Thánh Ca

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 25 TN B (Gợi Ý) – File PDF

Chúa Nhật  25  TN B  :  Phục  Vụ 1-NL: Biết bao êm đềm 2-SH: Chút lòng son 3-ĐC : TV 53 4-Alleluia 6 5-DL: Lạy Chúa con xin dâng 6-HL: 1- Cho con biết yêu thương.  2-Xin cho con 7-KL: Tạ ơn với Mẹ TẢI VỀ FILE NÉN ZIP PDF NHAC 25TNB  

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 24 TN B (Gợi Ý) – File PDF

Chúa  Nhật  24 TN B :  Thầy Là Đức  Kitô – Theo Thầy 1-NL: Trèo lên cao sơn 2-SH: Xin Ngài thương con 3-ĐC : TV 114 4-Alleluia 4 5-DL: Dâng trọn cuộc đời 6-HL: 1-Con tin thưa Thầy.  2- Theo Chúa . 3-Theo Chúa. 7-KL: Đường đi có Chúa

xem thêm

Ephata con mở ra – Thế Thông (thơ Từ Linh)

Đk. Ephata. Hãy mở hãy mở ra. Ephata. Để con ngắm dấu đanh trên xác Chúa hôm nào. Ephata. Hãy mở hãy mở ra. Ephata. Để tim con vang hòa bài tình ca. 1. Con mở ra Chúa ơi! Để môi ngân vang câu ca ngợi. Để tai nghe bao lời hằng sống. Và để tim rung động giữa cõi …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 23 TN B (Gợi Ý) – File PDF

Chúa  Nhật  23- TN B  : Hãy  Mở  Ra 1-NL: Hát lên bài ca 2-SH: Hãy trở về 3-ĐC : TV 145 4-Alleluia 3 5-DL: Lạy Chúa, con xin dâng 6-HL: 1-Ephata  2-Cũng một kiếp người 7-KL: Kinh dâng xứ đạo

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 22 TN B (Gợi Ý) – File PDF

Chúa  Nhật  22-B :  Lề  Luật  Và  Tấm  Lòng 1-NL: Ca lên đi 3 2-SH: Xin thương tha, 3-ĐC : TV 14 4-Alleluia  2 5-DL: Dâng lên 6-HL: 1-Cho con đến với Ngài. 2-Lắng nghe Lời Chúa. 7-KL: Kinh tạ lễ.

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 21 TN B (Gợi Ý) – File PDF

Chúa  Nhật  21-Tn B  : Con Tin – Con Theo Thầy 1-NL: Nhịp bước lên đền 2-SH: Chút long son 3-ĐC : TV  33 4-Alleluia 1 5-DL: Lời trầm hương 6-HL: 1-Bỏ Ngài con biết theo ai. 2-Cho con vững tin. 3-Tôi tin 7-KL: Kinh tạ lễ

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 20 TN B (Gợi Ý) – File PDF

Lễ Chúa Nhật thứ 20 Quanh Năm B  Nhập Lễ:   Về Nơi Đây Đáp Ca:     Thánh Vịnh 33 (Chúa Nhật 20B) Tung Hô Tin Mừng:    Tung Hô Tin Mừng CN 20 QN Năm B       Dâng Lễ:   Ca Khúc Trầm Hương     Hiệp Lễ:    Tiệc Thánh Nhiệm Mầu          Kết Lễ:      Lạy Đức Mẹ La Vang              Phó thác    …

xem thêm