Tài liệu Tháng Mân Côi

print

Tải tài liệu Tháng Mân Côi

TaiLieuThangManCoi

 

NỘI DUNGL

Lời Ngỏ.. 4

Phần I: Mẫu Cầu Nguyện.. 6

Mẫu 1: Ngắm 1 Mầu Nhiệm Hoặc Đọc 1 Chục Kinh. 7

Mẫu 2: Ngắm 5 Mầu Nhiệm Hoặc Đọc 5 Chục Kinh. 7

Mẫu 3: Suy Nguyện Kinh Mân Côi – Ngắn Gọn. 7

Mẫu 4: Suy Nguyện Kinh Mân Côi – Vừa Phải 8

Mẫu 5: Suy Nguyện Kinh Mân Côi – Dài Hơn. 10

Mẫu 6: Suy Nguyện Kinh Mân Côi – Long Trọng. 12

Phần II: Suy Nguyện Kinh Mân Côi:  31 Ngày Tháng 10 – Tháng Mân Côi 19

Phần III: Suy Nguyện Kinh Mân Côi Theo Mùa    (Vui – Sáng – Thương – Mừng) 51

I. Suy Nguyện Kinh Mân Côi – Năm Sự Vui 51

II. Suy Nguyện Kinh Mân Côi – Năm Sự Sáng. 55

III. Suy Nguyện Kinh Mân Côi – Năm Sự Thương. 58

IV. Suy Nguyện Kinh Mân Côi – Năm Sự Mừng. 62

Phần IV: Trang Chuyên Đề. 67

Học Hỏi Thông Điệp Kinh Mân Côi 67

I. Làm Gì Để Vô Hiệu Hoá Hoặc Đẩy Lui Những Nguy Hại Hiện Nay? 67

II. Sức Mạnh Kinh Mân Côi Qua Lịch Sử. 68

III. Kinh Mân Côi Bảo Vệ Giáo Hội Và Người Tín Hữu. 69

Kết Luận. 70

Kinh Nguyện Tuyệt Hảo. 70

15 Lời Hứa Của Đức Mẹ. 73

Kinh Kính Mừng – Bông Hồng 15. 74

 Ơn Xá Khi Đọc Kinh Mân Côi 75

 

LỜI NGỎ

Kính thưa quý độc giả,

Tháng Mười – Tháng Mân Côi lại đến với chúng ta trong bầu không khí dịch bệnh đang lan tràn khắp nơi. Đời sống con người như bị khép lại sau cánh cửa nhà mình! Nỗi lo âu sợ hãi vây bủa khắp nơi! Với hoàn cảnh này, vai trò của Mẹ Maria và Kinh Mân Côi là rất cần thiết trong việc xin ơn bình an và chữa lành cho loài người…

Vai trò của Đức Mẹ

Đức Leo XIII dạy rằng: “Người Công Giáo vốn có thói quen là luôn luôn chạy đến náu ẩn nơi Mẹ Maria trong những lúc gian nguy khốn khó, để tìm bình an nơi lòng từ mẫu nhân ái của Mẹ, một thói quen chứng tỏ Giáo Hội Công Giáo luôn luôn đặt tất cả tin tưởng và hy vọng một cách chính đáng của mình nơi Mẹ Thiên Chúa. Mẹ là Đấng đã liên kết với Chúa trong công cuộc cứu rỗi loài người, được đặc quyn và năng quyn hơn mọi phàm nhân và thần thánh trên trời từng được hay có thể được. Và vì nguyện vọng tha thiết nhất của Mẹ là ban ơn trợ giúp và ủi an cho những ai tìm kiếm Mẹ, thì còn hồ nghi gì nữa khi bảo rằng Mẹ hân hoan, nếu không muốn nói là nao nức, nhận lấy những khát vọng của Giáo Hội hoàn vũ.”
(Thông
điệp Supremi Apostolatus Officio”, số 3).

Đức Gioan XXIII mời gọi người tín hữu: “Với nim tín thác hơn, anh chị em hãy hướng tâm hồn v Mẹ Thiên Chúa, nơi ẩn náu vững chắc của người Kitô hữu đang gặp gian nan thử thách, bởi vì Mẹ đã được tạo nên như một nguồn cứu độ cho toàn thể nhân loại” 
(Thông
điệp “Grata Recordatio”, số 5).

Giá trị của Kinh Mân Côi

Mỗi khi thế giới hay Giáo Hội gặp khó khăn thử thách, sứ điệp Kinh Mân Côi lại được gióng lên như một lời mời gọi tha thiết. Hơn bao giờ hết, con người đang gặp khó khăn đau khổ nhiu b bởi đại dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, Kinh Mân Côi rất thánh lại cần được xét đến như một ưu tiên quan trọng, như Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II dạy: “Hội Thánh nhìn nhận Kinh Mân Côi có một hiệu quả đặc biệt, Hội Thánh giao phó những vấn đề khó khăn nhất cho Kinh Mân Côi, cho việc đọc Kinh Mân Côi trong cộng đoàn và đọc kiên trì. Vào những thời buổi ra như Kitô giáo bị đe doạ, thì sự giải cứu của Hội Thánh đđược gán cho sức mạnh của kinh nguyện này, và Đức Mẹ Mân Côi đđược tung hô là Đấng đã dùng lời chuyển cầu để mang lại ơn cứu thoát.”

(Tông thư “Rosarium Virginis Mariae”, số 39).

Đức Phaolô VI: “Ước gì Kinh Mân Côi {…} đáp ứng những nhu cầu của thời đại ngày hôm nay,- như vị tin nhiệm đáng kính của Ta là Đức Gioan XXIII mong muốn: Kinh Mân Côi thực sự là ‘một lời cầu nguyện mang tính cách công cộng và hoàn vũ tuyệt vời cho những nhu cầu thông thường và khác thường của Giáo Hội, của các dân tộc và của toàn thể thế giới’, bởi vì Kinh Mân Côi, như tự bản thân nó, là ‘Bản Tin Mừng tóm gọn’ và ‘từ nay v sau, là một cách thức sùng kính của Giáo Hội’. Bằng hình thức cầu nguyện Kinh Mân Côi với Mẹ Maria, Mẹ rất thánh của Thiên Chúa và là Mẹ của chúng ta, Ta giúp anh chị em nhận biết mong muốn của Công đồng: ‘Hãy để cho tất cả mọi người tín hữu Kitô cầu nguyện tha thiết với Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của loài người, để nhờ Mẹ cầu bầu cùng Con Ngài trong sự hiệp thông toàn thể các Thánh, cho tới khi mọi gia đình dân tộc hoặc đã mang danh hiệu Kitô hữu, hoặc chưa biết Ðấng Cứu Chuộc mình, đu hân hoan đoàn tụ trong an bình và hòa thuận, hợp thành một dân Thiên Chúa duy nhất, hầu vinh danh Ba Ngôi Thiên Chúa rất thánh và không phân chia’.”

(Tông huấn “Recurrens Mensis Obtober”, III).

Vì vậy, để giúp người tín hữu có phương tiện cầu nguyện, chúng tôi biên soạn tài liệu này, quý vị có thể sử dụng trong Tháng Mân Côi, hoặc có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Tài liệu được biên soạn dựa theo hướng dẫn của các vị giáo hoàng gần đây, đặc biệt là Đức Gioan Phaolô II qua Tông thư “Rosarium Virginis Mariae”, với việc sử dụng Lời Chúa trong Thánh Lễ thích ứng với nhịp sống hằng ngày… Tài liệu được dàn trang trên khổ giấy A5, với 4 phần chính: 1- Mẫu cầu nguyện, 2- Suy nguyện Kinh Mân Côi theo 31 ngày trong tháng 10-Tháng Mân Côi, 3- Suy nguyện Kinh Mân Côi theo mùa
(Vui-Sáng-Thương-Mừng), và 4- Trang chuyên đề.

Xin Đức Mẹ Mân Côi cầu bầu cùng Chúa cho hết thảy nhân loại chúng ta trong cơn gian nan đại dịch này!

Tu viện thánh Martin, ngày 26.09.2021

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

PHẦN I: MẪU CẦU NGUYỆN

>> Cầu nguyện, kiên trì cầu nguyện…

Chúa Giêsu dạy: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì cửa sẽ được mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà con biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người.” (Mt 7,7-11). Chúa còn dạy: phải cầu nguyện luôn, không được nản chí” (Lc 18,1).

>> Gia đình cần cầu nguyện với Kinh Mân Côi

Trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, gia đình cần ngồi lại với nhau để cầu nguyện. Chúa Giêsu dạy: “Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,19-20).

Đức Gioan Phaolô II dạy rằng: “Một nhu cầu tương tự khiến cho phải dấn thân và cầu nguyện có liên quan tới một vấn đề khác hiện đang được nói đến nhiều: gia đình, tế bào đầu tiên của xã hội, đang càng lúc càng bị những sức mạnh phân rã cả về phương diện ý thức hệ lẫn thực hành đe doạ, khiến chúng ta lo sợ cho tương lai của cơ chế nền tảng và không thể thiếu này, và cùng với nó là tương lai của toàn thể xã hội. Việc khơi dậy Kinh Mân Côi trong các gia đình Kitô hữu, trong bối cảnh rộng lớn hơn của mục vụ gia đình, sẽ là một trợ giúp hiệu nghiệm để chống lại những hậu quả tàn phá của cơn khủng hoảng đặc trưng trong thời đại chúng ta.” (Tông thư “Rosarium Virginis Mariae, số 6).

>> Nhịp nguyện Kinh Mân Côi

“Tự bản chất, việc đọc Kinh Mân Côi đòi phải có một nhịp độ bình thản và dành đủ thời giờ để cá nhân mỗi người có thể suy niệm các mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa, được nhìn qua đôi mắt của Mẹ Maria, Đấng ở gần Chúa nhất. Như thế mới khai thác được các kho tàng phong phú vô tận ẩn giấu trong các mầu nhiệm ấy.” 

(Tông thư “Rosarium Virginis Mariae, số 12).

MẪU 1: NGẮM 1 MẦU NHIỆM HOẶC ĐỌC 1 CHỤC KINH

 1. Đọc mầu nhiệm
 2. Suy nguyện (nếu có)
 3. Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
 4. Lời Nguyện Fatima

MẪU 2: NGẮM 5 MẦU NHIỆM HOẶC ĐỌC 5 CHỤC KINH

 1. Làm dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính
 2. Đọc Kinh Lạy Cha (cầu cho Đức Giáo Hoàng)
 3. Đọc 3 Kinh Kính Mừng (xin ơn Tin – Cậy – Mến)
 4. Đọc Kinh Sáng Danh (cầu cho sứ vụ truyền giáo)
 5. Đọc mầu nhiệm thứ nhất và Kinh Lạy Cha
 6. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 7. Đọc Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima
 8. Đọc mầu nhiệm thứ hai, rồi đọc Kinh Lạy Cha
 9. Lặp lại mục 6 và 7, tiếp tục cho hết các mầu nhiệm thứ 3, 4 và 5
 10. Làm dấu Thánh Giá – kết thúc

MẪU 3: SUY NGUYỆN KINH MÂN CÔI – NGẮN GỌN

 1. Làm dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 1. Kinh Tin

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

 1. Kinh Cậy

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

 1. Kinh Kính Mến

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

 1. lắng nguyện (xét mình, cầu nguyện một vài phút)
 2. Suy Nguyện kinh mân côi

(Lưu ý: Chọn bài suy nguyện theo ngày trong tháng từ trang 20 đến trang 50; hoặc theo mùa trong tuần từ trang 51 đến trang 66).

Mầu nhiệm 1 (chục 1):

Mầu nhiệm 2 (chục 2):

Mầu nhiệm 3 (chục 3):

Mầu nhiệm 4 (chục 4):

Mầu nhiệm 5 (chục 5):

 1. Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.

 1. Im lặng, làm dấu Thánh Giá để kết thúc

MẪU 4: SUY NGUYỆN KINH MÂN CÔI – VỪA PHẢI

 1. Làm dấu Thánh Giá
 2. Im lặng (xét mình, cầu nguyện xin ơn thánh hoá…)
 3. Đọc Kinh Tin Kính

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. 

Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. 

Tôi tin phép tha tội.

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.

Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

 1. Kinh Lạy Cha (cầu nguyện cho đức giáo hoàng)

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

 1. Đọc 3 Kinh Kính Mừng (đọc 3 lần, xin ơn: Tin, Cậy, Mến)

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

 1. Kinh Sáng Danh (cầu nguyện cho việc truyền giáo)

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

 1. HÁT VỀ ĐỨC MẸ (chọn bài quen thuộc và phù hợp)
 2. Suy Nguyện Kinh Mân Côi

(Lưu ý: Chọn bài suy nguyện theo ngày trong tháng từ trang 20 đến trang 50; hoặc theo mùa trong tuần từ trang 51 đến trang 66).

Mầu nhiệm 1 (chục 1):

Mầu nhiệm 2 (chục 2):

Mầu nhiệm 3 (chục 3):

Mầu nhiệm 4 (chục 4):

Mầu nhiệm 5 (chục 5):

 1. Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

 1. HÁT VỀ ĐỨC MẸ (chọn bài quen thuộc và phù hợp)
 2. Im lặng (cầu nguyện) – làm dấu Thánh Giá để kết thúc

MẪU 5: SUY NGUYỆN KINH MÂN CÔI – DÀI HƠN

 1. Khởi đầu – làm dấu Thánh Giá

Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con. Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. (vừa đọc vừa làm dấu Thánh Giá). Vinh danh Chúa Cha, và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Từ muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

 1. Xin ơn Chúa Thánh Thần (hát):

ĐK. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con. Biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp nơi.

 1. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, lòng vạn lòng đợi trông Ngài soi sáng, và luyện lọc hầu mong được xứng đáng với danh hiệu Đền Thánh Chúa cao quang.
 2. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, Ngài là niềm ủi an kẻ than khóc, là mạch nguồn tràn lan mọi ơn phúc suối êm dịu hàn gắn những thương đau.
 3. Xét mình (im lặng, cầu nguyện)
 4. suy nguyện KINH MÂN CÔI

(Lưu ý: 1) chọn bài suy nguyện theo ngày trong tháng từ trang 20 đến trang 50; hoặc theo mùa trong tuần từ trang 51 đến trang 66; 2) sau mỗi chục kinh, có thể hát một bài quen thuộc và phù hợp).

Mầu nhiệm 1 (chục 1):

Mầu nhiệm 2 (chục 2):

Mầu nhiệm 3 (chục 3):

Mầu nhiệm 4 (chục 4):

Mầu nhiệm 5 (chục 5):

 1. KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.

 1. KINH NỮ VƯƠNG GIA ĐÌNH

Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai? Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở bên chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen.

 1. KINH CẦU NGUYỆN TRONG THỜI DỊCH (HĐGM/VN)

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện, tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. 

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tín thác vào tình yêu quan phòng của Cha. 

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. 

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. 

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen 

 1. HÁT VỀ ĐỨC MẸ (chọn bài quen thuộc và phù hợp)
 2. IM LẶNG (cầu nguyện) – LÀM DẤU THÁNH GIÁ KẾT THÚC

MẪU 6: SUY NGUYỆN KINH MÂN CÔI – LONG TRỌNG

 1. Phần khai nguyện
 2. Làm dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 1. Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành; vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 1. Xét mình – Kinh Ăn Năn Tội

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Ii. Phần suy nguyện KINH MÂN CÔI

(Lưu ý: 1) Chọn bài suy nguyện theo ngày trong tháng từ trang 20 đến trang 50; hoặc theo mùa trong tuần từ trang 51 đến trang 66; 2) Sau mỗi chục kinh, có thể hát một bài quen thuộc và phù hợp).

 1. Mầu nhiệm 1 (chục 1):
 2. Mầu nhiệm 2 (chục 2):
 3. Mầu nhiệm 3 (chục 3):
 4. Mầu nhiệm 4 (chục 4):
 5. Mầu nhiệm 5 (chục 5):
 6. cùng mẹ CA NGỢI CHÚA – MAGNIFICAT (hát)

ĐK: Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.

 1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.

Iii. Phần khấn nguyện

 1. Kinh Cầu Đức Mẹ

Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
Ðức Chúa ThànhThần là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Thưa: Thương xót chúng con.

Rất thánh Ðức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con. (các câu kế tiếp đều thưa như vậy).
Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
Ðức Mẹ Chúa Kitô.
Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh.
Đức Mẹ đầy lòng thương xót.
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Đức Mẹ là lẽ cậy trông.
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.

Ðức Nữ cực khôn cực ngoan.
Ðức Nữ rất đáng kính chuộng.
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen.
Ðức Nữ có tài có phép.
Ðức Nữ có lòng khoan nhân.
Ðức Nữ trung tín thật thà.

Ðức Bà là gương nhân đức.
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.
Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.
Ðức Bà như đền vàng vậy.
Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Ðức Bà là cửa Thiên đàng.
Ðức Bà như sao mai sáng vậy.
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Đức Bà nâng đỡ di dân.
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.

Nữ vương các thánh thiên thần.
Nữ vương các thánh Tổ tông.
Nữ vương các thánh Tiên tri.
Nữ vương các thánh Tông đồ.
Nữ vương các thánh Tử vì đạo.
Nữ vương các thánh Hiển tu.
Nữ vương các thánh Ðồng trinh.
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi.
Nữ vương ban sự bằng an.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.
Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm Mân Côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy, và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. Kinh Cầu Trong Thời Đại Dịch (ĐGH Phanxicô)

Lạy Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con tìm nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.

