Phải chọn Bài CHL có nội dung thế nào cho đúng PV?

print

Phải chọn Bài Ca Hiệp Lễ có nội dung thế nào cho đúng Phụng Vụ?

Lm Pr. Phạm Minh Tâm

Trích Báo Tĩnh Tâm Tháng 12/2021 GPLX

hiep le