Thánh Ca

Album Hiển Linh

1.AnhSaoTroiDong – 04:14 2 Ba vua hanh khuc – 03:21 3 Ba Vua Len Duong – 04:19 4 Ba Vua Phương Đông – 02:27 5 Chua thuong loai nguoi – 01:56 6 Dạ Hành – 01:35 7 Le Hien Linh – Phanxico – 05:02 8 Lễ Vật Dâng Chúa – 03:58 9 nhin goi sao – 04:54 10 Niem tin len duong – 04:32 11 Tam tinh hoa binh – 06:41  

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 4 MV. C (Gợi Ý) – File PDF

Chúa  Nhật  4 Mv-C  : Isave Thăm Viếng Maria 1-NL: Nầy dân Sion 2-SH: Trở về đi 3-ĐC : TV 79 4-ALLELUIA 6 5-DL: Lễ dâng mùa vọng 6-HL: 1- Cho con biết yêu thương.    2-Đâu có tình yêu thương 7-KL: Trời cao  

xem thêm

Album Tiếng Hát Thiên Thần

01 Giới thiệu 02 Cao cung lên 03 Hang Belem 04 Vinh danh TC 05 Tiếng Hát Thiên Thần 06 Đêm Thánh Vô Cùng 07 Hội Nhạc Thiên Quốc 08 Loài Người ơi 09 Mùa Đông Năm ấy 10 Tiếng Chuông Sinh Nhật

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 3 MV. C (Gợi Ý) – File PDF

Chúa  Nhật  3 MV-C : Chúng Tôi Phải Làm Gì ? 1-NL: Nguyện trời cao 2-SH: Con nay trở về 3-ĐC : TV 12 4-Alleluia 6 5-DL: Lễ dâng mùa Vọng 6-HL: 1-Cho con biết yêu thương  2- Trông đợi 7-KL:Nguyện mùa vọng

xem thêm