Lạy Đức Mẹ Chúa Trời và là Mẹ chúng con, trong tình cảnh bi thương hiện tại, khi đau khổ và lo lắng đang xiết chặt thế giới, chúng con chạy đến bên Mẹ, tìm nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.

Lạy Đức Trinh Nữ Maria, xin thương xót ghé mắt đoái nhìn chúng con đang trong đại dịch virút corona và an ủi những người lạc hướng và đang than khóc người thân đã qua đời của họ, đôi khi được an táng cách đau lòng. Xin nâng đỡ những người đang lo lắng cho các bệnh nhân, những người mà họ không thể ở gần bên để tránh lây nhiễm. Xin ban sự tin tưởng tín thác cho những ai đang lo lắng vì tương lai không chắc chắn và vì các hậu quả kinh tế và việc làm.

Lạy Đức Mẹ Chúa Trời và là Mẹ chúng con, xin cầu cùng Thiên Chúa là Cha thương xót cho chúng con, để thử thách này sẽ chấm dứt, đồng thời bình minh hy vọng và bình an sẽ lại đến. Như tại Cana, xin Mẹ cầu khẩn với Chúa Con, xin Người an ủi gia đình của các bệnh nhân và nạn nhân và mở lòng họ để họ tín thác.

Xin bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, tình nguyện viên, những người đang ở tuyến đầu trong tình trạng khẩn cấp này và đang liều mạng sống của mình để cứu những sự sống khác. Xin đồng hành với nỗ lực anh hùng của họ và ban cho họ sức mạnh, lòng quảng đại và sức khỏe.

Xin ở gần bên những người ngày đêm trợ giúp các bệnh nhân và ở cạnh các linh mục, những người với sự quan tâm mục vụ và dấn thân Tin Mừng, đang tìm cách giúp đỡ và hỗ trợ tất cả mọi người.

Lạy Đức Trinh Nữ thánh thiện, xin soi sáng tâm trí của các nhà khoa học, giúp họ tìm ra giải pháp hiệu quả để chiến thắng virút này.

Xin trợ giúp các nhà lãnh đạo các quốc gia, để với sự khôn ngoan, quan tâm và quảng đại, họ có thể hành động để giúp đỡ những người thiếu các nhu cầu thiết yếu để sống, có thể đưa ra các giải pháp xã hội và kinh tế có tầm nhìn xa và tinh thần liên đới.

Lạy Mẹ Maria rất thánh, xin đánh động các lương tâm để thay vì những số tiền khổng lồ được đầu tư để tăng cường và dự trữ các vũ khí, chúng được dùng để thúc đẩy các nghiên cứu hiệu quả để ngăn chặn thảm họa tương tự trong tương lai.

Lạy Mẹ rất yêu dấu, xin giúp cho mọi người trên thế giới được gia tăng cảm thức mình cùng thuộc về một đại gia đình duy nhất, ý thức về mối liên hệ nối kết tất cả mọi người, để với tinh thần huynh đệ và liên đới, chúng con trợ giúp bao nhiều người đang sống trong nghèo đói và lầm than. Xin khuyến khích sự kiên cường trong đức tin, bền chí trong phục vụ và liên lỉ trong cầu nguyện.

Lạy Mẹ Maria, Đấng an ủi những người đau khổ, xin ôm lấy các con cái của Mẹ đang gặp hoạn nạn và xin Chúa dùng bàn tay quyền năng của Người để can thiệp, giải thoát chúng con khỏi đại dịch khủng khiếp này, để đời sống bình thường có thể trở lại trong thanh bình.

Chúng con phó thác cho Mẹ, Đấng chiếu sáng trên hành trình của chúng con như dấu chỉ của ơn cứu độ và hy vọng, ôi khoan thay, ôi nhân thay, ôi Đức Trinh Nữ Maria dịu hiền. Amen.

Iv. PHẦN kết nguyện

 1. Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay {tối thì đọc: ngày hôm nay} được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.

 1. Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

 1. Các Câu Lạy

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.

Đáp: Cầu cho chúng con.

 1. Kinh Vực Sâu

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn…) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

 1. HÁT VỀ ĐỨC MẸ (chọn bài quen thuộc và phù hợp)
 2. Im lặng (cầu nguyện), rồi làm dấu Thánh Giá – kết thúc

 

 

 

Lưu ý:

>> Tuỳ vào hoàn cảnh, điều kiện và thời gian…, bạn có thể áp dụng mẫu nào thích hợp, hoặc có thể tuỳ nghi thêm bớt phần nào đó, hoặc bạn có thể chọn các mẫu khác miễn sao phù hợp!

>> Tài liệu này có thể được sử dụng để cầu nguyện riêng, hoặc chung trong gia đình hay hội đoàn.

PHẦN II: SUY NGUYỆN KINH MÂN CÔI
31 NGÀY THÁNG 10 – THÁNG MÂN CÔI

 • “Lý do quan trọng nhất để khích lệ mạnh mẽ việc đọc Kinh Mân Côi, đó là kinh nguyện này là một phương thế hiệu nghiệm nhất để nuôi dưỡng nơi các tín hữu bổn phận chiêm niệm mầu nhiệm Kitô giáo… Điều cần thiết, đó chính là có một đời sống Kitô hữu nổi bật trên hết về nghệ thuật cầu nguyện.”

(Đức Gioan Phaolô II, Tông thư “Rosarium Virginis Mariae, số 5).

 

 • “Con đường duy nhất để tiếp cận việc chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Kitô là lắng nghe trong Thần Khí tiếng nói của Chúa Cha, vì “không ai biết Người Con trừ Chúa Cha” (Mt 11,27)… Kinh Mân Côi là một trong những nẻo đường truyền thống của kinh nguyện Kitô giáo nhằm chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Kitô. Đức giáo hoàng Phaolô VI đã trình bày Kinh Mân Côi bằng những lời lẽ như sau: ‘Vì là một kinh nguyện mang tính chất Tin Mừng và tập trung vào mầu nhiệm Nhập Thể cứu chuộc, Kinh Mân Côi là kinh nguyện có chiều hướng quy về Đức Kitô rõ rệt… Đức Giêsu mà mỗi Kinh Kính Mừng nhắc đến cũng chính là Đức Giêsu được các mầu nhiệm tuần tự giới thiệu cho chúng ta lúc như là Con của Thiên Chúa và lúc như là Con của Đức Trinh Nữ’.”

(Tông thư “Rosarium Virginis Mariae, số 18).

 

 • “Các chu kỳ suy niệm do Kinh Mân Côi thánh đề nghị hẳn không phải chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng các chu kỳ ấy phải giúp nhắc cho nhớ điều cốt yếu và làm thức tỉnh trong linh hồn một nỗi khao khát hiểu biết Đức Kitô, nỗi khao khát không ngừng được nuôi dưỡng nhờ mạch suối tinh tuyền của Tin Mừng. Mỗi biến cố riêng biệt trong cuộc đời của Đức Kitô, như đã được các tác giả sách Tin Mừng tường thuật, đều lấp lánh Mầu Nhiệm vượt quá mọi hiểu biết: đó là Mầu Nhiệm Lời đã thành xác phàm, nơi Người ‘có sự sung mãn của Thiên Chúa cư ngụ cách cụ thể’.” (Tông thư “Rosarium Virginis Mariae, số 24).

 

 • “Cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi là giao phó những gánh nặng của chúng ta cho trái tim đầy thương xót của Đức Kitô và trái tim đầy thương xót của Thánh Mẫu Người.”  (Tông thư “Rosarium Virginis Mariae, số 25).

 

 • “Nguyện Kinh Mân Côi với nhau, như trong một gia đình, là nguồn sức mạnh rất tuyệt vời và rất lớn lao!”

 Đức giáo hoàng Phanxicô

 

Lưu ý sử dụng:

* Bạn có thể suy nguyện 5 mầu nhiệm của một ngày trong một giờ kinh, hoặc chia ra nhiều lần: mỗi lần một mầu nhiệm, lúc thì mầu nhiệm thứ 1, lúc khác thì mầu nhiệm thứ 2…

01.10.2021: Th. Têrêsa Hài Đồng Giêsu                      Thứ Sáu

Suy Nguyện Mùa Thương                                                     Mt 18,1-5

Mầu nhiệm 1: Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Ông Phêrô thề độc mà quả quyết rằng: “Tôi thề là không biết” Đức Giêsu người Nadarét (Mt 26,74). Ông Phêrô đã chối Chúa, nhưng ông đã ăn năn hối hận về điều này. Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều lúc chúng con cũng chối Chúa: không dám nhận Chúa, không dám sống cho Chúa, và không dám sống theo Lời Chúa… Xin cho chúng con hết lòng tin tưởng và cậy trông vào Chúa, dám sống cho Chúa và can đảm tuyên xưng Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Mầu nhiệm 2: Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

“Hãy vui mừng với Giêrusalem, hãy vì Thành Đô mà hoan hỷ, hỡi tất cả những người yêu mến Thành Đô” (Is 66,10). Chúa không bỏ rơi những ai đang đau khổ hay bị ngược đãi. Xin cho chúng con, khi còn sống trong kiếp gian nan vất vả ở trần gian này, vẫn một lòng hy vọng hướng về Thành Thánh trên trời, là nơi hạnh phúc đời đời.

Mầu nhiệm 3: Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

“Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an ui” (Tv 130,2). Trong cuộc sống khó khăn dịch bệnh như hiện nay, Chúa vẫn có đó, Chúa vẫn không ngừng quan phòng yêu thương, không ngừng chúc phúc lành cho chúng con. Xin cho chúng con được bình an, kiên tâm cậy trông vững vàng vào Chúa là Cha quan phòng đầy yêu thương, như trẻ thơ nép mình vào lòng mẹ mình.

Mầu nhiệm 4: Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá.

“Anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3a). Ai cũng có thập giá, và thập giá ấy sẽ theo sát mỗi người suốt cả cuộc đời. Xin cho chúng con đủ ơn và đủ sức vác thập giá đời mình, sống đơn sơ khiêm nhường và hoàn toàn phó thác tất cả cuộc đời của mình trong tay Chúa, giống như trẻ thơ tin tưởng vào cha mình.

Mầu nhiệm 5: Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

“Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời (Mt 18,4). Lạy Chúa là Cha nhân lành, Chúa mở cửa Nước Trời cho những người bé mọn. Xin cho chúng con hằng ngày biết theo chân thánh nữ Têrêxa Hài Ðồng Giêsu bước đi trên con đường phó thác để muôn đời được chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

02.10.2021: Thiên Thần Hộ Thủ                                          Thứ Bảy

Suy Nguyện Mùa Vui                                                        Lc 10,17-24

Mầu nhiệm 1: Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai.

“Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Đức Mẹ đã tin vào quyền năng tối cao của Thiên Chúa, và điều không thể đã xảy ra với Mẹ: Mẹ đã chịu thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, mặc dù không biết đến việc vợ chồng. Xin giúp chúng con luôn tin tưởng vào quyền năng của Chúa, sẵn lòng để Chúa Thánh Thần hướng dẫn trên mọi nẻo đường đời.

Mầu nhiệm 2: Đức Mẹ đi viếng Bà thánh Isave.

“Các con ơi, can đảm lên nào! Hãy cứ kêu lên cùng Thiên Chúa, vì Đấng đã giáng hoạ sẽ lại nhớ đến các con” (Br 4,27). Xin cho chúng con có lòng can đảm khi phải đối diện với thử thách gian nan, và kiên tâm cầu nguyện cùng Chúa, với một lòng tin tưởng kêu xin không ngừng và hy vọng rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng con và Ngài sẽ nhớ đến cứu giúp chúng con.

Mầu nhiệm 3: Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu nơi hang đá.

“Những ai nghèo hèn, xem đấy mà vui lên, người tìm Thiên Chúa, hãy nức lòng phấn khởi. Vì Chúa nhậm lời kẻ nghèo khó, chẳng coi kinh thân hữu bị giam cầm” (Tv 68,33-34). Chúa đã chấp nhận nghèo và chịu đau khổ là vì yêu thương chúng con. Xin cho những ai đang sống trong cảnh nghèo khổ hay bị giam cầm được Chúa nâng đỡ ủi an, để họ được kiên tâm mà vững lòng trông cậy vào Ngài.

Mầu nhiệm 4: Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

“Xin dạy con hiểu cho tường, xét cho đúng, vì con vẫn tin vào mệnh lệnh Ngài” (Tv 117,66). Đức Mẹ đã tuân theo lề luật mà đem Con vào Đền Thờ dâng cho Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương Đức Mẹ, tin tưởng Chúa, hết lòng sống theo Lời Chúa dạy dỗ, để nhờ thế, chúng con sẽ làm đẹp lòng Chúa là luôn đi đúng đường lối ngay thẳng của Ngài. 

Mầu nhiệm 5: Đức Mẹ tìm được Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

Thiên Chúa là Cha quan phòng yêu thương chúng ta. Người lo liệu cho chúng ta mọi sự. Lạy Chúa là Ðấng an bài mọi sự cách tuyệt vời. Chúa sai các Thiên thần đến giữ gìn chúng con. Xin ban cho chúng con đời này được các ngài luôn bênh vực che chở, và đời sau được cùng các ngài hưởng phúc vinh quang.

03.10.2021: Đức Mẹ Mân Côi                  Chúa Nhật 27 TN Năm B

Suy Nguyện Mùa Mừng                                                     Mc 10,2-16

Mầu nhiệm 1: Chúa Giêsu sống lại.

“Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: ‘Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói’.” (Mt 28,4-5). Trong cảnh chết chóc do dịch bệnh gây ra, nhiều người đang sợ hãi lo âu. Xin Chúa ban bình an của Chúa cho chúng con, để cho dù điều gì xảy ra, chúng con vẫn sống trong hy vọng, vì Chúa đã sống lại rồi.

Mầu nhiệm 2: Chúa Giêsu lên trời.

“Con người đã bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu khổ hình. Con người đó, chính là Đức Giêsu.” (Dt 2,9). Chúa Giêsu đã chịu nạn chịu chết, nhưng Chúa đã sống lại và lên trời vinh hiển, làm Vua và làm Chúa trên mọi thần thánh. Xin cho chúng con, sống ở đời này biết cam chịu những đau khổ, để mai sau được Chúa ban vinh quang Nước Trời.

Mầu nhiệm 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

“Xin Chúa từ Xion xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. Ước chi trong suốt cuộc đời, bạn được thấy Giêrusalem phồn thịnh, được sống lâu bên đàn con cháu” (Tv 127,5-6). Xin Chúa tiếp tục đổ xuống trên chúng con đầy tràn ân huệ của Chúa Thánh Thần, để suốt cuộc đời, chúng con sống trọn niềm vui được làm con cái của Chúa giữa những anh chị em xung quanh với một lòng mến yêu vững vàng.

Mầu nhiệm 4: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời.

“Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình” (Mc 10,6-7). Hôn nhân là điều cao đẹp, thánh thiện và quan trọng. Mẹ đã sống trọn vẹn ơn gọi ấy. Xin Mẹ giúp con người ngày nay biết tôn trọng điều thánh thiêng của hôn nhân là một vợ một chồng. Và xin cho các đôi vợ chồng biết tôn trọng và yêu thương nhau, mà chung xây hạnh phúc gia đình.

Mầu nhiệm 5: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

Mẹ đã tin “Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài” (Dt 2,10). Và suốt cuộc đời, Mẹ đã sống trọn niềm tin ấy với một tình yêu hoàn hảo dành cho Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con biết lấy Chúa làm niềm vui và cùng đích của cuộc đời mình.

04.10.2021: Th. Phanxicô Assisi                                          Thứ Hai

Suy Nguyện Mùa Vui                                                        Lc 10,25-37

Mầu nhiệm 1: Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai.

Sứ thần vào nhà trinh nữ Maria và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28). Mẹ được Thiên Chúa ở cùng, và được Thiên Chúa ban cho đầy ân sủng. Nhờ Mẹ, loài người chúng ta cũng được đón nhận ân sủng, ân sủng lớn nhất là chính Chúa Giêsu. Xin Chúa luôn ở cùng chúng con, gìn giữ, thánh hoá, ban bình an và chúc phúc cho chúng con.

Mầu nhiệm 2: Đức Mẹ đi viếng Bà thánh Isave.

Ông Giôna nói với họ: “Đấng tôi kính sợ là Đức Chúa, Thiên Chúa các tầng trời, Đấng đã làm ra biển khơi và đất liền” (Gn 1,9). Lòng kính sợ Đức Chúa là đầu mối của sự khôn ngoan. Xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia luôn biết kính sợ Thiên Chúa, để từ đó họ có được khôn ngoan mà lo cho dân chúng được an cư lạc nghiệp, sống cho đạo đức và đàng hoàng.

Mầu nhiệm 3: Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu nơi hang đá.

“Ngài đã đưa sự sống của con lên khỏi huyệt, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con” (Gn 2,7c). Khi phạm tội là con người bị chôn vùi dưới đáy huyệt của sự chết. Chính Con Một Chúa đã tự hạ sinh xuống làm người, để đưa con người lên khỏi đáy huyệt sâu của sự chết mà cho được sống. Xin Chúa luôn sống trong chúng con, để sự sống của Chúa thành sự sống của chúng con, tình yêu của Chúa thành tình yêu của chúng con, và thánh ý của Chúa là ý muốn của chúng con.

