Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 12 TN  Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 12 TN  Năm B

Lời Nguyện Cho Mọi Người

CT : Anh chị em thân mến

Trong niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa là chủ tể thiên nhiên, chúng ta hãy dâng lên Ngài những lời cầu xin của chúng ta :

  1. Hội Thánh có sứ mạng rao giảng cho mọi người nhận biết Thiên Chúa là chủ tể của thiên nhiên. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho nhân loại đón nhận lời rao giảng của Hội Thánh.
  2. Khoa học kỹ thuật ngày nay rất tiến bộ, phát minh ra nhiều điều kỳ diệu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những phát minh đó không làm cho loài người kiêu căng chối bỏ Chúa, trái lại giúp loài người càng nhận biết và khâm phục Chúa hơn.
  3. Mặc dù y học đã tiến bộ rất nhiều, nhưng cũng đành phải bó tay trước cái chết, nghĩa là không thể làm cho con người thành bất tử được. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người mang những chứng bệnh ngặt nghèo và nhất là những người hấp hối, để họ biết bình an phó thác mạng sống của mình trong tay Chúa.
  4. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta thực sự là một cộng đoàn đức tin, một cộng đoàn phượng tự, nghĩa là luôn tin tưởng vào Chúa và thờ phượng Chúa như chủ tể mọi loài.

CT : Lạy Đức Giêsu, ngày xưa Chúa đã trách các môn đệ rằng “Sao các con sợ hãy thế ? Các con không có đức tin ư ?”. Ngày nay cũng vì thiếu đức tin mà chúng con phải sợ hãi nhiều điều. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con, để trong mọi hoàn cảnh chúng con biết hoàn toàn cậy dựa vào Chúa và phó thác trong tay Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Gp Thái Bình

Chủ tế: Chúa Giêsu dạy mọi người tin tưởng vào quyền năng cao cả của Người. Chúng ta quyết tâm tin tưởng Chúa và khẩn khoản cầu xin.

  1. Hội Thánh như con thuyền vượt biển thế gian, luôn gặp sóng to gió lớn là sức chống phá của ma quỷ và tay sai của chúng. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh luôn tin tưởng vào quyền năng vô cùng của Chúa.
  2. Loài người hiện đang cậy dựa vào khoa học kỹ thuật và tài năng sức lực của mình hơn là tin cậy Chúa. Xin cho họ biết: “Nếu không có Chúa, họ không làm gì được”.
  3. Khi gặp gian nan thử thách, các Kitô hữu thường nghĩ lầm chỉ một mình họ đương đầu gánh chịu. Xin cho họ tin có Chúa luôn ở bên họ, sẵn sàng ra tay cứu giúp khi họ k6u cầu Người.
  4. Chúa chỉ phán một lời: “Gió liền tắt, biển lặng như tờ”. Xin cho giáo hữu cộng đoàn chúng ta luôn tin tưởng phó thác vào quyền năng vô cùng của Chúa, mỗi khi gặp gian nan thử thách ở đời.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa luôn đồng hành vơí chúng con, cứu giúp chúng con trong cơn gian nan khốn khó. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin cho chúng con hằng tin cậy phó thác vào quyền năng vô cùng của Chúa.