Mừng Xuân Quý Mão Bằng Sự Hiệp Thông

print

Mừng Xuân Quý Mão Bằng Sự Hiệp Thông

Để giúp bà con giáo dân sống Tin Mừng yêu thương của Đức Kito đã dạy và để thực hiện Quyết định thực hành của Giáo phận là CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG, quý Cha, Tu sĩ và ban Bác ái- Caritas giáo xứ tổ chức cấp phát trên 300 suất Quà Tết  gồm gạo, mì, bà bông các loại và tiền mặt  cho các gia đình . nghèo, neo đơn và khuyết tật đa dạng.

                                      Phạm Dũng