Văn Kiện Giáo Hội

Nguyên Văn Tuyên Bố Dignitas Infinita Về Phẩm Giá Con Người Của Bộ Giáo Lý Đức Tin

Nguyên Văn Tuyên Bố Dignitas Infinita Về Phẩm Giá Con Người Của Bộ Giáo Lý Đức Tin Vũ Văn An dịch Nội dung Dẫn nhập. Nhận thức ngày càng tăng về tầm quan trọng của phẩm giá con người Giáo hội công bố, cổ vũ và bảo đảm phẩm giá con người Phẩm gía, Nền tảng của các Nhân quyền …

xem thêm

Sứ điệp của ĐTC dịp kỷ niệm 5 năm Tông huấn Christus vivit

Sứ điệp của ĐTC dịp kỷ niệm 5 năm Tông huấn Christus vivit Kỷ niệm 5 năm ban hành Tông huấn Christus vivit, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp mời gọi các bạn trẻ thắp lại niềm hy vọng, bắt đầu lại từ lời loan báo vốn là nền tảng hy vọng cho toàn thể nhân loại “Chúa Kitô hằng …

xem thêm

Sứ điệp của ĐTC cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61

Sứ điệp của ĐTC cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61 Được kêu gọi gieo hy vọng và xây dựng hoà bình Anh chị em thân mến! Mỗi năm, Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi mời gọi chúng ta suy tư về hồng ân quý giá lời mời gọi của Chúa dành cho …

xem thêm

Sứ điệp Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Trẻ em lần thứ I, năm 2024

Hướng về Ngày Thế giới Trẻ em lần thứ I sẽ diễn ra tại Rô-ma vào ngày 25 – 26/05 sắp tới, hôm mồng 02/03, phòng Báo chí Tòa thánh đã cho công bố Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô dành cho ngày này. Được biết, ý tưởng Ngày Thế giới Trẻ em nảy sinh vào ngày 06/11/2023, khi Đức Thánh Cha gặp 8.000 em …

xem thêm

Học hỏi Sứ điệp Ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 58 (năm 2024)

Học hỏi Sứ điệp Ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 58 (năm 2024) Ủy ban Truyền thông xã hội HĐGMVN       Chủ đề của Sứ điệp Ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 58 (năm 2024) là gì? Chủ đề của Sứ điệp Ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 58 (năm 2024) là: “Trí tuệ nhân tạo và Sự khôn ngoan …

xem thêm

Sứ điệp của ĐTC Phanxicô nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 58

Sứ điệp của ĐTC Phanxicô nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 58 Vatican News “Trí tuệ nhân tạo và Sự khôn ngoan của Con tim: Vì một truyền thông nhân bản trọn vẹn” Anh chị em thân mến! Sự phát triển của cái gọi là các hệ thống “trí tuệ nhân tạo”, mà tôi đã suy …

xem thêm

Sứ điệp của ĐTC Phanxicô cho Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 32

Sứ điệp của ĐTC Phanxicô cho Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 32   “Con người ở một mình thì không tốt” (St 2,18). Ngay từ đầu, Thiên Chúa, Đấng là tình yêu đã tạo dựng nên con người để hiệp thông, bằng cách ghi khắc trong hữu thể con người chiều kích của các tương quan. Vì thế, …

xem thêm

Sứ điệp Mùa Chay 2024 của ĐTC Phanxicô

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2024 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ Xuyên qua sa mạc Thiên Chúa dẫn ta tới tự do Anh chị em thân mến, Khi Thiên Chúa chúng ta mặc khải chính Ngài, sứ điệp của Ngài luôn luôn là một sứ điệp về sự tự do: “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi …

xem thêm

Bộ Giáo lý Đức tin Tuyên ngôn Fiducia Supplicans về ý nghĩa mục vụ của các chúc lành

Bộ Giáo lý Đức tin Tuyên ngôn Fiducia Supplicans về ý nghĩa mục vụ của các chúc lành WHĐ (29.01.2024) – Tuyên ngôn “Fiducia supplicans” về ý nghĩa mục vụ của các chúc lành là tài liệu được Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn và được Bộ Giáo lý Đức tin công bố ngày 18.12.2023. Sau đây là bản dịch Việt ngữ …

xem thêm

Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 58 năm 2024

Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 58 năm 2024 – Trí tuệ nhân tạo và sự khôn ngoan của con tim Vatican News (24.01.2024) – Ngày 24/1, ngày lễ kính nhớ thánh Phanxicô đệ Salê, bổn mạng các nhà báo, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Sứ điệp nhân Ngày Thế giới về Truyền thông Xã …

xem thêm