Phụng Vụ

Lời Nguyện Tín Hữu CN 22 TN B – Manna Bảo Lộc

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN – NĂM B  Anh chị em thân mến, Sống đạo không chỉ là đi đọc kinh xem lễ, làm một số việc đạo đức và tuân giữ giới răn một cách rập khuôn, màu mè theo hình thức. Nhưng sống đạo là cư xử bác ái chân thành, xuất phát từ trong tâm hồn mỗi …

xem thêm

Lời Chúa Hôm Nay Từ 1-10/9/2018

Lời Chúa Hôm Nay Từ 1-10/9/2018 01/09/2018 Thứ Bảy Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 02/09/2018 Chúa Nhật XXII Mùa Thường Niên Năm B. 03/09/2018 Thứ Hai Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 04/09/2018 Thứ Ba Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 05/09/2018 Thứ Tư Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 06/09/2018 Thứ Năm Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 07/09/2018 Thứ Sáu Mùa Thường …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 22 TN B (Gợi Ý) – File PDF

Chúa  Nhật  22-B :  Lề  Luật  Và  Tấm  Lòng 1-NL: Ca lên đi 3 2-SH: Xin thương tha, 3-ĐC : TV 14 4-Alleluia  2 5-DL: Dâng lên 6-HL: 1-Cho con đến với Ngài. 2-Lắng nghe Lời Chúa. 7-KL: Kinh tạ lễ.

xem thêm

Lời Nguyện Chung GPCT 2018: CN 21 TN B (new)

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – 26.08.18 Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha chung của hết thảy mọi người và hằng yêu thương chăm sóc chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ và yêu mến, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin: “Thầy mới có lời ban sự sống đời đời”. Xin Chúa cho …

xem thêm

Lịch Công Giáo GPCT Tháng 9/2018 – Năm B

Lịch Công Giáo GPCT Tháng 9/2018 – Năm B  Ý cầu nguyện: Cầu cho những người trẻ ở Châu Phi : Xin cho những người trẻ của lục địa Phi Châu được giáo dục và lao động trong chính đất nước của mình.    01 22.7 X Thứ Bảy đầu tháng. 1Cr 1,26-31; Mt 25,14-30 Ngày thế giới cầu nguyện …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên – B

Chúa Nhật 21 Thường Niên – B Gs 24,1-2a.15-17.18b; Êp 5,21-32; Ga 6,54a.60-69 Chủ đề: GẮN BÓ VỚI CHÚA KITÔ Lời Chúa: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời” (Ga 6,68). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 21 thường niên hôm …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 21 TN B (Gợi Ý) – File PDF

Chúa  Nhật  21-Tn B  : Con Tin – Con Theo Thầy 1-NL: Nhịp bước lên đền 2-SH: Chút long son 3-ĐC : TV  33 4-Alleluia 1 5-DL: Lời trầm hương 6-HL: 1-Bỏ Ngài con biết theo ai. 2-Cho con vững tin. 3-Tôi tin 7-KL: Kinh tạ lễ

xem thêm