Kinh Cầu Xin Ơn Cứu Chữa Khỏi Đại Dịch (Virút Truyền nhiễm Vũ Hán)

print

Kinh Cầu Xin Ơn Cứu Chữa Khỏi Đại Dịch

(Virút Truyền nhiễm Vũ Hán)

Lạy Chúa, Ngài là nguồn mạch của mọi sự thiện hảo. Chúng con chạy đến khẩn xin Ngài dủ lòng thương xót. Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ hoàn mỹ, nhưng lòng kiêu ngạo của chúng con đã phá vỡ sự hài hòa của tự nhiên và gây ra thảm họa môi sinh, dẫn đến sức khỏe của chúng con và sự lành mạnh của gia đình nhân loại bị tổn hại. Vì vậy chúng con cầu xin Ngài thứ tha.

Lạy Chúa, xin đoái nhìn đến tình cảnh chúng con lúc này đây khi con cái Chúa đang đối mặt với đại dịch. Xin cho chúng con, một lần nữa, cảm nghiệm được sự quan tâm Từ Phụ của Chúa. Xin Chúa phục hồi trật tự và sự bình hằng của tự nhiên, cũng như tái tạo một tâm hồn và một quả tim mới trong lòng chúng con, để chúng con biết coi sóc Địa Cầu này như người quản gia tận tụy.

Lạy Chúa, chúng con phó thác những bệnh nhân và gia đình họ trong tay Chúa. Xin Chúa chữa lành thể xác, tâm trí và tinh thần họ, để họ được dự phần vào Mầu Nhiệm Vượt Qua của Con Chúa. Xin Chúa giúp mọi thành phần trong xã hội biết thực hiện đúng vai trò của mình và gia tăng tinh thần đoàn kết giữa họ.

Xin Chúa phòng giữ đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế, các nhà hoạt động xã hội và các nhà giáo đang ở tuyến đầu của chúng con. Xin Ngài hãy đến trợ giúp cách đặc biệt cho những người đang thiếu thốn các phương tiện bảo vệ sức khỏe bản thân.

Chúng con tin rằng chính Chúa là Đấng dẫn dắt lịch sử nhân loại. Và chúng con cũng tin rằng Tình Yêu của Chúa có thể biến đổi cuộc sống của chúng con nên tốt đẹp hơn, dù cho nhân loại chúng con đang ở trong tình cảnh như thế nào. Xin ban cho mọi Kitô hữu một đức tin vững mạnh, để ngay cả khi đối mặt với sợ hãi và hỗn loạn, họ vẫn có thể thi hành sứ mệnh Chúa trao phó.

Lạy Chúa, xin hãy ban phúc dồi dào xuống trên gia đình nhân loại chúng con, và khử trừ mọi sự dữ ra khỏi lòng chúng con. Xin cứu chúng con khỏi đại dịch đang hoành hành này, để chúng con có thể ca ngợi và cảm tạ Chúa bằng một con tim đã được canh tân.

Chúng con cầu xin Chúa là Tác Giả của Sự Sống, cùng với Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, Ngài là Thiên Chúa duy nhất, hằng sống và hiển trị đến muôn thuở muôn đời.

Amen.

February 1, 2020

Dich theo bản tiếng Anh và tiếng Trung

do ĐHY Gioan Thang Hán, giám quản tông tòa giáo phận Hong Kong