Các Vấn Đề Phụng Vụ

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN II Chay – Năm C

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY – C St 15,5-12.17-18; Pl 3,17-4,1; Lc 9,28b-36 Chủ đề: QUA ĐAU KHỔ ĐẾN VINH QUANG Lời Chúa: “Đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường” (Lc 9, 28). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 2 mùa chay hôm nay cho chúng ta thấy, …

xem thêm

9 Mẫu Chặng Đàng Thánh Giá

9 Mẫu Chặng Đàng Thánh Giá Lm Nguyễn Mễn Sưu Tầm MẪU 1: CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ CẦU CHO LINH MỤC. MẪU 2: SUY NIỆM ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ. MẪU 3: CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ VỚI ĐỨC MẸ SẦU BI MẪU 4: CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ THEO ĐGH GIOAN-PHAOLÔ II MẪU 5: KÍNH SỰ THƯƠNG KHÓ CHÚA. MẪU 6: CẦU CHO …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa từ 11-20/03/2019

  Phụng Vụ Lời Chúa từ 11-20/03/2019 11/03/2019.  12/03/2019. 13/03/2019. 14/03/2019. 15/03/2019. 16/03/2019. 17/03/2019. 18/03/2019. 19/03/2019. 20/03/2019.       11/03/2019 Thứ Hai I Mùa Chay BÀI ĐỌC I: Lv 19, 1-2. 11-18 “Hãy xét đoán công minh đối với kẻ khác”. Trích sách Lêvi. Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng con cái …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa từ 01-10/03/2019

Phụng Vụ Lời Chúa từ 01-10/03/2019 01/03/2019. 02/03/2019. 03/03/2019. 04/03/2019. 05/03/2019. 06/03/2019. 07/03/2019. 08/03/2019. 09/03/2019. 10/03/2019.   01/03/2019 Thứ Sáu Thường Niên Năm Lẻ BÀI ĐỌC I: Hc 6, 5-17 “Không gì sánh được với người bạn trung thành”. Trích sách Huấn Ca. Lời nói ngọt ngào gia tăng số bạn hữu và thoa dịu những kẻ thù; lưỡi êm …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 7 TN – Năm C

CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN – C 1Sm 22,2.7-9.12-13.22-23 ; 1Cr 15, 45-49 ; Lc 6,17.27-38 Chủ đề:  YÊU THƯƠNG KẺ THÙ  Lời Chúa: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ” (Lc 6,36). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 7 thường niên hôm nay cho …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 21-28/02/2019

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 21-28/02/2019   21/02 – Thứ năm tuần 6 thường niên. 22/02 – Thứ sáu. LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ. 23/02 – Thứ bảy. Thánh Pôlycarpô. + 24/02 – CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN. 25/02 – Thứ hai tuần 7 thường niên. 26/02 – Thứ ba tuần 7 thường niên. 27/02 – Thứ tư tuần 7 …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 6 TN – Năm C

Chúa Nhật 6 Thường Niên – C Gr 17,5-8 ; 1Cr 15, 12.16-20 ; Lc 6,17.20-26 Chủ đề: CHÚC LÀNH VÀ NGUYỀN RỦA  Lời Chúa: “phúc cho các người là những kẻ nghèo khó … nhưng khốn cho các người là kẻ giàu có …” (Lc 6, 20.24) Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 11-20/02/2019

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 11-20/02/2019 11/02 – Thứ hai tuần 5 thường niên. Đức Mẹ Lộ Đức. 12/02 – Thứ ba tuần 5 thường niên. 13/02 – Thứ tư tuần 5 thường niên. 14/02 – Thứ năm. Thánh Syrilô và thánh Mêtôđiô. 15/02 – Thứ sáu tuần 5 thường niên. 16/02 – Thứ bảy tuần 5 thường niên. + …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 4 TN – Năm C

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN – C Gr 1, 4-5, 17-19; 1 Cr 12, 31 – 13, 13; Lc 4, 21-30 Chủ đề: HỒNG ÂN CỨU ĐỘ Lời Chúa: “Không  một tiên tri nào được đón tiếp nơi quê hương mình” (Lc 4, 24). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 4 thường …

xem thêm