17/04/2019  18/04/2019  19/04/2019  20/04/2018  11/04/2019  Thứ Năm Mùa Chay BÀI ĐỌC I: St 17, 3-9 “Ngươi sẽ làm tổ phụ nhiều dân tộc”. Trích sách Sáng Thế. Trong ngày ấy, Abram sấp mình xuống đất và Thiên Chúa phán cùng ông rằng: “Này Ta đây, Ta giao ước …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN V Chay – Năm C

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY Is 43, 16-21;  Pl 3, 8-11; Ga 8, 1-11 Chủ đề: BẮT ĐẦU CUỘC SỐNG MỚI Lời Chúa: “Ta cũng thế, Ta không kết tội chị” (Ga 8, 11). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 5 mùa chay hôm nay cho chúng ta thấy, Thiên Chúa là …

xem thêm

Đàng Thánh Giá Năm Phúc Âm Hoá Gia Đình

Đàng Thánh Giá Năm Phúc Âm Hoá Gia Đình   Lời nguyện mở đầu: Lạy Chúa Giêsu, bước vào Mùa Chay cùng với Giáo hội, chúng con cử hành và sống lại mầu nhiệm thập giá của Chúa. Chiêm ngắm Chúa chịu chết treo trên thập giá không làm cho chúng con thất vọng, đau khổ, nhưng là cảm nghiệm …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN IV Chay – Năm C

Chúa Nhật 4 Mùa Chay – C Gs 5, 9a. 10-12; 2 Cr 5, 17-21; Lc 15, 1-3, 11-32 Chủ đề: NIỀM VUI SÁM HỐI Lời Chúa: “Phải ăn tiệc và vui mừng vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy” (Lc 15, 32). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ …

xem thêm

Giờ chầu Thánh Thể: 24 giờ cho Chúa năm 2019

Giờ chầu Thánh Thể: 24 giờ cho Chúa năm 2019 Đức Thánh Cha  Phanxico có sáng kiến “24 giờ cho Chúa” năm 2019 với chủ đề lấy cảm hứng từ những Tin Mừng Gioan chương 8 câu 11 là “Tôi cũng không kết án chị đâu”, được cử hành vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy trước tuần thứ Tư …

xem thêm