Mầu nhiệm 4: Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi” (Lc 10,27a). Đây là giới răn đầu tiên. Bổn phận yêu mến phụng sự Chúa phải là ưu tiên hàng đầu trong đời sống của con người. Lạy Chúa, Chúa là trung tâm của cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết mến Chúa và phụng sự Chúa trong mọi người và trong mọi việc chúng con làm.

Mầu nhiệm 5: Đức Mẹ tìm được Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

“Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy” (Lc 10,37a). Chúa đã thương xót ban phát cho chúng con biết bao nhiêu ân huệ trong suốt cuộc đời. Xin cho chúng con có lòng trắc ẩn, sẵn sàng thực thi bác ái cho những người sống xung quanh chúng con.

05.10.2021: Th. Faustina Kowalska, tn                                   Thứ Ba

Suy Nguyện Mùa Thương                                                 Lc 10,38-42

Mầu nhiệm 1: Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

“Dân Ninivê tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ” (Gn 3,5). Ngôn sứ Giôna vâng lệnh Thiên Chúa, đến mời gọi dân thành Ninivê. Họ đã tin vào Chúa mà sám hối. Xin Chúa biến đổi những người đang sống trong tội lỗi, biết ăn năn sám hối, mà sống cho ngay chính thật thà.

Mầu nhiệm 2: Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

“Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu” (Tv 129,1-2). Những đam mê, những toan tính và những khó khăn thử thách như những cái đòn nhấn chìm tâm thần con người trong đau khổ. Xin Chúa lắng nghe tiếng lòng rên xiết nguyện cầu của biết bao con người đang đau khổ, lo âu và sợ hãi trong thời gian dịch bệnh này. 

Mầu nhiệm 3: Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

“Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!” (Lc 10,41). Ngày nay, con người quá lo lắng về nhiều chuyện. Sự quá lo lắng đó như cái mão gai bao phủ lấy hết tâm hồn, khiến họ hay bị trầm cảm. Xin cho con người, dù bận rộn cỡ nào, vẫn biết dành thời gian cầu nguyện với Chúa, để nhờ đó tâm hồn được bình an.

Mầu nhiệm 4: Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá.

“Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi” (Lc 10,42a). Có nhiều con đường để đi, nhưng chỉ có một con đường để đạt được ơn cứu độ, đó là đường Thánh Giá. Chúa mời gọi ai muốn theo Chúa thì cần làm việc này là: phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Ngài. Xin cho chúng con trung thành vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa với lòng yêu mến trung kiên cho đến cuối cuộc đời.

Mầu nhiệm 5: Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

“Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm” (Tv 144,13). Vì yêu thương, Chúa đã vâng phục mà thực hiện những lời Chúa Cha đã phán với cha ông chúng con. Xin cho chúng con cũng biết sống trung tín với tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con qua cuộc khổ nạn của Chúa, để từ đó, chúng con cũng biết sống yêu thương qua việc làm bác ái với tha nhân.

06.10.2021                                                                                Thứ Tư

Suy Nguyện Mùa Mừng                                                        Lc 11,1-4

Mầu nhiệm 1: Chúa Giêsu sống lại.

Ông Giôna thưa Đức Chúa: “Con biết rằng Ngài là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, và hối tiếc vì đã giáng hoạ” (Gn 4,2). Chúa đã chịu chết, nhưng đã sống lại. Chúa còn phải kiên nhẫn với con người bao lâu con người đang sống trong sự chết của tội lỗi và vô ơn. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi nhân hậu mà xót thương tha thứ tội lỗi cho chúng con, và xin làm cho chúng con sống lại tinh thần con thơ hết lòng yêu mến Ngài.

Mầu nhiệm 2: Chúa Giêsu lên trời.

“Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa: con kêu con gọi Chúa suốt ngày” (Tv 85,3). Sống giữa dòng đời nhiều thay đổi, nhất là trong giai đoạn khó khăn thử thách dịch bệnh này, nhiều người đang rơi vào cảnh khốn cùng, lo âu và thất vọng. Chúa đang ngự bên hữu Chúa Cha, và Chúa có toàn quyền trên trời dưới đất, xin đoái nhìn đến chúng con đang ở chốn trần ai đầy dẫy sự dữ và đau thương này. Xin lắng nghe lời chúng con ngày đêm tha thiết nguyện cầu.

Mầu nhiệm 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

“Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng, sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan, và tôn vinh danh Ngài. Vì Ngài thật cao cả, và làm nên những việc lạ lùng; chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa” (Tv 85,9-10). Lạy Chúa, xin sai Chúa Thánh Thần đến, để Người dạy cho chúng con thấy được những việc cao cả và lạ lụng mà Ngài đã thực hiện cho chúng con trong vũ trụ và qua cuộc đời chúng con.

Mầu nhiệm 4: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời.

“Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến” (Lc 11,2). Trong suốt cuộc sống trần gian, và ngay cả bây giờ khi ở trên thiên đàng, Mẹ không ngừng làm rạng danh thánh Cha. Xin Cha cho chúng con biết nhìn vào gương của Mẹ mà sống hiếu thảo với Cha, một lòng tin tưởng và kiên trì cho tới đích cuộc đời. 

Mầu nhiệm 5: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

“Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy” (Lc 11,3). Cha là Thiên Chúa quan phòng, hằng yêu thương và chăm sóc chúng con. Xin dạy chúng con sống tín thác như Đức Mẹ, lo tìm kiếm Nước Cha và đức công chính Cha; còn mọi thứ khác cứ để Cha lo cho!

07.10.2021: Đức Mẹ Mân Côi                                         Thứ Năm

Suy Nguyện Mùa Sáng                                                        Lc 1,26-38

Mầu nhiệm 1: Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan.

“Đức Chúa phán với con rắn: ‘Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” (St 3,15). Ma quỷ – tội lỗi làm con người phải đau khổ và phải chết. Chúa Giêsu đã tự hạ chịu phép rửa bởi ông Gioan, hầu cứu loài người tội lỗi thoát khỏi ách tội lỗi và án chết đời đời. Xin cho chúng con biết sống khiêm hạ, đặt mình dưới sự che chở từ mẫu của Đức Mẹ, làm theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, trong sự quan phòng của Chúa Cha.

Mầu nhiệm 2: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana.

“Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết” (Rm 5,12a). Tội lỗi không chỉ gây ra sự chết, mà còn gây ra những sự hỗn loạn. Tại tiệc cưới Cana, nhờ lời can thiệp của Mẹ, Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ, làm cho bữa tiệc vui được duy trì, để không bị hỗn loạn. Xin Mẹ giúp chúng con vững tin vào quyền năng của Chúa, để được sống trong trật tự hài hoà và bình an.

Mầu nhiệm 3: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời.

“Nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người” (Rm 5,15). Chúa đã đến trần gian rao giảng Tin Mừng Nước Trời, ban ân sủng dồi dào cho chúng con. Xin cho chúng con sống trọn ân sủng cao cả này là làm con cái hiếu thảo của Cha trên trời.

Mầu nhiệm 4: Chúa Giêsu biến hình trên núi.

Sứ thần nói: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,35). Xin Thánh Thần ngự xuống trên chúng con, biến đổi chúng con cho xứng là con cái Cha trên trời.

Mầu nhiệm 5: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.

Sứ thần nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1,30). Cung lòng của Mẹ thật xứng đáng trở thành Nhà Tạm cho Con Chúa ngự vào ngay từ khi Mẹ nói lời xin vâng. Xin cho chúng con yêu mến Thánh Thể Chúa và siêng năng mời Chúa ngự vào lòng mình như ngự trong Nhà Tạm vậy.

08.10.2021                                                                              Thứ Sáu

Suy Nguyện Mùa Thương                                                 Lc 11,15-26

Mầu nhiệm 1: Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

“Hỡi các tư tế, hãy mặc áo vải thô mà than van kêu khóc!” (Ge 1,13). Tội lỗi ngày càng gia tăng, khiến trời đất không nén được cơn giận! Chúa Giêsu chấp nhận đổ máu ra là để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa. Xin Chúa tha thứ cho loài người tội lỗi chúng con. Và xin cho chúng con biết than van kêu khóc với Chúa về lầm lỗi của mình, để được Chúa rộng lượng thứ tha!

Mầu nhiệm 2: Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

“Run lên đi, mọi cư dân trong xứ, vì Ngày của Đức Chúa đến rồi, Ngày ấy đã kề bên” (Ge 2,1b). Dịch bệnh đang diễn ra, giống như những trận đòn giáng lên kiếp người. Đó như là một dấu báo hiệu Ngày của Đức Chúa đến rồi. Xin cho con người thời đại này biết từ bỏ tội ác, khiêm nhường sống chân thành, trở về tin vào Thiên Chúa là Đấng toàn năng và giàu lòng xót thương.

Mầu nhiệm 3: Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

“Về phần Chúa, Chúa ngự trị ngàn đời, Người lập toà xét xử. Người xét xử thế giới theo lẽ công minh, cai trị muôn dân theo đường chính trực” (Tv 9,8-9). Chúa Giêsu là Phẩm Phán tối cao, Đấng xét xử thế giới, lại chấp nhận để quân dữ đội lên đầu mão gai nhọn. Lạy Chúa, xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết theo đường lối chính trực của Chúa mà giúp dân chúng sống công bình.

Mầu nhiệm 4: Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá.

Chúa Giêsu nói: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán” (Lc 11,23). Nhiều người đang toa rập với nhau mà làm điều bất chính, lại còn hùa với nhau bày mưu tính kế để hại người ngay lành. Xin Chúa làm cho kẻ gian ác biết bỏ điều bất chính mà sống sao cho ngay lành, và xin giúp người thiện lương biết cộng tác với nhau dấn thân phục vụ cho những giá trị Tin Mừng.

Mầu nhiệm 5: Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

“Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữ các ông” (Lc 11,20). Qua Thánh Giá, Chúa đã dùng ngón tay quyền năng mà đóng dấu chấm hết đối với sự dữ và ma quỷ. Xin cho chúng con trung kiên trên hành trình theo Chúa, với một tâm hồn phó thác và khiêm nhường ẩn náu trong trái tim Ngài.

09.10.2021                                                                              Thứ Bảy

Suy Nguyện Mùa Vui                                                        Lc 11,27-28

Mầu nhiệm 1: Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai.

“Đức Chúa là nơi cho dân Người nương náu, là nơi trú ẩn cho con cái Israel” (Ge 4,16). Suốt cuộc đời, Mẹ được Thiên Chúa ở cùng. Thiên Chúa trở nên nơi nương náu của Mẹ. Chúa là nơi nương náu và trú ẩn an toàn nhất cho chúng con. Xin Chúa bảo vệ chúng con trong tình yêu thương và bình an của Ngài.

Mầu nhiệm 2: Đức Mẹ đi viếng Bà thánh Isave.

“Chính bởi vì Ngài, muôn lạy Chúa, là Đấng Cao Cả trên khắp địa cầu, Ngài trổi vượt chư thần hết thảy” (Tv 96,9). Ông Dacaria và bà Êlisabét đã sống trọn niềm tin vào Đức Chúa là Đấng Cao Cả, nên ông bà đã được Chúa đoái thương nhìn đến. Xin cho mọi dân mọi nước nhìn nhận Chúa là Đấng Tối Cả, vượt trên mọi vật mọi loài.

Mầu nhiệm 3: Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu nơi hang đá.

“Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng, tưởng nhớ Thánh Danh mà dâng lời cảm tạ” (Tv 96,12). Nơi mầu nhiệm Chúa sinh ra trong hang đá, các nhà hiền sĩ và các mục đồng đã vui mừng tới bái lạy Hài Nhi Giêsu và đồng thời dâng lễ vật để tạ ơn Chúa. Xin cho loài người chúng con biết hợp tiếng với triều thần thánh trên trời mà dâng lời cảm tạ về những kỳ công Chúa đã làm trên khắp địa cầu.

Mầu nhiệm 4: Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

“Ánh chớp của Người soi sáng thế gian, địa cầu trông thấy mà run sợ” (Tv 96,4). Ông Simêon tin tưởng vào Đức Chúa, nên cuối cùng ông đã thấy được Ánh chớp soi sáng cho cả thế gian thấy được ơn cứu độ, đó là chính Chúa Giêsu. Xin cho những người đang sống trong cảnh già nua tuổi tác và dân ngoại thấy được niềm hy vọng cứu độ nơi Chúa là Mặt Trời Công Chính chiếu soi gian trần.

Mầu nhiệm 5: Đức Mẹ tìm được Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

Chúa Giêsu nói: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28). Lời Thiên Chúa là lời ban sự sống, là lời ban phúc lành. Mẹ thật có phúc và có phúc nhất, vì Mẹ là người đã hết lòng lắng nghe và tuân giữ trọn vẹn lời của Thiên Chúa. Xin cho người tín hữu tha thiết yêu mến Lời Chúa, bằng cách siêng năng đọc, suy nguyện, rồi từ đó, để cho Lời Chúa hướng dẫn mọi tư tưởng, lời nói và việc làm trong hết mọi sinh hoạt thường ngày.

10.10.2021                                                  Chúa Nhật 28 TN Năm B

Suy Nguyện Năm Sự Mừng                                              Mc 10,17-30

Mầu nhiệm 1: Chúa Giêsu sống lại.

“Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan” (Tv 89,12). Chúa đã chết, nhưng Chúa đã sống lại. Mọi người đều phải chết, rồi chúng con cũng sẽ chết. Xin cho chúng con đang khi sống ở trần gian này, luôn tỉnh thức và khôn ngoan chuẩn bị cho ngày giờ cuối đời mình, với một niềm tin và hy vọng vào mầu nhiệm sự sống đời sau trong vinh quang Nước Trời.

Mầu nhiệm 2: Chúa Giêsu lên trời.

“Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca” (Tv 89,14). Chúa ngự bên hữu Chúa Cha, giữa muôn vàn tiếng vui ca hớn hở của triều thần thánh trên trời. Xin cho chúng con, ngày ngày, biết dùng Kinh Mân Côi là lời kinh có nguồn gốc từ trời, hiệp lòng với Đức Mẹ và muôn thần thánh mà chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh và cảm tạ Chúa không ngừng.

Mầu nhiệm 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

“Tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi” (Kn 7,7). Không có ơn khôn ngoan, người ta dễ sai đường lạc lối. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan của Thánh Thần, để chúng con biết sống đẹp lòng Chúa, qua việc chọn đi đường lối Chúa và làm theo ý Ngài.

Mầu nhiệm 4: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời.

“Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (Dt 4,12). Mẹ đã sống trọn Lời Chúa, nên Mẹ đạt đến vinh quang cao cả trên trời. Xin Lời Chúa như ngọn đèn soi chiếu lương tâm con người thời nay, để họ biết xa lánh điều gian ác và tha thiết làm điều lành.

Mầu nhiệm 5: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

“Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được” (Mc 10,27d). Mẹ đã tin Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng và thông biết mọi sự. Nên Thiên Chúa đã thực hiện cho Mẹ biết bao điều trọng đại, cả những điều ngoài khả năng tự nhiên của con người. Xin cho người tín hữu có một niềm tin kiên vững vào Chúa dựa trên sự hiểu biết xuất phát từ nguồn mạch khôn ngoan là kho tàng Lời Chúa và Thánh Truyền.

11.10.2021: Th. Gioan XXIII, gh                                           Thứ Hai

Suy Nguyện Năm Sự Vui                                                  Lc 11,29-32

Mầu nhiệm 1: Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai.

“Xét như Đấng từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, Người đã được đặt làm Con Thiên Chúa với tất cả quyền năng” (Rm 1,4). Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, Mẹ Maria trở nên Mẹ của Con Thiên Chúa. Vì được chọn làm Mẹ của Con Thiên Chúa, nên Mẹ có phẩm giá và địa vị cao trọng vượt trên mọi loài mọi vật. Xin cho những ai đang sống trong sự thờ ơ với tôn giáo, nhận ra quyền năng cao cả của Chúa Giêsu Kitô mà quy phục Người.

Mầu nhiệm 2: Đức Mẹ đi viếng Bà thánh Isave.

“Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an” (Rm 1,7b). Xưa khi đến thăm bà Isave, Mẹ mang theo Chúa Giêsu, nguồn mạch ân sủng và bình an cho cả gia đình bà. Xin Mẹ chuyển thông ân sủng và bình an của Chúa cho chúng con và cho những ai đang sống trong cảnh lầm than khổ sầu.

Mầu nhiệm 3: Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu nơi hang đá.

“Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân” (Tv 97,2). Con Thiên Chúa, nơi hình hài một bé thơ đặt nằm trong máng cỏ, đã biểu dương ơn cứu độ và đức công chính của Chúa cho muôn dân qua việc các nhà đạo sĩ tới thờ lạy. Xin Chúa tiếp tục biểu dương, để những ai chưa tin, sẽ tuyên nhận và suy tôn Ngài là Chúa cả muôn loài.

Mầu nhiệm 4: Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

“Chúa đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Israel. Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta” (Tv 97,3). Đấng mang niềm hy vọng cho dân Israel và cho tất cả mọi dân tộc là chính Đức Giêsu, Đấng cứu độ gian trần. Xin Chúa nhớ lại ân tình và tín nghĩa mà biểu dương vinh quang của Ngài cho muôn dân.

Mầu nhiệm 5: Đức Mẹ tìm được Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

“Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna” (Lc 11,2). Tội ác ngày càng gia tăng, người ta sống cứ như thể là không có Thiên Chúa. Xin cho con người thời đại này, qua những dấu chỉ đang xảy ra như dịch bệnh…, nhận ra uy quyền tối cao của Thiên Chúa toàn năng, để từ đó suy phục và tôn thờ Ngài.

