Phụng Vụ

Nghi Thức Rước Kiệu Cung Nghinh Thánh Giuse

Nghi Thức Rước Kiệu Cung Nghinh Thánh Giuse  MỞ ĐẦU: Cộng đoàn tập trung và ổn định, mỗi người cầm đèn/hoa huệ… Kinh Chúa Thánh Thần, Kinh Tin, Cậy, Mến, Kinh Sấp mình, Dấu Thánh giá Cha chủ sự hướng ý Hát: Tôn Vinh Thánh Giuse (Thánh Giuse 2 – Lm. Kim Long) ĐK. Muôn dân kết tâm tình, cùng …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 3 MC Năm B (Gợi Ý)

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 3 MC Năm B (Gợi Ý) 1-NL : Hát lên bài ca. 2- ĐC  :  TV 18 3-DL:  Lạy Cha rất thánh 4-HL : 1-Kinh sám hối.   2-Cho con biết ăn năn 5-KL: Lời cầu cho xứ đạo hay  Kinh dâng xứ đạo

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 3 MC Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 3 MC Năm B Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu là Đền thờ, mỗi Kitô hữu chúng ta cũng là Đền thờ sống động của Thiên Chúa. Đền thờ này cũng cần được thanh tẩy cho xứng đáng hơn. Trong mùa Chay này, chúng ta xin Chúa …

xem thêm

Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Giuse

Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Giuse Bản Tuần cửu nhật này phỏng theo bản “Cửu nhật kinh nguyện” của Dòng Cát Minh Sài Gòn, với những bài suy niệm đặc sắc về quyền chức, nhân đức và từ tâm của Thánh Cả, dựa trên cơ sở giáo lý dồi dào, có sức hun đúc lòng tôn sùng, trông cậy Thánh …

xem thêm

Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích quy định cử hành Tuần Thánh 2021

Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích quy định cử hành Tuần Thánh 2021 Hôm thứ Tư 17/02/2021, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích công bố các quy định liên quan đến việc cử hành Tuần Thánh trong thời điểm đại dịch. Theo đó, Sắc lệnh được ban hành ngày 25/3/2020 vẫn còn hiệu lực. Ngọc Yến …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-07 tháng 03.2021

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-07 tháng 03.2021  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 01/03 – Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay. 02/03 – Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay. 03/03 – Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay. 04/03 – Thứ Năm đầu tháng. Tuần 2 Mùa Chay. 05/03 – Thứ Sáu đầu tháng. Tuần 2 Mùa Chay. …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm B Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã biến hình cho các môn đệ thấy vinh quang của Người, để củng cố đức tin cho các ông, và chuẩn bị các ông đón nhận cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa, chúng …

xem thêm

Luật Dự Lễ Ngày Chúa Nhật Và Các Ngày Lễ Buộc Được Quy Định Như Thế Nào?

Luật Dự Lễ Ngày Chúa Nhật Và Các Ngày Lễ Buộc Được Quy Định Như Thế Nào? Điều răn thứ nhất trong “Sáu điều răn Hội Thánh” đã quy định: “Xem lễ ngày chúa nhật cùng các ngày lễ buộc”. CÁC NGÀY CHÚA NHẬT VÀ CÁC NGÀY LỄ BUỘC CHÍNH YẾU KHÁC Bộ giáo luật hiện hành đã ấn định các …

xem thêm