Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 4 MC Năm A

print

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY – A

1Sm 16, 1.6-7.10-13; Ep 5,8-14; Ga 9, 1-38

Chủ đề: CHÚA KITÔ LÀ ÁNH SÁNG BAN SỰ SỐNG

Lời Chúa: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống” (Ga,12).

Nhập lễ:

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 4 mùa chay hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Kitô là ánh sáng ban sự sống đã đến trong trần gian, để mở mắt thể xác và linh hồn cho những ai ngồi trong bóng tối của sự chết. Ai theo Người thì bước đi trong ánh sáng của ơn cứu độ:

Người mù từ thuở chào đời,

Nhờ tin vào Chúa, mắt ngời sáng lên!

Không tin, hồn tối như đêm,

Phép mầu Thánh tẩy làm nên con trời!

Giê – su ánh sáng ngàn đời,

Chiếu soi cuộc sống, vui tươi tâm hồn.

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa mở mắt linh hồn chúng ta để chúng ta xác tín niềm tin vào Chúa và sống sao cho xứng đáng như con cái của sự sáng, hầu chúng ta sẽ được chung phần với Đấng là nguồn sự sáng trong vinh quang bất diệt. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

Sám hối:

1. Lạy Chúa, Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

2. Lạy Chúa Kitô, ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý Chúa, thì người đó mới được Chúa nghe lời. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

3. Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng ban sự sống đời đời cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

Suy niệm:

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Trong công cuộc sáng tạo, Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Nói cách khác, con người là tác phẩm tuyệt vời của Đấng Tạo Hoá. Thiên Chúa đặt để con người trong vườn Eden để cho họ thừa hưởng và trông thấy vẻ đẹp những kỳ quan Thiên Chúa tạo dựng. Thế nhưng, tổ tông loài người đã nghe lời ma quỹ dụ dỗ và họ đã sa ngã phạm tội. Phải chăng, vì tội kêu ngạo đã làm cho đôi mắt tâm hồn của họ ra hoen ố không còn nhận ra ánh sáng tình thương của Thiên Chúa nên họ đã quay lưng lại với Ngài. Chính vì tội lỗi đã nhập vào thế gian nên làm con người phải đau khổ và phải chết. Để giúp con người có đôi mắt tâm hồn trở về tình trạng nguyên thuỷ và được sống trong ân sủng của Thiên Chúa, phụng vụ Lời Chúa hôm nay giới thiệu cho chúng ta: Chúa Kitô là ánh sáng ban sự sống.

Thưa anh chị em, chúng ta vẫn thường nói: “Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn”. Nghĩa là đôi mắt phản ánh tâm hồn và tấm lòng con người. Bài đọc 1 hôm nay cho thấy Đavít là người con út của Giêsê, mà ban đầu ông coi thường không giới thiệu. Đavít “có mái tóc hoe, có đôi mắt xinh và gương mặt đẹp”. Đavít được Thiên Chúa tuyển chọn và sai Samuel xức dầu cho Ðavít làm vua thay thế vua Saulê đã lỗi nghĩa với Chúa. Và Chúa Thánh Thần hướng dẫn vua Ðavít từ ngày đó. Samuel được Chúa soi sáng và nhờ đó ông xác tín hơn vào việc Chúa làm: Không phải người phàm nhìn sao, Thiên Chúa cũng nhìn thế, bởi vì “người phàm chỉ trông thấy điều lộ trước mắt, còn Thiên Chúa trông thấy điều ẩn kín trong lòng”. Chính nhờ cặp mắt đức tin giúp cho Samuel có cái nhìn của Thiên Chúa. Cũng thế, người mù trong Tin nừng hôm nay nhờ cặp mắt đức tin mà anh nhận ra và tuyên xưng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Người mù từ lúc mới sinh là biểu tượng cho tình trạng loài người sau nguyên tội: Con người sinh ra trong tội và phải sống trong tối tăm. Nay Chúa Giêsu, Đấng là ánh sáng ban sự sống, đến trần gian để ban cho loài người ánh sáng mới của ơn cứu độ. Bằng quyền năng của một Vị Thiên Chúa làm người, Chúa Giêsu đã cho người mù được sáng mắt thể xác và sau đó, gặp lại anh lần thứ hai, Chúa Giêsu mở mắt linh hồn cho anh để anh nhận biết Người là Con Thiên Chúa mà thờ lạy Người: “Lạy Thầy, tôi tin! Và anh sấp mình thờ lạy Chúa”.

Có câu chuyện kể rằng, một vị ẩn sĩ hỏi các đồ đệ rằng: “Đâu là lúc đêm sắp tàn và ngày sắp đến ?” Nhiều câu trả lời của các học trò được nêu ra: Kẻ thì cho rằng đó là lúc ta có thể phân biệt từ xa một cây dừa với một cây cau. Người khác cho rằng đó là lúc ta có thể phân biệt được một con bò với một con trâu… Đáp án đúng nhất mà vị ẩn sĩ muốn dạy các đồ đệ như sau: “Đó là khi ta nhìn người khác và nhận ra họ là anh em của ta”.

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Ngày sắp đến là khi ta nhìn người khác và nhận ra họ là anh em của ta. Với những người biệt phái, họ nhìn Chúa Giêsu với cặp mắt thành kiến theo lăng kính của họ, bởi thế họ đã không nhận ra Người: “Người đó không phải bởi Thiên Chúa”. Tuy nhiên với anh mù thì khác, sau khi được Chúa Giêsu mở mắt thể xác anh cũng được Chúa mở mắt linh hồn, nhờ đó anh đã nhận ra Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và anh sấp mình thờ lạy Người. Đức tin của anh đã giúp anh nhận ra Chúa Giêsu là ánh sáng ban sự sống. Ngày nay nhờ bí tích rửa tội, chúng ta được Chúa Giêsu mở mắt linh hồn để đón nhận ánh sáng chan hoà của Chúa. Cặp mắt đức tin này quan trọng hơn cặp mắt thể xác, vì nó giúp chúng ta xem điều gì đẹp lòng Chúa. Thánh Phaolô nói: “Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng; mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật.” 

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta xác tín niềm tin vào Chúa và thực hành những điều Chúa dạy, để chúng ta bước đi trong ánh sáng ban sự sống của Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực. Amen.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.