12.10.2021                                                                                Thứ Ba

Suy Nguyện Năm Sự Thương                                            Lc 11,37-41

Mầu nhiệm 1: Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

“Tôi không hổ thẹn vì Tin Mừng. Quả thật, Tin Mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp” (Rm 1,16). Điều cần hổ thẹn là tội lỗi đã phạm. Điều cần tự hào là được làm con Chúa trong Giáo Hội. Xin cho chúng con hết lòng tin vào Chúa và Tin Mừng của Chúa. Xin Tin Mừng của Chúa trở nên sức mạnh cho chúng con được can trường.

Mầu nhiệm 2: Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

“Trong Tin Mừng, sự công chính của Thiên Chúa được mặc khải, nhờ đức tin để đưa đến đức tin, như có lời chép: Người công chính nhờ đức tin sẽ được sống” (Rm 1,17). Chúa Giêsu, Đấng Công Chính, đã chấp nhận đổ máu ra mà cứu chuộc, hay làm cho người tội lỗi trở nên công chính. Xin dùng Tin Mừng của Chúa mà thánh hoá chúng con, làm cho chúng con ngày càng tin tưởng vào Chúa hơn.

Mầu nhiệm 3: Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

“Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm” (Tv 18,2). Chúa biểu dương tình thương của Người qua công trình sáng tạo, nhưng cụ thể hơn là qua cuộc khổ nạn của Chúa. Xin cho những người làm khoa học thấy được quyền năng và tình thương của Chúa qua vạn vật trong đất trời. 

Mầu nhiệm 4: Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá.

“Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển” (Tv 18,4-5). Dù không lời và không âm thanh, nhưng Thánh Giá là một thông điệp yêu thương mà Thiên Chúa gửi tới cho nhân loại. Qua Thánh Giá, tình yêu bao la của Thiên Chúa được biểu lộ. Xin cho những ai đang sống trong đau khổ và tội lỗi nghe được tiếng vọng yêu thương của Chúa vang lên từ Thánh Giá Ngài.

Mầu nhiệm 5: Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

“Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người” (Lc 11,41). Vẻ hào nhoáng bên ngoài không làm nên phẩm giá con người. Thiên Chúa biết rõ những ẩn khuất trong con người. Xin cho những ai đang sống giả dối, biết thành tâm bày tỏ lòng mình với Chúa, để được nên trong sạch.

13.10.2021                                                                                Thứ Tư

Suy Nguyện Năm Sự Mừng                                               Lc 11,42-46

Mầu nhiệm 1: Chúa Giêsu sống lại.

Chúa Giêsu nói: “Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào” (Lc 11,46). Chúa sống lại là để cất đi cái ách tội lỗi đang đè nặng lên thân phận con người. Xin cho những ai đang sống kiểu đạo đức giả, thành tâm sống thật với mình, với tha nhân và nhất là với Chúa. Và xin cho con người biết san sẻ gánh nặng cho nhau, để trở nên sự nhẹ nhàng êm dịu của nhau.

Mầu nhiệm 2: Chúa Giêsu lên trời.

“Dù bạn là ai đi nữa mà bạn xét đoán, thì bạn cũng không thể tự bào chữa được. Khi bạn xét đoán người khác, mà bạn cũng làm như họ, thì bạn tự kết án chính mình.” (Rm 2,1). Sống ở đời, người ta thích phán xét nhau để làm khổ nhau. Xin cho chúng con biết tự xét mình để cảm thông với những yếu đuối và lầm lỗi của tha nhân.

Mầu nhiệm 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến, duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng” (Tv 61,2-3). Trong thời gian dịch bệnh này, người người đang lo âu hoang mang. Chúa mới là nguồn mạch bình an đích thực cho chúng con. Xin đổ tràn ân sủng của Chúa Thánh Linh xuống, giúp chúng con kiên vững trong gian truân, với một niềm trông cậy vào Chúa quan phòng.

Mầu nhiệm 4: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời.

“Những ai bền chí làm việc thiện mà tìm vinh quang, danh dự và phúc trường sinh bất tử, thì Thiên Chúa sẽ cho họ được sống đời đời” (Rm 2,7). Nhiều người đang dấn dân phục vụ cho phần rỗi các linh hồn, không quản ngại nắng mưa. Xin cho họ tìm thấy an vui và lòng nhiệt tâm trong ơn nghĩa của Chúa cho đến cùng.

Mầu nhiệm 5: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

Thiên Chúa “sẽ ban vinh quang, danh dự và bình an cho tất cả những ai làm điều thiện, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp, vì Thiên Chúa không thiên vị ai” (Rm 2,10). Thiên Chúa là Đấng công minh, ban thưởng xứng đáng cho những tôi tớ trung thành. Xin cho chúng con có lòng khiêm nhường khi làm việc lành giúp đỡ tha nhân.

14.10.2021                                                                             Thứ Năm

Suy Nguyện Năm Sự Sáng                                                 Lc 11,47-54

Mầu nhiệm 1: Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan.

“Người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai” (Rm 3,22). Chúa Giêsu thiết lập bí tích rửa tội, như một dấu xác nhận cho người ta được nên công chính, nghĩa là nên con cái của Chúa. Xin cho những ai đã chịu phép rửa, sống đức tin vào Chúa một cách tích cực hơn, và sống xứng đáng hơn mỗi ngày.

Mầu nhiệm 2: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana.

“Mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Giêsu Kitô” (Rm 3,23). Chúa Giêsu đến trần gian là để ban lại vinh quang mà con người đã đánh mất. Dấu lạ đầu tiên tại tiệc cưới Cana chứng tỏ một phần vinh quang đó. Xin Chúa củng cố đức tin nơi chúng con.

Mầu nhiệm 3: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời.

“Thiên Chúa đã đặt Đức Giêsu làm hy lễ xá tội nhờ máu của Người cho những ai có lòng tin” (Rm 3,24). Chúa Giêsu đến trần gian kêu gọi người ta tin để được ơn cứu độ, máu Chúa đổi ra để làm hy lễ xoá tội loài người. Xin cho những ai chưa biết Chúa được cơ hội nghe biết Tin Mừng về Nước Trời, nhờ thế mà được sự sống đời đời.

Mầu nhiệm 4: Chúa Giêsu biến hình trên núi.

“Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông” (Tv 129,6). Nhiều người đang sống trong cảnh tối tăm, vì chưa được thấy ánh sáng cứu độ của Chúa. Xin Chúa chiếu ánh sáng chân lý cứu độ vào tâm hồn họ, để họ sớm thấy được ánh hừng đông của Mặt Trời Công Chính mang lại sự sống đời đời.

Mầu nhiệm 5: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.

Chúa Giêsu nói: “Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu” (Lc 11,51c). Người đời có câu: “Ác giả thì ác báo”, làm điều dữ thì gặp hoạ thôi! Sống sao thì được vậy. Chúa Giêsu đã tự hiến mình làm của ăn của uống cho nhân loại, và đồng thời cũng làm giá chuộc con người. Xin cho những ai đang sống trong u mê tội lỗi, được ơn sủng Chúa soi sáng để biết tìm về nẻo chính đường ngay, nhờ thế mà được sống trong an bình và yêu thương của Ngài.

15.10.2021: Th. Têrêsa Giêsu, tn – tsht                               Thứ Sáu

Suy Nguyện Năm Sự Thương                                                Lc 12,1-7

Mầu nhiệm 1: Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

“Ông Ápraham đã tin Thiên Chúa, và vì thế được kể là người công chính” (Rm 4,3). Chúa Giêsu là Đấng Công Chính, nhưng đã chấp nhận đi con đường thập giá để cứu loài người khỏi tội lỗi. Xin cho chúng con là con cháu ông Ápraham, tin tưởng vào Chúa hơn, đặt trọn cuộc đời của mình trong sự quan phòng yêu thương của Ngài.

Mầu nhiệm 2: Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

“Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung” (Rm 4,7; Tv 31,1). Mỗi một khi người ta phạm tội là người ta như đánh đòn Chúa vậy. Chúa Giêsu chịu đánh đòn đau đớn là để đền tội thay cho các tội nhân. Xin cho các tội nhân biết chạy đến với lòng Chúa thương xót, để xin ơn chữa lành và thứ tha.

Mầu nhiệm 3: Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

“Con đã xưng tội ra với Ngài, chẳng giấu Ngài lầm lỗi của con. Con tự nhủ: ‘Nào ta đi thú tội với Chúa’, và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con” (Tv 31,5). Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Chúa bao dung, nhân hậu và tha thứ không biết mỏi mệt. Xin cho con người tiết tìm về ẩn náu nơi lòng từ bi nhân hậu của Chúa qua bí tích hoà giải, để tâm hồn lại được sạch trong.

Mầu nhiệm 4: Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá.

“Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết” (Lc 12,2). Chúa là Đấng thấu suốt mọi góc cạnh mọi điều. Tội lỗi như một cái ách bí ẩn trong lòng người, làm cho lòng người ra nặng nề và ray rứt. Xin cho con người mạnh dạn giãi bày tấm lòng tội lỗi mình với Chúa, để Chúa chữa lành những vết nhơ tội lỗi, nhờ thế lương tâm được an bình.

Mầu nhiệm 5: Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa… Hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục” (Lc 12,4-5). Ngày nay, nhiều người sống cứ như thể không có Chúa, đắm chìm trong tội ác. Chúa là Đấng đã chịu chết trên Thánh Giá. Chính Chúa có quyền xét xử kẻ sống và kẻ chết. Xin cho con người ngày nay có lòng kính sợ Chúa, nhận ra Chúa là Đấng có toàn quyền trên trời dưới đất, để từ đó hết lòng phụng sự Ngài.

16.10.2021                                                                              Thứ Bảy

Suy Nguyện Năm Sự Vui                                                    Lc 12,8-12

Mầu nhiệm 1: Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai.

“Vì tin mà người ta được thừa hưởng lời Thiên Chúa hứa; như thế lời hứa là ân huệ Thiên Chúa ban không, và có giá trị cho toàn thể dòng dõi ông Ápraham…” (Rm 4,16). Như tổ phụ Ápraham, Đức Maria cũng đã tin vào lời Chúa phán, nên Mẹ được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ. Mẹ xứng đáng được gọi là Mẹ của những người tin. Xin cho con người biết hết lòng tin tưởng và yêu mến Chúa Trời.

Mầu nhiệm 2: Đức Mẹ đi viếng Bà thánh Isave.

“Hãy nhớ lại những kỳ công Thiên Chúa thực hiện, những dấu lạ và những quyết định Người phán ra” (Tv 104,5). Ông Dacaria và bà Isave luôn sống trong sự kính sợ Thiên Chúa. Qua việc thăm viếng của Đức Mẹ, ông bà được phúc đón nhận niềm vui cứu độ. Xin cho con người thấy được những kỳ công vĩ đại mà Chúa đã và đang thực hiện trong khắp vũ trụ này, để biết ca tụng Chúa không ngừng.

Mầu nhiệm 3: Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu nơi hang đá.

“Giao ước lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi, nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ” (Tv 104,8). Thiên Chúa là Đấng trung tín: hứa là làm. Giờ đây, Con Chúa đã sinh ra làm người là để hoàn tất giao ước xưa, đồng thời ký kết một giao ước mới bằng chính Máu Người, ngõ hầu con người được ơn cứu độ đời đời. Xin cho con người biết giữ lòng thành tín với Chúa mà thực thi những mệnh lệnh Ngài truyền.

Mầu nhiệm 4: Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa” (Lc 12,8). Ông Simêon đã kiên nhẫn chờ đợi Chúa trong niềm tin tưởng cậy trông. Khi thấy Chúa, ông đã tuyên bố Chúa là ánh sáng muôn dân. Xin cho những ai khao khát tìm Chúa sẽ gặp thấy Chúa, khi gặp rồi thì can đảm tuyên xưng Danh Ngài.

Mầu nhiệm 5: Đức Mẹ tìm được Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

“Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha” (Lc 12,10). Chúa Thánh Thần không ngừng hoạt động trên trần gian. Xin cho con người biết để Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong mọi suy nghĩ, tư tưởng và việc làm.

17.10.2021                                                  Chúa Nhật 29 TN Năm B

Suy Nguyện Các Mầu Nhiệm Mừng                                Mc 10,35-45

Mầu nhiệm 1: Chúa Giêsu sống lại.

“Đức Chúa đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn và nhờ người, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu” (Is 53,10). Chúa đã hiến thân làm lễ vật đền tội cho muôn dân. Khi sống lại, Chúa đã hoàn tất ý định đó. Xin cho Giáo Hội luôn trung thành với sứ mạng mà Chúa đã uỷ thác, để muôn dân được hưởng ơn cứu độ.

Mầu nhiệm 2: Chúa Giêsu lên trời.

“Nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện” (Is 53,11a). Vì đã trải qua đau khổ để hoàn trọn ý của Chúa Cha, Chúa Giêsu đã được siêu thăng lên trời trong vinh quanh rạng ngời của Chúa Cha. Xin Chúa chiếu toả ánh sáng phục sinh của Chúa vào tâm hồn những ai đang ngồi trong bóng tối của lầm than, khổ đau và thất vọng vì kiếp sống lỗi lầm.

Mầu nhiệm 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

“Lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hoà mặt đất” (Tv 32,4-5). Chúa Thánh Thần không ngừng hoạt động trong lòng nhân thế, đó như dấu cho thấy Chúa không ngừng biểu lộ tình thương của Ngài trên khắp gian trần. Xin cho nhân loại ngày nay biết sống trong niềm kính sợ Thiên Chúa, tôn trọng nhân phẩm và bảo vệ môi trường sống của mình.

Mầu nhiệm 4: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời.

“Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn” (Tv 32,18-19). Đức Mẹ luôn sống trong niềm kính sợ Thiên Chúa, nên Mẹ được Chúa giữ gìn và yêu thương. Xin Chúa nâng đỡ chúng con, nhất là khi chúng con gặp cảnh cơ hàn.

Mầu nhiệm 5: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

“Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45). Chúa đã hy sinh cả mạng sống mình để làm giá chuộc muôn người. Xin cho chúng con biết khiêm nhường khi phục vụ tha nhân, và biết hy sinh để phụng thờ Chúa trong mọi người.

18.10.2021: Th. LUCA, tác giả Tin Mừng                             Thứ Hai

Suy Nguyện Các Mầu Nhiệm Vui                                         Lc 10,1-9

Mầu nhiệm 1: Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai.

“Có Chúa ở bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành” (1 Tm 4,17a). Đức Chúa ở cùng Đức Mẹ, nên Mẹ được tràn đầy phúc ân. Chúa ở cùng thánh Phaolô, nên thánh nhân được can đảm rao giảng Tin Mừng. Xin Chúa ở với chúng con, giúp chúng con sống trọn ơn gọi của mình cho đến cùng.

Mầu nhiệm 2: Đức Mẹ đi viếng Bà thánh Isave.

“Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng: triều đại Ngài vinh hiển, xưng tụng Ngài là Đấng toàn năng” (Tv 144,10-11). Bà Isave đã cảm nhận được sự hiện diện vinh hiển của Chúa Con khi Đức Mẹ đến thăm viếng. Xin cho chúng con luôn luôn cảm nhận được quyền năng vinh hiển của Chúa trong đời, để từ đó, tâm hồn biết dâng lời cảm tạ và tán dương Chúa không ngừng.

Mầu nhiệm 3: Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu nơi hang đá.

“Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm” (Tv 144,17). Ngôi Lời Thiên Chúa giáng sinh làm người nơi hang đá khó nghèo là một điều khó hiểu đối với con người, nhưng đó lại là cách cho thấy Chúa rất mực yêu thương con người. Xin cho các bạn trẻ thấy được đường lối công minh và yêu thương của Chúa trong những việc mà Chúa thực hiện cho nhân trần.

Mầu nhiệm 4: Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

“Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người” (Tv 144,18). Chúa là Đấng thấu suốt tâm can những ai kêu cầu Người. Xin cho những ai đang đau khổ hoặc thất vọng biết kiên nhẫn nhìn lên Chúa mà hết lòng tha thiết nguyện xin. 

Mầu nhiệm 5: Đức Mẹ tìm được Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

“Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói” (Lc 10,3). Mỗi người khi chịu phép rửa tội là trở nên môn đệ của Chúa. Người môn đệ được Chúa mời gọi ra đi làm chứng cho Chúa. Trên hành trình rao giảng, người môn đệ sẽ gặp nhiều nguy hiểm, nhưng người môn đệ luôn được Chúa đồng hành. Xin Chúa đồng hành và nâng đỡ các nhà truyền giáo, để các ngài có được niềm vui và bình an mà tận tâm với sứ vụ cao quý này.

19.10.2021                                                                                Thứ Ba

Suy Nguyện Các Mầu Nhiệm Thương                              Lc 12,35-38

Mầu nhiệm 1: Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

“Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết: như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội” (Rm 5,12). Tội lỗi gây nên sự chết và tội lỗi không ngừng gia tăng trên thế giới này. Xin Chúa hướng dẫn con người ngày nay, để họ biết sống tâm tình sám hối không ngừng.

Mầu nhiệm 2: Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

“Ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người” (Rm 5,15b). Thiên Chúa không ngừng đổ tràn đầy ân sủng của Ngài cho nhân loại. Xin cho chúng con biết mở lòng ra với ân sủng của Chúa, để nhờ ân sủng, chúng con sống trọn ơn gọi làm con Chúa trên hành trình nơi trần gian này, với một đức tin và lòng yêu mến vững vàng hơn.

