Mừng Chúa Phục Sinh Năm Nay

print

Mừng Chúa Phục Sinh Năm Nay

 

Mừng Chúa phục sinh năm nay

Nhiều người cảm thấy tiếc thay cho đời

Dịch bệnh lan rộng khắp nơi

Gia đình nghèo đói xin Trời thương ban.

 

Đất nước thế giới bình an

Kinh tế xã hội vững vàng về sau

Văn hóa cuộc sống muôn màu

Tôn giáo hoạt động đồng bào tiến lên.

 

Giáo dục thay đổi mang tên

Trí thức đạo đức lên trên hàng đầu

Chữ tâm luôn mãi khắc sâu

Trung thành tín nghĩa bể dâu không sờn.

 

Dù cho gặp cảnh cô đơn

Ta luôn phó thác đừng hờn giận ai

Phục sinh Con Chúa Ngôi Hai

Hiện ra an ủi những ai buồn sầu.

 

Dù cho ta mãi nơi đâu

Tình yêu Thiên Chúa nhiệm mầu ban cho

An bình hạnh phúc ấm no

Tinh thần thể xác reo hò hân hoan.

 

Phục sinh Con Chúa thiên đàng

Ban cho tất cả vững vàng mai sau

Mong cho thập giá hôm nào

Trở thành tước hiệu muôn màu hồng ân.

 

Lm. Biển Xanh.