Các Vấn Đề Phụng Vụ

Lịch Công Giáo GP Cần Thơ 2019: Tháng Sáu

Lịch Công Giáo GP Cần Thơ 2019: Tháng Sáu Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Kính nhớ Thánh Tâm là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 6 Phục Sinh – Năm C

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN 6 PHỤC SINH – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973)   26/05/2019 – Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh. 27/05/2019 – Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh. 28/05/2019 – Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh. 29/05/2019 – Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh. 30/05/2019 – Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh. 31/05/2019 – Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh.   26/05/2019 – Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 5 PhụcSinh – Năm C

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH – C Cv 14, 20b-26; Kh 21, 1-5a; Ga 13, 31-33a. 34-35 Chủ đề: YÊU THƯƠNG – DẤU CHỈ CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA Lời Chúa: “Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 5 Phục Sinh – Năm C

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN 5 PHỤC SINH – NĂM C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973)   19/05/2019 – Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh. 21/05/2019 – Thứ Ba Tuần V Phục Sinh. 22/05/2019 – Thứ Tư Tuần V Phục Sinh. 23/05/2019 – Thứ Năm Tuần V Phục Sinh. 24/05/2019 –  Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh. 25/05/2019 – Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh.   19/05/2019 – Chúa Nhật V Mùa Phục …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 4 PhụcSinh – Năm C

CHÚA NHẬT  4 PHỤC SINH – C Cv 13, 11. 43-52; Kh 7,9. 14b-17; Ga 10, 27-30 Chủ đề: CHÚA CHIÊN LÀNH Lời Chúa: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời” (Ga 10, 27-28). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa …

xem thêm

Lời Nguyện Cho Các Linh Mục – Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Lời Nguyện Cho Các Linh Mục Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu Lạy Chúa Giêsu, Linh Mục tối cao đời đời, xin gìn giữ các linh mục trong vòng che chở của Thánh Tâm Chúa, nơi không gì có thể làm tổn thương các đấng.   Xin gìn giữ đôi tay đã xức dầu thánh của các linh mục được thanh …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 4 Phục Sinh – Năm C

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 4 Phục Sinh – Năm C Năm Phụng Vụ 2018 – 2019 (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973)   12/05/2019 – Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh. 13/05/2019 – Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh. 14/05/2019 – Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh. 15/05/2019 – Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh. 16/05/2019 – Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh. 17/05/2019 – Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh. 18/05/2019 – Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh.     12/05/2019 …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 3 PhụcSinh – Năm C

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH – C Cv 5,27b-32.40-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-14 Chủ đề: CHỨNG NHÂN PHỤC SINH Lời Chúa: “Chính Chúa đó” (Ga 21,7b). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 3 Phục sinh hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Kitô Phục sinh hiện ra với các Tông đồ sau …

xem thêm

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 3 Phục Sinh Năm C

Bản Văn Bài Đọc Trong Thánh Lễ Tuần 3 Phục Sinh Năm C NĂM PHỤNG VỤ 2018 – 2019  (Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973) 05/05/2019 – Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh. 06/05/2019 – Thứ Hai Tuần III Phục Sinh. 07/05/2019 – Thứ Ba Tuần III Phục Sinh. 08/05/2019 – Thứ Tư Tuần III Phục Sinh. 09/05/2019 – Thứ Năm Tuần III Phục Sinh. 10/05/2019 – Thứ Sáu  Tuần III Phục Sinh. 11/05/2019 – Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh. …

xem thêm

Các hình thức tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa

Các hình thức tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa Có nhiều hình thức trong việc tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa Thứ nhất là hình Lòng Thương Xót Chúa. Mẫu của tấm hình này đã do chính Chúa Giêsu cho chị Faustina thấy trong thị kiến ngày 22 tháng 2 năm 1931 trong phòng của tu viện tại Plock. Chị …

xem thêm