Mầu nhiệm 3: Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

“Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: ‘Này con xin đến! Trong sách có lời chép về con rằng: con thích làm theo thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con” (Tv 39,7-9). Vì vâng lời Chúa Cha, Chúa đã hy sinh thân mình mà dâng lễ vật thay cho mọi người. Xin cho chúng con biết thưa vâng với thánh ý của Chúa, và luôn ấp ủ Lời Chúa trong lòng.

Mầu nhiệm 4: Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá.

“Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Lc 12,40). Sự sống trong thời gian dịch bệnh này thật mỏng manh, ai cũng có thể nhiễm bệnh, và ai cũng có thể chết bất ngờ! Xin cho chúng con, sống giữa thế gian đầy thay đổi này, vẫn giữ được tâm hồn tỉnh thức và sẵn sàng với giờ của Chúa.

Mầu nhiệm 5: Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

“Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay” (Lc 12,36). Thánh Giá là một dấu hiệu cho thấy không ai thoát được cái chết. Nhưng Thánh Giá cũng cho thấy rằng sự chết là cửa ngõ mở ra với sự sống. Xin cho chúng con, đang khi sống với công việc làm ăn hằng ngày, giữ được tâm hồn tươi trẻ rộng mở với ân sủng của Chúa Thánh Thần.

20.10.2021                                                                                Thứ Tư

Suy Nguyện Các Mầu Nhiệm Mừng                                 Lc 12,39-48

Mầu nhiệm 1: Chúa Giêsu sống lại.

“Anh em là những người sống đã từ cõi chết trở về, anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa, và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa” (Rm 6,13b). Mầu nhiệm Chúa sống lại giúp con người sống niềm hy vọng vào sự sống đời sau. Xin cho những người sống đời dâng hiến luôn có lòng nhiệt tâm phục vụ Chúa với một niềm yêu mến kiên cường.

Mầu nhiệm 2: Chúa Giêsu lên trời.

“Anh em làm nô lệ phục vụ Thiên Chúa, thì sẽ được nên công chính” (Rm 6,16b). Người đã chịu phép rửa tội là người thuộc về Thiên Chúa. Họ tùng phục Chúa về mọi phương diện. Như thế, Chúa là chủ của họ. Xin cho chúng con luôn ý thức mà sống trong sự quan phòng yêu thương của Chúa, để học trở nên hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Mầu nhiệm 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

“Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy; lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn. Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa, Đấng đã dựng nên cả đất trời” (Tv 123,7-8). Tin tưởng vào quyền năng của Chúa, người tín hữu không có gì phải sợ, vì Chúa luôn luôn ở cùng. Xin Chúa gìn giữ chúng con khỏi nanh vuốt của ma quỷ và những kẻ gian ác, để chúng con được sống trong bình an của Ngài.

Mầu nhiệm 4: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời.

“Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật phúc cho anh ta” (Lc 12,43). Mỗi người tín hữu là đầy tớ của Chúa. Mà đầy tớ thì phải tỏ ra trung thành với ông chủ. Xin cho người tín hữu luôn khiêm nhường sống trong ánh mắt quan phòng của Chúa, tỉnh thức sẵn sàng chờ đợi chủ đến bất cứ lúc nào.

Mầu nhiệm 5: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

“Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (Lc 12,48). Thiên Chúa là Đấng quảng đại vô lường. Người không ngừng đổ xuống ân sủng dồi dào trên con người. Mỗi người tuỳ vào khả năng của lòng mình mà đón nhận ân sủng ấy. Xin cho người tín hữu chúng con biết làm lợi những nén bạc mà Chúa đã trao ban. Còn những ai được giao trọng trách nặng nề, xin cho họ có đủ sức và đủ ơn để chu toàn nhiệm vụ ấy.

21.10.2021                                                                             Thứ Năm

Suy Nguyện Các Mầu Nhiệm Sáng                                   Lc 12,49-53

Mầu nhiệm 1: Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan.

“Giờ đây anh em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi mà trở thành nô lệ của Thiên Chúa; anh em thu được kết quả là được trở nên thánh thiện, và rốt cuộc được sống đời đời” (Rm 6,22). Khi chịu phép rửa tội, con người được giải thoát khỏi ách tội lỗi, được trở nên con cái của Chúa. Còn gì hạnh phúc hơn! Xin cho người tín hữu, dù sống giữa những cạm bẫy của thế gian, vẫn can đảm và kiên trì sống và làm chứng cho các giá trị Tin Mừng.

Mầu nhiệm 2: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana.

“Ân huệ Thiên Chúa ban không là sự sống đời đời trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 6,23). Chúa Giêsu đến trần gian, khai mở một triều đại mới, triều đại của sự sống viên mãn. Xin cho những người sống đời hôn nhân gia đình, giữ được tình yêu thương với nhau, khát khao được sống sự sống của Chúa, để tâm hồn được ánh vinh quang của Chúa chiếu sáng cả cuộc đời.

Mầu nhiệm 3: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời.

“Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày” (Tv 1,1-2). Xin Chúa dẫn đường chỉ lối cho những người tốt lành, để họ không rơi vào đường quân tội lỗi và kẻ ác nhân, nhưng giúp họ luôn sống theo mệnh lệnh Chúa truyền ban.

Mầu nhiệm 4: Chúa Giêsu biến hình trên núi.

“Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong” (Tv 1,6). Xin Chúa dẫn dắt người công chính, để họ luôn một lòng trung thành mà làm rạng Danh Chúa. Còn kẻ ác nhân, xin Chúa cải hoá họ, để họ biết tìm về đường ngay chính mà phụng sự Chúa suốt cả cuộc đời.

Mầu nhiệm 5: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12,49). Bí tích Thánh Thể là dấu chứng tình yêu của Chúa dành cho nhân loại. Tình yêu ấy vẫn không ngừng cháy lên. Xin tình yêu Chúa đốt nóng trái tim lạnh giá của chúng con, để chúng con cũng hết lòng say yêu mến Chúa không ngừng.

22.10.2021: Th. Gioan Phaolô II, gh                                      Thứ Sáu

Suy Nguyện Các Mầu Nhiệm Thương                              Lc 12,54-59

Mầu nhiệm 1: Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

“Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,19). Bao lâu còn sống là bấy lâu con người còn phải chiến đấu với bản thân mình. Đó là kinh nghiệm xương máu. Xin cho chúng con kiên trì chiến đấu với con người yếu hèn của mình, để cho ân sủng và tình yêu của Chúa thắng thế nơi chúng con.

Mầu nhiệm 2: Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

“Xin dạy con hiểu cho tường, xét cho đúng, vì con vẫn tin vào mệnh lệnh Ngài” (Tv 118,66). Chúa vẫn còn chịu đánh đòn vì những hấp tấp và lầm lỗi của chúng con. Xin cho chúng con, trước khi làm việc gì, cần suy nghĩ kỹ và đặc biệt là cần cầu nguyện để xin ơn soi sáng cho biết làm theo mệnh lệnh và thánh ý của Ngài.

Mầu nhiệm 3: Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

“Chúa nhân hậu, hay làm ơn làm phúc, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con” (Tv 118,68). Việc Chúa chịu đội mão gai, mà không có phản ứng gì, là một cách Chúa biểu lộ lòng nhâu hậu với các tội nhân. Xin Chúa tiếp tục thi ân giáng phúc cho chúng con, và xin cho chúng con ưa thích làm theo thánh chỉ Ngài, nhờ thế, chúng con đi đúng đường lối công chính của Ngài.

Mầu nhiệm 4: Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá.

“Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?” (Lc 12,57). Con người có lương tâm và lý trí để suy xét điều gì là phải điều gì là trái. Xin cho người tín hữu biết suy xét mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm trong ánh sáng của Tin Mừng Chúa, say mê tìm kiếm những giá trị cao đẹp hợp với các điều răn Chúa dạy và những điều luật Hội Thánh giảng truyền.

Mầu nhiệm 5: Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

“Anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng” (Lc 12,59). Sống ở đời có quy luật là: gieo nhân nào thì gặt được quả nấy. Sống hiền sẽ gặp điều may lành; ăn ở thất đức sẽ gặp tai ương! Người công giáo hằng ngày được nghe Lời Chúa, để biết sống ngay lành, hầu được thưởng công chứ không phải bị luận phạt. Xin cho người tín hữu chúng con biết sống theo lẽ công bằng, và luôn lấy đức bác ái mà đối xử hiền hoà với tha nhân.

23.10.2021                                                                              Thứ Bảy

Suy Nguyện Các Mầu Nhiệm Vui                                         Lc 13,1-9

Mầu nhiệm 1: Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai.

“Những ai ở trong Đức Kitô Giêsu, thì không còn bị lên án nữa” (Rm 8,1). Chúa Giêsu nhập thể làm người là để cứu độ con người. Mẹ Maria là người đầu tiên được thừa hưởng ơn cứu độ, được gìn giữ khỏi nhiễm tội truyền. Ai tin và ở lại trong Chúa thì không bị lên án vì tội lỗi nữa. Xin Chúa gìn giữ chúng con cho khỏi muôn điều ác hại do tội lỗi gây nên, mà sống trong bình an và ân sủng của Chúa luôn.

Mầu nhiệm 2: Đức Mẹ đi viếng Bà thánh Isave.

“Luật của Thần Khí ban sự sống trong Đức Kitô Giêsu, đã giải thoát tôi khỏi luật của tội và sự chết” (Rm 8,2). Khi Đức Mẹ tới viếng thăm, Thánh Thần đã ngự xuống trên bà Isave làm cho thai nhi Gioan ở trong lòng bà nhảy lên vì vui sướng. Xin Thánh Thần Chúa gìn giữ chúng con khỏi xiềng xích của tội lỗi, mà sống trong tự do của con cái Chúa, để nhờ thế, lòng luôn tràn ngập niềm vui cứu độ.

Mầu nhiệm 3: Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu nơi hang đá.

“Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư” (Tv 23,1). Chúa Giêsu Hài Nhi nằm trong máng cỏ, nhưng đã quy tụ muôn loài đến thờ lạy: thiên thần, các đạo sĩ, mục đồng, chiên bò lừa… Điều này cho thấy rằng Chúa làm chủ muôn vật muôn loài. Xin cho tất cả mọi người thuộc mọi dân tộc trên khắp hoàn cầu này tôn nhận Chúa làm Chúa cả đất trời.

Mầu nhiệm 4: Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

“Ai được lên núi Chúa? Ai được ở trong đền thánh của Người. Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng, không thề gian thề dối” (Tv 23,3-4). Ông Simêon ở trong đền thánh, những ngong ngóng đón chờ Chúa. Và cuối cùng, ông đã gặp thấy Chúa tận mắt. Xin gìn giữ chúng con ở trong ánh mắt yêu thương quan phòng của Chúa, để ngày ngày, chúng con sống vẹn nghĩa với Ngài.

Mầu nhiệm 5: Đức Mẹ tìm được Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

Chúa Giêsu nói: “Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy” (Lc 13,5b). Con người ngày nay như đang bị cuốn hút vào vòng xoáy của tội ác và sự dữ. Xin cho những ai đang lạc xa Chúa vì tội lỗi, biết sám hối ăn năn, tìm được ý nghĩa đích thực của cuộc sống là phụng sự và yêu mến Ngài.

24.10.2021: Khánh nhật truyền giáo          Chúa Nhật 30 TN Năm B

Suy Nguyện Mùa Mừng                                                   Mc 10,46-52

Mầu nhiệm 1: Chúa Giêsu sống lại.

“Đức Chúa phán thế này: Reo vui lên mừng Giacóp, hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân. Nào loan tin, ca ngợi và công bố: Đức Chúa đã cứu dân Người, số còn sót lại của Israel” (Gr 31,7). Con người cần sống trong hy vọng. Chỉ có người tin vào Đức Chúa mới có một niềm hy vọng vững chắc. Và mầu nhiệm Chúa sống lại là một đảm bảo cho những ai đang hy vọng vào đời sau. Xin cho người tín hữu luôn sống trong niềm vui ca tụng Chúa Cứu Thế không ngừng.

Mầu nhiệm 2: Chúa Giêsu lên trời.

“Chúng trở về, nước mắt tuôn rơi, Ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng, dẫn đưa tới dòng nước, qua con đường thẳng băng, trên đó chúng không còn vấp ngã…” (Gr 31,9). Sống ở trần gian này giống như một cuộc lưu đày. Chỉ khi nào được về với Chúa, con người mới được no thoả mọi ước mong. Xin cho những ai đang cảm thấy mệt mỏi trên hành trình cuộc đời, kiên nhẫn hướng về Trời với một lòng tin tưởng và phó thác vào Chúa là Đấng quan phòng yêu thương.

Mầu nhiệm 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

“Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng” (Tv 125,5-6). Xin Thánh Thần Chúa ngự xuống và hướng dẫn những ai đang dấn thân rao giảng Tin Mừng Nước Trời ở những nơi xa xôi và hiểm nguy!

Mầu nhiệm 4: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời.

“Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Menkisêđê” (Dt 5,6). Người tín hữu được tham dự vào chức vụ tư tế của Chúa Kitô. Xin cho người tín hữu, khi tham dự thánh lễ hay cầu nguyện, kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, để hy lễ và lời cầu nguyện được Chúa Cha thương tình đón nhận mà ban phúc cho loài người.

Mầu nhiệm 5: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

“Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin rủ lòng thương tôi” (Mc 10,47).

Bao lâu còn sống ở trần gian, bấy lâu con người còn phải trải qua nhiều cay đắng của kiếp nhân sinh. Xin cho những ai đang đau khổ hay buồn phiền, biết nhìn lên Chúa là nguồn sức mạnh và nguồn ơn cứu độ, và chạy đến kêu xin Mẹ cứu giúp che chở độ trì.

25.10.2021                                                                              Thứ Hai

Suy Nguyện Mùa Vui                                                        Lc 13,10-17

Mầu nhiệm 1: Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai.

“Nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống” (Rm 8,13). Thần Khí đã ngự xuống trên Đức Maria và làm cho Đức Maria trở thành Mẹ của Con Thiên Chúa. Xin Thần Khí bao phủ lấy chúng con, làm cho chúng con trở nên những con người mới: sống khiêm nhường, trong sạch, nhiệt tâm và quảng đại hơn.

Mầu nhiệm 2: Đức Mẹ đi viếng Bà thánh Isave.

“Phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa” (Rm 8,14). Bà Isave được Thần Khí hướng dẫn, nên mới nhận ra “Thân Mẫu Chúa đến viếng thăm”. Xin cho người tín hữu luôn trở nên ngoan hiền để Thần Khí hướng dẫn trong mọi việc làm cũng như mọi quyết định của cuộc đời. Và xin Thần Khí soi sáng, dạy dỗ, uốn nắn và hướng dẫn chúng con sống sao cho xứng đáng là con cái của Thiên Chúa giữa trần gian này.

Mầu nhiệm 3: Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu nơi hang đá.

“Ngày lại ngày, xin chúc tụng Chúa, Thiên Chúa cứu độ ta, Người đỡ nâng ta” (Tv 67,20). Chúa Giêsu sinh ra làm người là để cứu độ loài người. Đó là ơn sủng lớn lao. Xin cho chúng con luôn sống trong tâm tình của Mẹ Maria qua bài ca “Magnificat”: không ngừng chúc tụng, tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa về biết bao nhiêu ơn lành và kỳ công mà Chúa đã thương ban và thực hiện cho người trần.

Mầu nhiệm 4: Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

“Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cứu độ, lối thoát khỏi tử thần thuộc quyền của Đức Chúa” (Tv 67,21). Chúa là Đấng định đoạt cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta. Tin tưởng vào Chúa, Chúa sẽ ra tay. Xin cho người tín hữu một lòng gắn bó với Chúa, với một niềm trông cậy vững vàng và một lòng yêu mến sắt son.

Mầu nhiệm 5: Đức Mẹ tìm được Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

“Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo: ‘Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!’.” (Lc 13,12). Chúa Giêsu có quyền trên các bệnh hoạn tật nguyền. Xin Chúa nâng đỡ những ai đang bị bệnh tật nặng nề cả về phần hồn và phần xác. Xin Chúa nâng đỡ và thương chữa lành họ, cho họ được sống trong ân sủng và bình an của Ngài.

26.10.2021                                                                                Thứ Ba

Suy Nguyện Mùa Thương                                                 Lc 13,18-21

Mầu nhiệm 1: Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

“Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta” (Rm 8,18). Chúa Giêsu chịu đau khổ là để dạy chúng ta hiểu giá trị của khổ đau là gì. Đau khổ tôi luyện con người. Vinh quang mai sau thì lớn lao biết dường nào! Xin cho những ai đang phải chịu đau khổ, biết nhìn lên Chúa chịu treo trên thập giá, nhờ thế kiên cường chịu đựng cho đến cùng.

Mầu nhiệm 2: Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

“Muôn loài thụ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người” (Rm 8,19). Sống là chờ đợi, chờ đợi vinh quang và hạnh phúc đời đời. Bao lâu còn sống trong thân xác, bấy lâu con người còn phải khắc khoải tìm kiếm và chờ đợi. Xin cho con người kiên nhẫn làm việc thiện, để ngày sau sẽ gặt được công phúc là hưởng vinh quang Nước Trời.

