Văn Kiện Giáo Hội

Thông Điệp Ut Unum Sint

Thông Điệp Ut Unum Sint   DẪN NHẬP.. 1 CHƯƠNG I – VIỆC DẤN THÂN ĐẠI KẾT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO.. 4 Kế hoạch của Thiên Chúa và sự hiệp thông. 4 Con đường đại kết: con đường của Giáo hội 6 Canh tân và hoán cải 11 Tầm quan trọng căn bản của Giáo lý. 13 Tính ưu …

xem thêm

Tông Thư “Dấu chỉ tuyệt vời” về ý nghĩa và giá trị của hang đá Giáng sinh

Tông Thư “Dấu chỉ tuyệt vời” về ý nghĩa và giá trị của hang đá Giáng sinh Tông thư “Admirabile Signum” – Dấu chỉ tuyệt vời, giải thích về ý nghĩa của hang đá Giáng sinh được ban hành khi Đức Thánh Cha đến thăm Greccio, nơi thánh Phanxicô Assisi dựng hang đá đầu tiên trong lịch sử.   Hồng …

xem thêm

Sứ điệp Đức Thánh Cha cho Ngày Hòa bình Thế giới năm 2024: Trí tuệ nhân tạo và hòa bình

WHĐ (15.12.2023) – Hôm 14.12, phòng Báo chí Toà thánh đã cho công bố Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 57 với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và hòa bình” (Artificial Intelligence and Peace). Sau đây là nội dung Sứ điệp của Đức Thánh Cha: SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHO NGÀY HÒA BÌNH THẾ GIỚI …

xem thêm

Tông Thư “Dấu chỉ tuyệt vời” về ý nghĩa và giá trị của hang đá Giáng sinh

Tông Thư “Dấu chỉ tuyệt vời” về ý nghĩa và giá trị của hang đá Giáng sinh Tông thư “Admirabile Signum” – Dấu chỉ tuyệt vời, giải thích về ý nghĩa của hang đá Giáng sinh được ban hành khi Đức Thánh Cha đến thăm Greccio, nơi thánh Phanxicô Assisi dựng hang đá đầu tiên trong lịch sử.   Hồng …

xem thêm

Tính Đồng Nghị Trong Đời Sống Và Sứ Mệnh Của Giáo Hội

  Văn kiện của Ủy Ban Thần học quốc tế Tính Đồng Nghị Trong Đời Sống Và Sứ Mệnh Của Giáo Hội ——————— Nguyên bản: La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa (2018) [Francese, Inglese, Italiano, Portoghese, Russo, Spagnolo, Tedesco] www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_it.html Bản dịch Việt ngữ: Vũ Văn An. Nguồn: Vietcatholic ——————— Mục Lục DẪN NHẬP: Thời (kairos) của Tính Đồng Nghị CHƯƠNG 1: TÍNH ĐỒNG NGHỊ TRONG THÁNH …

xem thêm

Sứ điệp Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2023 – “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng” (Rm 12, 12)

Sứ điệp Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2023  Hôm 14.11, phòng báo chí Toà thánh đã công bố Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 38 với chủ đề: “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng” (Rm 12, 12). Năm nay, ngày Giới trẻ Thế giới sẽ được cử hành …

xem thêm

Sứ điệp Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 7 năm 2023

Toàn văn Sứ điệp Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 7 năm 2023  WHĐ (14.06.2023) – Sáng ngày 13.06, Phòng báo chí Toà Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 7, sẽ được cử hành vào Chúa nhật ngày 19.11.2023. Sau đây là toàn văn …

xem thêm

Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi tham dự viên “Diễn đàn Hòa bình Paris 2023” lần thứ VI

Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi tham dự viên “Diễn đàn Hòa bình Paris 2023” lần thứ VI WHĐ (12.11.2023) – Hôm mồng 10.11, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gởi một Sứ điệp đến các tham dự viên “Diễn đàn Hòa bình Paris 2023” lần thứ VI, được tổ chức tại Palais Brongniart, Pháp quốc, từ ngày 10 – 11.11.2023. Quy tụ các nhà lãnh đạo chính phủ, doanh nghiệp và dân sự, Diễn …

xem thêm

Tông Huấn Laudate Deum

Tông Huấn Laudate Deum (Hãy Ngợi Khen Thiên Chúa) Gửi tất cả tất cả mọi người thiện chí về sự khủng hoảng khí hậu Ban hành ngày 4 tháng 10 năm 2023 Chuyển ngữ: Giuse Phan Văn Phi, O.Cist. Nhập đề. Khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Sự phản kháng và sự nhầm lẫn. Những nguyên nhân do con người gây ra. Thiệt hại và rủi ro. Một …

xem thêm