Tin Các Hạt

Họ Đạo Đại Tâm: Khám Bệnh – Phát Thuốc Miễn Phí.

Họ Đạo Đại Tâm: Khám Bệnh – Phát Thuốc Miễn Phí. Từ 6 giờ 30 đến 12 giờ 00 hôm nay, 16/12/2018: tại Hđ. Đại Tâm có buổi khám bệnh và phát thuốc miển phí cho bà con người Khơ-mer trong vùng Đại Tâm. Nhóm Martino – Yêu Thương, do Bác sĩ Linh mục Toma Aquino Đỗ Hoàng Minh Quân …

xem thêm

Gx Sóc Trăng: Caritas Cần Thơ Khám Bệnh Miễn Phí

Gx Sóc Trăng: Caritas Cần Thơ khám bệnh miễn phí Theo thông lệ hằng năm, tuần III Mùa Vọng, ban Caritas Cần Thơ kết hợp Giáo xứ Sóc Trăng “Khám Bệnh – Phát Thuốc Từ Thiện Không Phân Biệt Tôn Giáo” cho bà con nghèo trong vùng. Dự kiến khoảng hơn 1000 lượt khám. Đây là việc làm thiết thực …

xem thêm