Mầu nhiệm 3: Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

“Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam” (Tv 125,4). Sống ở trần gian giống như một cuộc lưu đày: đau khổ, bệnh tật, vất vả và lầm than… Đó là những mão gai con người phải đội vào, bao lâu còn sống. Lạy Chúa, khi kết thúc đời này, xin dẫn chúng con vào hưởng vinh quang với Chúa trên trời.

Mầu nhiệm 4: Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá.

Việc loan báo Tin Mừng ở những nơi gian khó, có khi được ví như là hành trình mang thập giá, nhưng sẽ có kết quả đáng mừng: “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng” (Tv 125,5-6). Xin Chúa nâng đỡ và ban niềm vui cùng lòng can đảm cho những người đang vất vả trong việc rao giảng Tin Mừng Nước Trời khắp nơi trên thế giới này.

Mầu nhiệm 5: Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

“Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được” (Lc 13,19). Giáo Hội không ngừng lớn mạnh qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Xin cho Giáo Hội luôn trung thành với sứ mạng mà Chúa đã giao phó, cho dù có gặp thử thách nào!

27.10.2021                                                                                Thứ Tư

Suy Nguyện Mùa Mừng                                                    Lc 13,22-30

Mầu nhiệm 1: Chúa Giêsu sống lại.

“Có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả” (Rm 8,26). Thần Khí đã làm cho Chúa Kitô phục sinh. Chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta. Xin Thần Khí tiếp tục giúp đỡ chúng con trong việc sống Tin Mừng giữa thời đại hôm nay.

Mầu nhiệm 2: Chúa Giêsu lên trời.

“Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đoái nhìn và thương đáp lại, toả ánh sáng cho đôi mắt rạng ngời, để con khỏi ngủ giấc ngàn thu” (Tv 12,4). Chúa đã lên trời ngự bên hữu Chúa Cha. Xin Chúa không ngừng đưa mắt nhìn đến chúng con đang còn ở dưới thế này, để chúng con thấy được ánh sáng rạng ngời của Nước Trời mai sau.

Mầu nhiệm 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

“Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa” (Rm 8,27). Lương thực của Chúa là thực thi ý của Chúa Cha. Xin Chúa tiếp tục đổ tràn trên chúng con ân sủng của Chúa Thánh Thần, giúp chúng con luôn làm theo thánh ý Chúa Cha.

Mầu nhiệm 4: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời.

“Phần con đây, con tin cậy vào tình thương Chúa, được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng. Con sẽ hát bài ca dâng Chúa, vì phúc lộc Ngài ban” (Tv 12,6). Trong vinh quang Nước Trời, Đức Mẹ không ngừng hát bài ca “khợi khen” Thiên Chúa vì phúc lộc Người đã thương ban cho Mẹ. Xin cho cuộc đời chúng con trở thành bài ca chúc tụng và cảm tạ dâng lên Chúa không ngừng, vì chính Ngài đã dựng nên và cứu chuộc chúng con một cách lạ lùng.

Mầu nhiệm 5: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

“Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (Lc 13,24). Đức Mẹ một lòng theo Chúa trên hành trình khổ nạn của Chúa. Vì thế, Đức Mẹ được thưởng Nước Trời với phẩm vị là Nữ Vương thiên đàng. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ mà đi theo con đường của Chúa, con đường của Tin Mừng đưa đến sự sống đời đời.

28.10.2021: Th. SIMON & GIUĐA, tông đồ                       Thứ Năm

Suy Nguyện Mùa Sáng                                                        Lc 6,12-19

Mầu nhiệm 1: Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan.

“Anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa” (Ep 2,19). Khi chịu phép rửa, người công giáo trở thành dân thánh, người nhà của Thiên Chúa. Xin cho niềm vui được làm con Chúa ấp ủ người tín hữu suốt cả cuộc đời, thôi thúc họ sống niềm vui ấy ngay trong những hoàn cảnh gian nan của kiếp người.

Mầu nhiệm 2: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana.

“Trong Đức Kitô Giêsu, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí” (Ep 2,22). Mỗi người tín hữu là một viên gạch. Những viên gạch cần kết nối với nhau nhờ một sức mạnh là Thần Khí. Xin Thần Khí Chúa liên kết những người tín hữu trong cùng một đức tin, để họ trở nên những chứng nhân sống động giữa thời đại hôm nay.

Mầu nhiệm 3: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời.

“Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm” (Tv 18,2). Nhìn vào vẻ thiên hình vạn trạng của thiên nhiên, chúng ta thấy được quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn không ngừng tác động lên vạn vật. Xin cho những người làm khoa học khám phá ra rằng Thiên Chúa là Đấng Tạo Hoá của muôn vật muôn loài.

Mầu nhiệm 4: Chúa Giêsu biến hình trên núi.

“Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa” (Lc 6,12). Trước khi làm một việc quan trọng, Chúa Giêsu thường cầu nguyện. Xin cho người tín hữu chúng con siêng năng và kiên trì cầu nguyện, nhờ cầu nguyện chúng con nhận ra cách làm đẹp lòng Chúa hơn.

Mầu nhiệm 5: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.

“Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người” (Lc 6,19). Thánh Thể là bí tích tình yêu. Thánh Thể là cách Chúa hiện diện hữu hình và cụ thể giữa con người. Chúa vẫn hiện diện ở đó, để cho con người sờ vào. Xin Chúa trở nên nguồn sống cho chúng con. Và xin Chúa trở nên nguồn sức mạnh giúp chúng con mọi khó nguy trong cuộc đời.

29.10.2021                                                                              Thứ Sáu

Suy Nguyện Mùa Thương                                                     Lc 14,1-6

Mầu nhiệm 1: Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

“Đức Kitô là Thiên Chúa, Đấng vượt trên mọi sự” (Rm 9,5). Chúa là Đấng vượt trên mọi sự, nhưng lại chấp nhận để cho người ta bắt trói lại. Chúa chấp nhận như thế, để giải thoát chúng con khỏi ách nô lệ tội lỗi. Xin giúp chúng con vượt qua con người yếu đuối của chính mình, mà sống cho lý tưởng làm tôi Chúa, chấp nhận mọi sự để được Chúa là Đấng Cứu Độ của trần gian.

Mầu nhiệm 2: Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

“Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa! Này Xion, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi!” (Tv 147,12). Chúa là người tôi trung đau khổ của Thiên Chúa, chấp nhận cho người ta đánh bầm dập, nhưng Chúa mãi mãi là vinh quang của Dân Ngài. Xin cho chúng con biết một niềm tôn vinh và ca ngợi Chúa, ngay cả khi chịu những trận đòn của gian nan, thử thách và khổ đau trong suốt cuộc đời.

Mầu nhiệm 3: Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

Chúa như con chiên hiền lành, chấp nhận chịu đội mão gai và sỉ nhục. Chúa chấp nhận như thế là để thiết lập một triều đại mới, một biên cương mới: “Cõi biên cương, Người thiết lập hoà bình, và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo. Người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán ra, hoả tốc chạy đi” (Tv 147,15-16). Xin cho thế giới được sống trong hoà bình và thịnh vượng, nhờ thế con người được sống đúng phẩm giá của mình.

Mầu nhiệm 4: Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá.

“Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Giacóp, chiếu chỉ luật điều cho Israel. Chúa không đối xử với dân nào như vậy, không cho họ biết những điều luật của Người” (Tv 147,19-20). Thánh Giá chính là điều răn và giới luật được cụ thể hoá về tình yêu Thiên Chúa thực hiện cho con người. Xin cho chúng con sẵn sàng làm đúng điều luật Chúa dạy: mang lấy thập giá mình mà theo Chúa cho đến trọn đời.

Mầu nhiệm 5: Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

“Có được phép chữa bệnh ngày sabát hay không?” (Lc 14,3). Chúa là Đấng làm chủ thời gian. Chúa dạy rằng làm điều lành thì ngày nào cũng được phép làm! Xin cho chúng con chuyên chăm làm việc lành phúc đức mà không câu nệ khen chê, chỉ một lòng vì Chúa mà thôi.

30.10.2021                                                                              Thứ Bảy

Suy Nguyện Mùa Vui                                                       Lc 14,1.7-11

Mầu nhiệm 1: Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai.

“Từ núi Xion, vị Cứu Tinh sẽ đến, Người sẽ loại bỏ những điều vô đạo khỏi nhà Giacóp. Đó sẽ là giao ước của Ta với chúng, khi Ta xoá bỏ tội lỗi chúng” (Rm 11,26-27). Chúa Giêsu là Vị Cứu Tinh đã đến trong trần gian. Người đến để xoá tội trần gian. Xin Chúa giải thoát loài người chúng con khỏi nanh vuốt của ma quỷ và khỏi mọi điều ác hại cho chúng gây ra.

Mầu nhiệm 2: Đức Mẹ đi viếng Bà thánh Isave.

“Khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì Người không hề đổi ý” (Rm 11,29). Chúa có kế hoạch cho mỗi người. Thánh Gioan Tẩy Giả đã được Chúa ban ơn và kêu gọi để làm người dọn đường cho Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết đáp lại lời mời gọi yêu thương của Chúa bằng một tấm lòng chân thành và nhiệt tâm.

Mầu nhiệm 3: Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu nơi hang đá.

“Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn, được Ngài lấy luật mà dạy dỗ bảo ban” (Tv 93,12). Chúa biết rõ lòng dạ chúng con, và Chúa cũng biết rõ nẻo đường tương lai của chúng con. Xin dạy dỗ chúng con biết sống theo giáo huấn của Chúa, để nhờ thế, mà được hưởng phúc lành của con cái Cha trên trời.

Mầu nhiệm 4: Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

“Vì Chúa không ruồng rẫy dân Người, chẳng bỏ rơi dân Người chọn làm gia sản; công lý rồi ra sẽ trở lại pháp đình, mọi tâm hồn chính trực sẽ tuân theo” (Tv 93,14-15). Những ai trông cậy vào Chúa thì không phải thất vọng bao giờ, vì Chúa là Đấng hằng chăn dắt họ. Xin Chúa thực thi công lý trên thế giới, để con người được sống trong hoà bình trật tự mà phụng thờ Chúa cho đàng hoàng.

Mầu nhiệm 5: Đức Mẹ tìm được Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

Chúa là Đấng Cao Cả, con người chỉ là phàm nhân thấp hèn. Chúa là Thiên Chúa, có mọi quyền năng, nhưng lại tự hạ làm người nghèo hèn. Chính vì thế, Chúa đã được Chúa Cha siêu tôn vượt trên mọi thần thánh. Xin cho chúng con biết sống khiêm nhường theo gương cao vời của Chúa: Khiêm hạ đối với Chúa và khiêm nhường đối với tha nhân, vì: “Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 14,11).

31.10.2021                                                  Chúa Nhật 31 TN Năm B

Suy Nguyện Mùa Mừng                                                   Mc 12,28-34

Mầu nhiệm 1: Chúa Giêsu sống lại.

“Hỡi Israel, hãy nghe và lo đem những điều ấy ra thực hành; như vậy anh em sẽ được hạnh phúc…” (Đnl 6,3). Chúa là Thiên Chúa thật, nhưng đã tuân theo quy luật ở đời là phải chết, để sống lại hiển vinh. Xin cho chúng con biết lo lắng thực hành những điều luật của Chúa, để nhờ thế, chúng con được hạnh phúc và được sống vinh quang.

Mầu nhiệm 2: Chúa Giêsu lên trời.

“Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết dạ, hết sức anh em” (Đnl 6,5). Yêu mến và phụng sự Chúa là ưu tiên trên hết của đời sống con người. Xin cho con người, đặc biệt người tín hữu chúng con luôn luôn thành thật yêu mến Chúa trong tư tưởng, lời nói và việc làm, và phải lấy đó làm niềm vui của đời mình.

Mầu nhiệm 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

“Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con; lạy Chúa là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con; lạy Thiên Chúa con thờ, là Đấng cứu độ quyền năng” (Tv 17,2-3a). Xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên chúng con, hâm nóng trái tim nguội lạnh, làm cho chúng con nên mạnh mẽ và nồng nàn yêu mến Chúa nhiều hơn.

Mầu nhiệm 4: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời.

“Đức Giêsu có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, Người hằng sống để chuyển cầu cho họ” (Dt 7,25). Mẹ là Nữ Vương thiên đàng, Mẹ đang ở trong vinh quang của Chúa Giêsu, là Vua thiên đàng. Xin Mẹ đón nhận những lời nguyện xin tha thiết ngày đêm của đoàn con cái Mẹ khắp nơi trên trần gian này, dâng thay lên Chúa Giêsu mà cầu giúp cho chúng con được hưởng nhờ hoa quả dồi dào từ Người.

Mầu nhiệm 5: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ” (Mc 12,33). Điều làm sáng danh Chúa là yêu mến Chúa và phụng sự Ngài. Xin cho người tín hữu, biết theo gương Đức Mẹ, để nhờ Mẹ, với Mẹ và mang lấy tâm tình của Mẹ mà yêu mến Chúa cho xứng đáng làm con cái của Ngài ngay ở đời này, để mai sau được hưởng phúc vinh quang trên trời.

PHẦN III: SUY NGUYỆN KINH MÂN CÔI THEO MÙA
(Vui – Sáng – Thương – Mừng)

I. SUY NGUYỆN KINH MÂN CÔI – NĂM SỰ VUI

(Sử dụng suy nguyện vào Thứ Hai và Thứ Bảy trong tuần).

Mầu nhiệm 1: Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai.

Suy nguyện: TIN LÀ CHẤP NHẬN

Ðức Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1,38).

Mẹ Maria tin vào lời sứ thần truyền, có nghĩa là Mẹ chấp nhận chương trình và thánh ý của Thiên Chúa. Nhờ tin mà Đức Mẹ đã trở nên người diễm phúc. Nhờ tin mà Đức Mẹ được Thiên Chúa thực hiện bao kỳ công trọng đại. Nhờ tin mà Đức Mẹ trở nên Mẹ của những người tin.

Lạy Thiên Chúa,

chúng con tạ ơn Chúa về quà tặng đức tin,

không phải chúng con tài giỏi hay giàu có

mà có được đức tin,

nhưng là do lượng ân sủng và lòng xót thương của Chúa.

Xin cho chúng con giữ vững được đức tin,

tin vững vàng như Đức Mẹ đã tin

là chấp nhận vâng theo thánh ý Ngài.

Lắng nguyện: (Im lặng cầu nguyện một vài phút).

Kinh nguyện: (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lời nguyện (Fatima): Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 

Ca nguyện: CON XIN DÂNG MẸ

ÐK. Mẹ ơi! Trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ. Một tràng hoa Mân Côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Ðời con tiếng ca hòa dâng lên Mẹ hiền. Tựa ngàn hoa thắm tươi, xin dâng lên Mẹ thương yêu.

Mầu nhiệm 2: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave.

Suy nguyện: TIN LÀ CHIA SẺ

“Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét.” (Lc 1,39-40).

Sau khi được sứ thần truyền tin, Đức Mẹ đã vội vã lên đường đi thăm người chị họ. Đức tin vào Chúa thôi thúc Mẹ lên đường đi thăm viếng: để chia sẻ niềm vui được làm mẹ, để chia sẻ niềm vui của Chúa Cứu Thế cho Gioan Tẩy Giả, và để chia sẻ khó nhọc của người chị họ.

Lạy Thiên Chúa, xin cho con biết chia sẻ yêu thương với những người xung quanh, nhất là xin cho con sẵn sàng chia sẻ đức tin cho tha nhân.

Xin cho con người đang sống trong thời đại mà sự vô cảm hiển hiện khắp nơi trong đời, biết cảm thông và chia sẻ bác ái huynh đệ với những người sống xung quanh mình.

Lắng nguyện: (Im lặng cầu nguyện một vài phút).

Kinh nguyện: (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lời nguyện (Fatima): Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 

Ca nguyện (lặp lại điệp khúc): CON XIN DÂNG MẸ

ÐK. Mẹ ơi! Trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ. Một tràng hoa Mân Côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Ðời con tiếng ca hòa dâng lên Mẹ hiền. Tựa ngàn hoa thắm tươi, xin dâng lên Mẹ thương yêu.

Mầu nhiệm 3: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.

Suy nguyện: TIN LÀ THỜ LẠY

“Bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.” (Lc 2,6-7).

Ngôi Lời Thiên Chúa sinh ra trong máng cỏ đơn nghèo. Các mục đồng… và các đạo sĩ đến thờ lạy Chúa. Họ tin Chúa Hài Nhi là Chúa, nên họ đến sấp mình thờ lạy Người.

Lạy Chúa, xin cho con biết đem hết khả năng mà thờ lạy Chúa trong suốt cuộc đời. Và xin cho những ai chưa biết Chúa, được ơn nhận biết mà phụng sự Chúa, nhờ thế mà được ơn cứu độ đời đời.

Lắng nguyện: (Im lặng cầu nguyện một vài phút).

Kinh nguyện: (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lời nguyện (Fatima): Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 

Ca nguyện (lặp lại điệp khúc): CON XIN DÂNG MẸ

ÐK. Mẹ ơi! Trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ. Một tràng hoa Mân Côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Ðời con tiếng ca hòa dâng lên Mẹ hiền. Tựa ngàn hoa thắm tươi, xin dâng lên Mẹ thương yêu.

Mầu nhiệm 4: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

Suy nguyện: TIN LÀ HY VỌNG

“Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa như đã chép trong Luật Chúa rằng: ‘Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa’.” (Lc 2,22-23).

