Giới thiệu 15 CD Lm Pet Tri Văn Vinh

print

Giới thiệu 15 CD Lm do Lm Pet Tri Văn Vinh

Sáng tác & Biên soạn

LINK TẢI VỀ:

TRỌN BỘ 15 CD LM TVV BIEN SOAN

 

ĐÃ TẢI LÊN TRÊN WEB GPCT:

  1. Tình Khúc Tri Ân

https://gpcantho.com/tinh-khuc-tri-an-lm-pet-tri-van-vinh/

 

  1. Này con xin đến

https://gpcantho.com/nay-con-xin-den-lm-pet-tri-van-vinh/

 

  1. Mừng Chúa Giáng Sinh

https://gpcantho.com/album-mung-chua-giang-sinh-lm-pet-tri-van-vinh-bien-soan/

 

  1. Hát Bài Tình Ca

https://gpcantho.com/album-hat-bai-tinh-ca-lm-pet-tri-van-vinh/

 

  1. Hồn Tôi Hân Hoan

https://gpcantho.com/album-hon-toi-han-hoan-lm-pet-tri-van-vinh/