Các Vấn Đề Phụng Vụ

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 11-20/12/2018

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 11-20/12/2018   11/12 – Thứ ba tuần 2 Mùa Vọng. 12/12 – Thứ tư tuần 2 Mùa Vọng. 13/12 – Thứ năm. Thánh Luxia. 14/12 – Thứ sáu. Thánh Gioan Thánh Giá. 15/12 – Thứ bảy tuần 2 Mùa Vọng. + 16/12 – CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG.. 17/12 – Thứ hai. 18/12 – Thứ …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 2 MV C

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG – C Br 5,1-9; Pl 1,4-6.8-11; Lc 3.1-6 Chủ đề: DỌN ĐƯỜNG CHÚA ĐẾN Lời Chúa: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3,4-6). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 2 …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 1 MV C

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG – C Gr 33,14-16 ; 1Tx 3,12-4,2 ; Lc 21, 25-28.34-36 Chủ đề: HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN ĐỂ CHỜ ĐÓN CHÚA ĐẾN Lời Chúa: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn” (Lc 21,36) Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Cùng với Giáo hội hoàn vũ, hôm nay chúng ta …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-10/12/2018

THÁNG 12-2018 01/12 – Thứ bảy đầu tháng. Tuần 34 Thường Niên. + 02/12 – CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG.. 03/12 – Thứ hai. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ. 04/12 – Thứ ba tuần 1 Mùa Vọng. 05/12 – Thứ tư tuần 1 Mùa Vọng. 06/12 – Thứ năm đầu tháng. Tuần 1 Mùa Vọng. 07/12 – Thứ sáu đầu tháng. Thánh …

xem thêm

Lời Chúa Trong Tuần 34 TN B – 2018

Lời Chúa Trong Tuần 34 TN B – 2018   + 25/11 – CN 34 TN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. 26/11 – Thứ hai tuần 34 Thường Niên. 27/11 – Thứ ba tuần 34 Thường Niên. 28/11 – Thứ tư tuần 34 Thường Niên. 29/11 – Thứ năm tuần 34 Thường Niên. 30/11 – Thứ sáu. THÁNH ANRÊ. …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 34 Thường Niên – B

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN – B CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18, 33b-37 Chủ đề: CHÚA KITÔ VUA SỰ THẬT Lời Chúa: “Quan nói đúng: Tôi là Vua” (Ga 18,37). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Hôm nay Chúa nhật cuối cùng phụng vụ năm – B. Phụng vụ Lời Chúa hôm …

xem thêm

 Lời Chúa Trong Tuần 33 TN B – 2018

 Lời Chúa Trong Tuần 33 TN B – 2018  + 18/11 – CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN. Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM    CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN.. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM… 19/11 – Thứ hai tuần 33 Thường Niên. 20/11 – Thứ ba tuần 33 Thường Niên. 21/11 – Thứ tư. Đức Mẹ …

xem thêm