Ông Simêon suốt một đời tin vào Thiên Chúa. Ông tin vào Chúa, nên ông đặt niềm hy vọng vào Người. Ông hy vọng vào Đức Chúa, nên giờ đây, ông được chính mắt gặp thấy Chúa. Niềm tin của ông củng cố niềm hy vọng, và niềm hy vọng của ông làm ông được vui sống.

Lạy Thiên Chúa, xin cho con, dù trong cuộc sống có gặp thử thách ngặt nghèo như thế nào đi nữa, vẫn một lòng tin tưởng vào Chúa với hy vọng rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi con, và rằng Chúa luôn ở bên con. Xin cho những ai đang sống trong cảnh già nua tuổi tác hay sức lực hao mòn, vẫn một niềm hy vọng vào Chúa là nguồn mạch sự sống đời đời.

Lắng nguyện: (Im lặng cầu nguyện một vài phút).

Kinh nguyện: (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lời nguyện (Fatima): Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 

Ca nguyện (lặp lại điệp khúc): CON XIN DÂNG MẸ

ÐK. Mẹ ơi! Trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ. Một tràng hoa Mân Côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Ðời con tiếng ca hòa dâng lên Mẹ hiền. Tựa ngàn hoa thắm tươi, xin dâng lên Mẹ thương yêu.

Mầu nhiệm 5: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

Suy nguyện: TIN LÀ TÌM KIẾM

“Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Ðền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi.” (Lc 2,46).

Sau khi lạc mất Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse lo đi tìm Chúa. Tại sao Chúa lại bị lạc? Thực ra, Chúa Giêsu ở lại Đền thờ, “đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi”. Chúa Giêsu khao khát công việc của Nhà Cha và luôn tìm kiếm thánh ý của Cha.

Lạy Thiên Chúa, xin cho con có một lòng khao khát tìm kiếm Chúa, là Lẽ Khôn Ngoan đích thực mang lại sự sống đời đời. Và xin cho những ai đang tìm kiếm chân lý cũng sẽ tìm gặp được Chúa, để Chúa trở thành nguồn sống của họ.

Lắng nguyện: (Im lặng cầu nguyện một vài phút).

Kinh nguyện: (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lời nguyện (Fatima): Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 

Ca nguyện (lặp lại điệp khúc): CON XIN DÂNG MẸ

ÐK. Mẹ ơi! Trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ. Một tràng hoa Mân Côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Ðời con tiếng ca hòa dâng lên Mẹ hiền. Tựa ngàn hoa thắm tươi, xin dâng lên Mẹ thương yêu.

 

II. SUY NGUYỆN KINH MÂN CÔI – NĂM SỰ SÁNG

(Sử dụng suy nguyện vào Thứ Năm trong tuần).

Mầu nhiệm 1: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan.

Suy nguyện: XIN ƠN SỐNG CÔNG CHÍNH

“Khi Ðức Chúa Giêsu chịu phép rửa xong, có tiếng từ trời phán: ‘Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người’.” (Mt 3,16-17).

Chúa Giêsu hạ mình xuống, đến chịu phép rửa tại sông Giođan. Tại sao Chúa Giêsu là Đấng vô tội lại đến với con người có tội để chịu phép thánh tẩy? Chính Chúa Giêsu trả lời ông Gioan Tẩy Giả: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính” (Mt 3,15).

Chúa Giêsu là Đấng Công Chính, là Đấng Vô Tội, nhưng đã chấp nhận chịu phép rửa như một tội nhân. Chúa đã giữ trọn đức công chính để nêu gương cho loài người tội lỗi chúng ta.

Lạy Thiên Chúa, chúng con đã chịu phép rửa tội, nhưng chưa sống công chính đàng hoàng. Xin cho chúng con biết sống công chính trước mặt Chúa cũng như người đời là: “ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; biết lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau, thiết tha duy trì sự hợp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau” (Ep 4,2-3). Xin cho chúng con sống hoà hợp với nhau theo tinh thần là con của một Cha nhà cùng một Chúa, như thế chúng con mới xứng đáng là con cái của Cha trên trời.

Hiệp nguyện: (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lời nguyện (Fatima): Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 

Mầu nhiệm 2: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana.

Suy nguyện: XIN ƠN NHẠY BÉN

“Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Ðức Chúa Giêsu. Ðức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự.” (Ga 2,1-2).

Ngày đầu tiên trong đời sống hôn nhân, cô dâu và chú rể đã gặp chuyện, đó là thiếu rượu. Họ không biết mình thiếu rượu, mà có biết thì cũng chẳng làm được gì để cứu vãn tình hình. Mẹ Maria đã nhận biết điều đó, nên đã nhanh chóng can thiệp xin Chúa cứu nguy. Chúa đã ra tay mà cứu giúp đôi tân hôn.

Lạy Thiên Chúa, giữa trăm chiều thử thách và khó khăn của cuộc sống, xin cho chúng con biết chạy đến với Mẹ Maria, người nữ tỳ khiêm tốn của Chúa, để học biết nhạy bén trước nhu cầu của tha nhân, mà thiết tha kêu xin khẩn nguyện cho họ.

Hiệp nguyện: (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lời nguyện (Fatima): Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 

Mầu nhiệm 3: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.

Suy nguyện: XIN ƠN SÁM HỐI

“Ðức Chúa Giêsu nói: ‘Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng’.” (Mc 1,15).

Mở đầu cuộc sống hoạt động công khai, Chúa Giêsu kêu gọi người ta sám hối. Sám hối để được ơn tha thứ. Sám hối để sống cuộc sống làm con cái Chúa.

Lạy Chúa, chúng con cần sám hối hằng ngày, để được ơn Chúa xót thương. Xin cho những ai đang sống trong đàng tội lỗi, có được ơn biết ăn năn sám hối, trở về với Chúa là nguồn mạch niềm vui.

Hiệp nguyện: (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lời nguyện (Fatima): Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 

Mầu nhiệm 4: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.

Suy nguyện: XIN ƠN HOÀN THIỆN

“Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,46-48).

Người tín hữu được mời gọi sống thánh thiện, trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Trở nên môn đệ của Chúa, có nghĩa là học bắt chước Chúa mọi sự. Chúa Giêsu đưa ra tiêu chuẩn tối hậu cho người môn đệ là “nên hoàn thiện như Cha trên trời”.

Lạy Chúa, với thân phận yếu hèn làm sao chúng con nên hoàn thiện được đây? Xin Chúa giúp chúng con, uốn nắn và biến đổi chúng con từng ly từng tí, để chúng con mỗi ngày nên hoàn thiện hơn như lòng Chúa mong muốn.

Hiệp nguyện: (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lời nguyện (Fatima): Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 

Mầu nhiệm 5: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.

Suy nguyện: XIN CHO BIẾT THA THỨ

“Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: ‘Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha thứ mấy lần? Có phải bảy lần không?’ Đức Giêsu đáp: ‘Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bày.” (Mt 18,21-22).

Thánh Thể là bí tích của tình yêu. Tình yêu thì phải tha thứ. Chúa Giêsu dạy chúng ta tha thứ, tha thứ không giới hạn. Bởi vì, chúng ta có tha thứ thì chúng ta mới được Thiên Chúa thứ tha.

Lạy Chúa, sống vào thời nay, tha thứ thật là khó. Vì khó nên cố gắng mà làm thì mới có phúc. Chúa đã chịu hy sinh cả mạng sống mình để tha thứ tội lỗi cho chúng con. Xin cho chúng con biết sống bao dung, sẵn sàng tha thứ cho những ai có lỗi với chúng con.

Hiệp nguyện: (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lời nguyện (Fatima): Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 

 

III. SUY NGUYỆN KINH MÂN CÔI – NĂM SỰ THƯƠNG

(Sử dụng suy nguyện vào Thứ Ba và Thứ Sáu trong tuần).

Mầu nhiệm 1: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Suy nguyện: TIN PHẢI TRẢI QUA THỬ THÁCH

“Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất.” (Lc 22,44).

Bắt đầu bước vào hành trình khổ nạn, Chúa Giêsu cảm thấy xao xuyến bồi hồi, như muốn từ bỏ. Người khẩn xin cùng Cha: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý Cha” (Lc 22,41-42). Xét theo cảm tính, Chúa Giêsu dường như không muốn uống chén đắng; nhưng xét theo sứ mệnh, Người đã chấp nhận uống chén đắng để vâng theo ý Cha và vì ơn cứu độ loài người.

Lạy Cha, trong cuộc sống thường ngày, có nhiều thử thách cản trở bước tiến chúng con. Nhiều lúc chúng con muốn bỏ cuộc hoặc buông xuôi, xin cho chúng con biết đặt tin tưởng vào Chúa là Cha quan phòng theo gương của Chúa Giêsu, bởi vì Người “dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục; và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người (Dt 5,8-9).

Hiệp nguyện: (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Ca nguyện (hát): BỎ NGÀI CON BIẾT THEO AI?

 1. Bỏ Ngài con biết theo ai, đời lộng gió cánh chim ngàn khơi. Trùng trùng sóng nước mênh mông thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ Ngài con biết theo ai, bến đời kia tương lai khuất mờ, bước đi không Ngài đời con buồn tênh.

ĐK. Bỏ Ngài con đi với ai, vì Ngài có lời ban sự sống? Bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai, đường xa lắc tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ Ngài con đi với ai?

Mầu nhiệm 2: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

Suy nguyện: TIN LÀ CHỊU ĐỰNG

“Bấy giờ ông Philatô truyền đem Ðức Giêsu đi và đánh đòn Người.” (Ga 19,1).

Chúa Giêsu đã phải trải qua những thời khắc đau đớn, bị đánh đòn nhừ tử. Người chịu đựng tất cả những đòn đánh là vì yêu loài người chúng ta.

Lạy Cha, trong cuộc sống thường ngày, nhiều lúc chúng con trải qua những thời gian ngặt nghèo, tưởng chừng như bị đánh đòn bầm dập không ngóc đầu lên được. Những lúc như thế, chúng con thường kêu than trách móc Chúa. Xin cho chúng con, dù gặp nghịch cảnh nào, vẫn một lòng giữ vững đức tin, chịu đựng tất cả theo gương của “Vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa” (Dt 4,14).

Hiệp nguyện: (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Ca nguyện (hát): CHÚA LÀ CON ĐƯỜNG

 1. Chúa là con đường cho con tiến lên, là ánh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa dư đầy. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời cùng Người con vui.

ÐK. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu nguyện hiến dâng cho Tình Yêu.

Mầu nhiệm 3: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

Suy nguyện: TIN LÀ HỌC BIẾT KHIÊM NHƯỜNG

“Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ, rồi vả vào mặt Người.” (Ga 19,2-3).

Con người ta thường thích vinh dự và uy quyền, thích được danh cao vọng trọng, thích được ăn trên ngồi trốc. Chúa Giêsu là Đấng Tối Cao, nhưng lại tự hạ, để cho bọn lính đội lên chiếc mão gai làm vương miện. Chúng đội lên đầu Người rồi sỉ nhục Người.

Lạy Cha, xin cho chúng con luôn học biết khiêm nhường, khiêm nhường với Chúa và khiêm nhường với tha nhân, như:

“Đức Giêsu Kitô

vốn dĩ là Thiên Chúa

mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì

địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, 

nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,

mặc lấy thân nô lệ,

trở nên giống phàm nhân

sống như người trần thế.

Người lại còn hạ mình,

vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,

chết trên cây thập tự. 

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người

và tặng ban danh hiệu

trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. 

Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu,

cả trên trời dưới đất

và trong nơi âm phủ,

muôn vật phải bái quỳ; 

và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,

mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:

‘Đức Giêsu Kitô là Chúa’.” (Pl 2,6-11).

Hiệp nguyện: (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Ca nguyện (hát): CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU

 1. Khi con nghe tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài sai con đi khắp mọi nơi rắc gieo tin vui cho muôn người. 

ĐK. Này đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài, niềm tin tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài trung kiên làm chứng nhân nước Trời thắp lên hạnh phúc cho muôn người.

Mầu nhiệm 4: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá.

Suy nguyện: TIN LÀ HỌC BIẾT KIÊN NHẪN

“Họ điệu Ðức Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha.” (Ga 19,17).

Chúa Giêsu đã phải trải qua nhiều đau khổ trên hành trình khổ nạn. Đến giờ phút này, Chúa vẫn kiên nhẫn gắng gượng đi đến tận đỉnh đồi Canvê, đi cho đến cùng của khổ đau thập giá, đi cho đến hơi thở cuối cùng, chỉ vì yêu thương. Yêu thương là thế đó!

Lạy Cha, trong cuộc sống, nhiều lúc chúng con muốn bỏ cuộc giữa chừng, vì những gánh trách nhiệm nặng nề. Xin cho chúng con học được gương kiên nhẫn như Chúa Giêsu, luôn trung kiên trong mọi hoàn cảnh, vì có kiên nhẫn đến cùng mới được cứu độ (xc. Mt 10,22).

Hiệp nguyện: (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Ca nguyện (hát): CON TIN CHÚA ƠI

Thời gian qua mau mà còn đây bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hờn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dãi dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mỏi mòn. Tình Ngài thương vẫn vuông tròn. Niềm cậy trông Chúa thương đời con.

ĐK. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con, tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm. 

Mầu nhiệm 5: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Suy nguyện: TIN LÀ VÁC LẤY THẬP GIÁ MÌNH

“Họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Ðức Giêsu thì ở giữa.” (Ga 19,18).

Chúa Giêsu đã đi trọn con đường khổ giá vì vâng lời Chúa Cha và vì yêu thương nhân loại chúng ta. Và Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy từ bỏ chính mình, vác lấy thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa.

Lạy Cha, Chúa Giêsu đã đi từ khổ nhục của thập giá để bước vào vinh quang phục sinh, xin cho chúng con có đủ sức để mang lấy thập giá của mình mà theo Chúa Giêsu cho đến cuối cuộc đời này, để mai sau chúng con cũng được hưởng phúc vinh quang với Người trong Nước Cha.

Hiệp nguyện: (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Ca nguyện (hát): CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA

 1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hẳn sâu trên trán. Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài danh cho con.

ĐK. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

 

IV. SUY NGUYỆN KINH MÂN CÔI – NĂM SỰ MỪNG

(Sử dụng suy nguyện vào Thứ Tư và Chúa Nhật trong tuần).

Mầu nhiệm 1: Đức Chúa Giêsu sống lại.

Suy nguyện: XIN ƠN BÌNH AN

“Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: ‘Bình an cho anh em!’ Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói: ‘Sao anh em lại hoảng hốt? Sao còn ngờ vực trong lòng. Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây’. Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Vì mừng quá, các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: ‘Ở đây anh em có gì ăn không’. Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.” (Lc 24,36-43).

Sau khi Chúa chịu chết, các tông đồ lo âu sợ hãi. Chúa phục sinh hiện ra, điều đầu tiên Chúa nói với các ông là: “Bình an cho anh em”. Bình an là điều các tông đồ rất cần để vượt qua những nỗi lo sợ. Có bình an thì các ông mới dám nói, dám đi ra và dám làm chứng.

Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin ban cho con ơn bình an, để con có thể đối diện với những khó khăn trong cuộc sống với niềm tin tưởng vững chắc rằng Chúa luôn ở cùng con, Chúa luôn nâng đỡ con, Chúa luôn che chở con.

Xin Chúa cũng ban bình an cho những ai đang dấn thân phục vụ người khác trong những nơi dịch bệnh hay những nơi hiểm nguy. Xin cho họ được vững lòng cậy trông, để sức mạnh và lòng can đảm của Chúa làm cho những nỗ lực của họ sinh hoa kết quả dồi dào.

Hiệp nguyện: (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lời nguyện (Fatima): Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 

Mầu nhiệm 2: Chúa Giêsu lên trời.

Suy nguyện: XIN ƠN SỐNG VUI

Đức Giêsu “dẫn các ông tới gần Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được rước lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa” (Lc 24,50-52).

Chúa đã chịu chết, nhưng đã sống lại. Chúa sống lại, rồi Người về trời ngự bên hữu Chúa Cha. Chúa lên trời, các tông đồ hoan hỷ mà chúc tụng Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho con cảm nghiệm được niềm vui về mầu nhiệm phục sinh của Chúa trong cuộc sống hằng ngày, với niềm xác tín vững chắc rằng mai sau chúng con cũng được sống lại mà hưởng phúc vinh quang với Chúa trên thiên đàng.

Xin Chúa cũng ban ơn cho những ai đang sống trong thất vọng, được thấy niềm an ủi và hy vọng về thiên đàng, để họ biết kiên tâm vượt qua những gian nan hoạn nạn trong cuộc sống tại thế này.

Hiệp nguyện: (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lời nguyện (Fatima): Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 

Mầu nhiệm 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Suy nguyện: XIN ƠN CAN ĐẢM

“Có lời Kinh Thánh chép rằng: ‘Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này. Và đây, chính Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.” (Lc 24,46-49).

Chúa Giêsu sai các tông đồ ra đi rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Nhưng trước khi các ngài ra đi, các ngài cần được đón nhận Chúa Thánh Thần. Nhờ đón nhận được ơn Chúa Thánh Thần, các tông đồ can đảm ra đi làm chứng cho Chúa bất chấp những khó khăn thử thách hay bắt bớ ớ phía trướ.

