Thánh Ca

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 22 TN B (Gợi Ý) – File PDF

Chúa  Nhật  22-B :  Lề  Luật  Và  Tấm  Lòng 1-NL: Ca lên đi 3 2-SH: Xin thương tha, 3-ĐC : TV 14 4-Alleluia  2 5-DL: Dâng lên 6-HL: 1-Cho con đến với Ngài. 2-Lắng nghe Lời Chúa. 7-KL: Kinh tạ lễ.

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 21 TN B (Gợi Ý) – File PDF

Chúa  Nhật  21-Tn B  : Con Tin – Con Theo Thầy 1-NL: Nhịp bước lên đền 2-SH: Chút long son 3-ĐC : TV  33 4-Alleluia 1 5-DL: Lời trầm hương 6-HL: 1-Bỏ Ngài con biết theo ai. 2-Cho con vững tin. 3-Tôi tin 7-KL: Kinh tạ lễ

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 20 TN B (Gợi Ý) – File PDF

Lễ Chúa Nhật thứ 20 Quanh Năm B  Nhập Lễ:   Về Nơi Đây Đáp Ca:     Thánh Vịnh 33 (Chúa Nhật 20B) Tung Hô Tin Mừng:    Tung Hô Tin Mừng CN 20 QN Năm B       Dâng Lễ:   Ca Khúc Trầm Hương     Hiệp Lễ:    Tiệc Thánh Nhiệm Mầu          Kết Lễ:      Lạy Đức Mẹ La Vang              Phó thác    …

xem thêm

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 19 TN B (Gợi Ý) – File PDF

CHÚA  NHẬT  19 B : BÁNH HẰNG SỐNG 1-NL: Về nơi đây 2-SH: Hăy chổi dậy 3-ĐC : TV 33 4-Alleluia  5 5-DL: Lễ dâng 6-HL: 1-Ta là bánh hằng sống.  2- Tình yêu hiến thân 7-KL : Thánh lễ đã hết

xem thêm