Lạy Chúa Giêsu phục sinh, việc rao giảng Tin Mừng trong thời đại ngày nay, đặc biệt là trong thời dịch bệnh này, quả thật là việc rất khó khăn và nguy hiểm. Xưa các tông đồ đã can đảm ra đi rao giảng mặc dù có nhiều khó khăn như bắt bớ, tù tội, vu khống và cả cái chết. Chính Chúa Thánh Thần đã thánh hoá các ngài, và làm cho các ngài được ơn can đảm. Xin cho chúng con được ơn can đảm, để chúng con có thể vượt qua lằn ranh sợ hãi mà đến với tha nhân với một lòng yêu mến Chúa.

Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục hoạt động trong lòng nhân loại, đặc biệt xác nhận cho những nỗ lực rao giảng và dấn thân bác ái của các môn đệ Chúa trong cơn đại dịch này, để vinh quang của Chúa được tỏ rạng giữa muôn dân.

Hiệp nguyện: (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lời nguyện (Fatima): Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 

Mầu nhiệm 4: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời.

Suy nguyện: XIN ƠN TRÔNG CẬY

Các tín hữu là Dân Thánh của Chúa, là những người sống trong niềm hy vọng phục sinh mai sau. Niềm tin đó đã được thể hiện nơi cuộc sống của biết bao nhiêu thánh nhân trong Giáo Hội, chẳng hạn như nơi cộng đoàn Colosê được thánh Phaolô miêu tả: “Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, khi cầu nguyện cho anh em. Thật vậy, chúng tôi đã được nghe nói về lòng tin của anh em vào Đức Kitô Giêsu, và về lòng mến của anh em đối với toàn thể các thánh; lòng tin và lòng mến đó phát xuất từ niềm trông cậy dành cho anh em trên trời, niềm trông cậy anh em đã được nghe loan báo khi lời chân lý là Tin Mừng đến với anh em; Tin Mừng này đang sinh hoa trái và lớn lên trên toàn thế giới như thế nào, thì nơi anh em cũng vậy, từ ngày anh em được nghe nói và nhận biết ân sủng của Thiên Chúa thực sự là gì.” (Cl 1,3-6).

Lạy Chúa Kitô phục sinh, Chúa đã mang lại niềm hy vọng cho biết bao nhiêu người, trước hết là Đức Mẹ, sau đó là các thánh nam nữ. Xin cho chúng con một niềm trông cậy vào Chúa, dù đang sống giữa dòng đời ngược xuôi và đầy gian nan thử thách này. Dù sống hay chết, xin cho chúng con một lòng hướng về Trời là nơi Chúa đang ngự trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.

Xin cũng nâng đỡ những ai đang sống trong hoàn cảnh phải đối diện với chết chóc của dịch bệnh, vững lòng cậy trông mà nhìn lên trời khẩn cầu cùng Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi.

Hiệp nguyện: (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lời nguyện (Fatima): Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 

Mầu nhiệm 5: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

Suy nguyện: XIN ƠN KHAO KHÁT

“Lòng anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở; vì nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, thì anh em biết đường rồi.” (Ga 14,1-4).

Chúa Giêsu về trời là để dọn chỗ cho những ai thuộc về Người. Mẹ Maria là người trước tiên được Chúa rước về trời cả hồn lẫn xác để làm Nữ vương mọi loài mọi vật, rồi kế đến là các thánh…

Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho con một lòng khao khát yêu mến Chúa. Dù còn sống giữa những bộn bề của thời cuộc, xin cho con vẫn một lòng khao khát sự sống và vinh quang của Nước Trời.

Và xin Chúa cũng đổ tràn vào lòng người đời nỗi khát vọng tìm kiếm chân lý trường tồn là chính Chúa; để khi kết thúc cuộc đời này, nhờ lòng thương xót của Chúa, họ cũng được hợp đoàn với Đức Mẹ và các thánh hưởng phúc vinh quang Nước Trời.

Hiệp nguyện: (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lời nguyện (Fatima): Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 

 

 

 

PHẦN IV: TRANG CHUYÊN ĐỀ

HỌC HỎI THÔNG ĐIỆP KINH MÂN CÔI

Chúng ta cùng tìm hiểu Thông điệpSupremi Apostolatus Officio” của Đức giáo hoàng Leo XIII (ban hành ngày 01/09/1883), qua 3 mục như sau: I. Làm gì để vô hiệu hoá hoặc đẩy lui những nguy hại hiện nay?; II. Sức mạnh Kinh Mân Côi qua lịch sử; III. Kinh Mân Côi bảo vệ Giáo Hội và người tín hữu. Bây giờ, chúng ta lần lượt tìm hiểu nhé!

I. Làm gì để vô hiệu hoá hoặc đẩy lui những nguy hại hiện nay?

Trong bối cảnh của thế giới đang đối diện với những nguy hại do cơn đại dịch bệnh Covid-19 gây ra, việc tìm hiểu thông điệp của Đức giáo hoàng Leo XIII về Kinh Mân Côi thật là phù hợp. Chúng ta sẽ tìm được một giải pháp hiệu quả cho vấn đề hiện tại của Giáo Hội cũng như của xã hội (xin đọc số 1 và 2 của Thông điệp).

 1. Tình hình hiện tại

Giáo Hội và toàn xã hội đang phải trải qua thời gian khó khăn bởi cơn đại dịch, tình hình ngày càng khó khăn hơn về mọi phương diện. Thời nào có khó khăn của thời đó. Khó khăn thì khác nhau, nhưng giải pháp thiêng liêng thì giống nhau. Khó khăn thời Đức giáo hoàng Leo XIII cũng giống khó khăn thời của chúng ta hiện nay, đó là vượt ra khỏi khả năng giải quyết của con người. Xét về mặt con người, dù là một người bình thường hay Đức giáo hoàng thì đều cảm thấy bất lực trước những vấn đề quá khó khăn như hiện nay. Khó khăn đó không chỉ là người đứng đầu Giáo Hội hay người đứng đầu một quốc gia phải gánh vác, mà xét rộng ra là mọi người đều phải gánh vác, mỗi người theo chức vụ của mình.

 1. Trách nhiệm của mỗi người

Trách nhiệm của những người có trọng trách trong đạo cũng như ngoài đời là: 1- “cẩn trọng canh phòng sự an toàn và an sinh của Giáo Hội” cũng như của xã hội, và 2- “vô hiệu hóa hoặc đẩy lui những nguy hại hiện nay đang lan tràn”. Còn người dân bình thường thì cộng tác theo cách của mình với những người có trách nhiệm. Để thực hiện được nhiệm vụ nặng nề này thì cần phải có “sự trợ giúp bởi trời”.

 1. Sự trợ giúp bởi trời

Một phương cách vững chắc và hiệu nghiệm trong việc “vô hiệu hóa hoặc đẩy lui những nguy hại hiện nay đang lan tràn” là chạy đến kêu xin với Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, qua việc lần chuỗi Mân Côi.

 1. Nương ẩn và cậy nhờ Đức Mẹ

Lạy Mẹ Mân Côi, Đấng Canh Giữ bình an của chúng con và là Thừa Tác Viên chuyển thông ơn trời cho chúng con. Xin Mẹ cầu xin cùng Người Con Thần Linh của Mẹ là Chúa Giêsu, nguôi giận và thương đến chúng con đang ở trong cơn khốn khổ đọa đầy này. Amen.

II. Sức mạnh Kinh Mân Côi qua lịch sử

Lịch sử Giáo Hội cho thấy rằng nhờ sức mạnh của Kinh Mân Côi và qua sự can thiệp của Đức Mẹ, Thiên Chúa đã giải cứu Giáo Hội nhiều phen khỏi hiểm nguy của lạc giác cũng như những sự dữ khác.

 1. Đức Mẹ, Đấng cầu bầu đắc lực trước toà Chúa

Đức Maria được Thiên Chúa ban tặng cho một phẩm giá và địa vị cao sang nhất trong mọi loài thụ tạo. Mẹ đã sống trọn vẹn phẩm giá và vai trò của mình, nên Mẹ là người toàn vẹn nhất, xứng đáng nhất. Mẹ thánh thiện nhất, Mẹ nhân đức nhất và như thế Mẹ có công phúc nhất. Trong mọi loài thụ tạo, Mẹ có phẩm giá và địa vị cao trọng nhất, như thế Mẹ có uy thế và tiếng nói trọng lượng nhất trước toàn Thiên Chúa toàn năng. Theo thánh Louis Grignion de Montfort cho biết, một lời của Đức Mẹ trước toà Chúa còn hơn mọi lời của mọi loài thụ tạo hợp lại. Quả thật là đúng như thế! Và vì vậy, Đức Mẹ là người bầu cử đắc lực nhất cho loài người chúng ta trước Thiên Chúa. Điều đó được Huấn quyền của Hội Thánh và biết bao nhiêu vị thánh chứng minh.

 1. Kinh Mân Côi đẩy lui sai lạc và sự dữ

Vào cuối thế kỷ 12, Hội Thánh đã phải trải qua một cơn hoạn nạn hết sức đau buồn gây ra do bè rối Albigensê gồm đầy những sai lầm hiểm hại cùng với những lực lượng tàn sát đã càn phá khủng khiếp khắp nơi khắp chốn. Thiên Chúa quan phòng đã hướng dẫn thánh Đa Minh thấy trước được rằng việc tôn sùng Kinh Mân Côi rất thánh là một khí giới để đẩy lui sai lạc, khống chế lòng vô đạo điên cuồng và ngang tàng của lạc giáo. Nhờ việc tôn sùng yêu mến Kinh Mân Côi, lòng đạo, đức tin và sự hiệp nhất bắt đầu được hồi phục; kẻ lầm lạc quay về đường ngay nẻo chính; thói ngông cuồng của những kẻ vô đạo được kiểm soát…

Vào thế kỷ 16, công hiệu và quyền lực của việc tôn sùng Kinh Mân Côi lại được thể hiện, khi lực lượng quân đội Hồi Giáo của người Thổ Nhĩ Kỳ đang lăm le đe doạ chụp cái gông hoang đường và man rợ gần hết cả Châu Âu Kitô giáo. Đứng trước tình thế cấp bách và sống còn của Châu Âu Kitô giáo nói riêng và của thế giới nói chung, Đức giáo hoàng Pio V đã hăng hái mời gọi các thành phần trong Hội Thánh hiệp ý dâng lên Mẹ Thiên Chúa những lời Kinh Mân Côi sốt sắng, để cầu xin Chúa thương giải cứu thế giới Kitô giáo. Và chúng ta biết là nhờ sự can thiệp của Đức Mẹ qua Kinh Mân Côi, Thiên Chúa đã ban chiến thắng vẻ vang cho người Công giáo. Kể từ 1972, để ghi nhớ công ơn Đức Mẹ, Giáo Hội đã mừng kính biến cố này với tước hiệu là “Đức Mẹ Chiến Thắng”, sau này đổi là lễ “Đức Mẹ Mân Côi” được mừng vào ngày 07.10 hằng năm.

Có nhiều câu chuyện của cá nhân cũng như của nhiều cộng đoàn cho thấy sức mạnh của lời kinh đơn sơ, nhưng lại rất có giá trị này. Quý vị có thể tự khám phá sức mạnh của việc tôn sùng này bằng cách hằng ngày lần hạt Mân Côi. Cứ kiên nhẫn lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ, thì khi gặp khó khăn quý vị sẽ thấy được hiệu quả kỳ diệu của lời kinh này là như thế nào!

III. Kinh Mân Côi bảo vệ Giáo Hội và người tín hữu

 1. Kinh Mân Côi, thể thức cầu nguyện đẹp lòng Đức Mẹ

Kinh Mân Côi là một thể thức cầu nguyện làm đẹp lòng Đức Mẹ và cũng là một phương tiện hiệu nghiệm để bảo vệ Giáo Hội và mọi người Kitô hữu.

– Đức Urbanô IV chứng nhận là: “mỗi ngày Kinh Mân Côi mang lại những ơn phúc mới mẻ cho Kitô giáo.”

– Đức Sixtô IV tuyên ngôn rằng phương pháp cầu nguyện này “làm tăng thêm việc tôn vinh Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ, cũng như rất thích hợp trong việc phòng ngừa những hiểm nguy đang đe dọa”.

– Đức Leo X: “Kinh Mân Côi được thiết lập để chống lại các kẻ gieo rắc lầm lạc và các lạc thuyết.”

– Đức Giulio III lại gọi Kinh Mân Côi là “vinh quang của Giáo Hội.”

– Thánh Pio V nói rằng “nhờ việc truyền bá lòng tôn sùng này mà tín hữu trở nên nhiệt tình hơn trong việc suy niệm và sốt sắng hơn trong việc cầu nguyện; họ biến đổi một cách nhanh chóng; bóng tối lạc thuyết biến tan và ánh sáng Đức Tin Công Giáo bừng rạng trong vinh quang đổi mới.”

– Sau hết, Đức Gregorio XIII công bố rằng: “Kinh Mân Côi được thánh Đa Minh thiết lập để ngăn cản cơn thịnh nộ của Thiên Chúa và để kêu cầu sự can thiệp của Đức Trinh Nữ Maria.”

 1. Kinh Mân Côi có sức mạnh loại trừ tai hoạ của thời đại

Còn chính Đức giáo hoàng Leo XIII thì nói rằng: “Cảm kích trước những lời và gương sáng này của các vị tiền nhiệm, Ta tin rằng, với cùng một lý lẽ như các ngài, đây là lúc thuận tiện nhất cho việc thiết lập những kinh nguyện chung và cho việc cố gắng lợi dụng những lời kinh nguyện của chuỗi Kinh Mân Côi dâng lên Đức Trinh Nữ, để xin Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ, một sự trợ giúp tương tự đối với những hiểm nguy hiện nay.” (số 6). Ngài còn thêm: “Các linh hồn ấy đang bị cơn lốc của thời đại sai lầm cuốn hút khỏi ơn cứu độ, mà đẩy xuống vực thẳm của sự chết đời đời. Ngày nay, chúng ta cũng rất cần được trợ giúp từ ơn trên như thời thánh Đa Minh, đó là sử dụng Kinh Mân Côi rất thánh của Mẹ Maria như là một phương thuốc chữa trị những vết thương do thời đại gây ra.” (số 7). Kinh Mân Côi “sẽ có hiệu quả lớn lao nhất trong việc loại trừ những tai hoạ khỏi thời đại chúng ta” (số 8).

Kết luận

Đức giáo hoàng Leo XIII quả thật là một vị giáo hoàng của Kinh Mân Côi. Những thông điệp về Kinh Mân Côi của ngài vẫn còn giá trị và vẫn còn rất thời sự cho con người ngày nay. Mong rằng những lời dạy dỗ của ngài thôi thúc chúng ta biết chạy đến với Đức Mẹ mà siêng năng lần hạt Mân Côi hơn.  

Kinh Nguyện Tuyệt Hảo 

Bất cứ làm gì, quý bạn đừng giống như người đàn bà ở Rôma kia đạo đức theo kiểu ý riêng, mà hễ nói đến Kinh Mân Côi là lại nhắc tới bà. Bà sùng đạo và sốt sắng đến nỗi, đời sống thánh thiện của bà đã làm cho bà nhẹ hàng đối với những điều coi là ngặt nghèo nhất trong Giáo Hội.

Định tâm nhân thánh Đa Minh hướng dẫn đời sống thiêng liêng cho mình, bà xin thánh nhân giải tội cho bà. Thánh nhân đã ra việc đền tội cho bà là đọc một tràng Kinh Mân Côi, còn khuyên bà đọc như thế hằng ngày nữa. Bà nói rằng bà không có đủ giờ để đọc, lấy lý nào là phải đi kính viếng các đền thờ ở Rôma mỗi ngày, nào là đã phải mặc áo thô cùng với áo nhặm, nào là làm khốn mình mấy lần một tuần, nào là thực hành quá nhiều các việc đền tội và chay tịnh. Thánh Đa Minh cứ thúc giục bà nghe theo lời khuyên của ngài đọc Kinh Mân Côi, nhưng bà không chịu. Bà rời tòa giải tội mà rùng mình trước những mẹo mực của vị linh hướng cứ nhất định muốn bà làm một việc tôn sùng bà không thích một tí nào cả.

Sau này, vào một lúc đang cầu nguyện, bà ngất trí đi và được thị kiến thấy linh hồn của bà đến trước tòa Chúa phán xét. Thánh Micae đặt tất cả các việc hãm mình và cầu nguyện của bà lên một đĩa cân và tất cả các tội lỗi cùng với những bất toàn của bà lên đĩa cân còn lại. Đĩa cân việc lành phúc đức của bà lại nhẹ hẫng so với đĩa cân tội lỗi bất toàn của bà.

Đầy kinh hãi, bà kêu khẩn đến lòng thương xót, van xin Rất Thánh Trinh Nữ cứu giúp, vị Bầu Cử ân đức của bà, Đấng đã lấy tràng Kinh Mân Côi duy nhất mà bà đã đọc để đền tội, đặt lên đĩa cân công phúc của bà. Tràng Kinh Mân Côi này nặng hơn cả mọi tội lỗi lẫn việc lành của bà. Rồi Đức Mẹ trách bà đã không chịu nghe theo lời khuyên của thánh Đa Minh, đầy tớ của Người và không chịu đọc Kinh Mân Côi hằng ngày.

Tỉnh trí lại, bà cấp tốc chạy đến sấp mình dưới chân thánh Đa Minh, kể cho thánh nhân nghe tất cả những gì đã xẩy ra, xin thánh nhân tha cho sự bất tín cẩn của bà và hứa sẽ trung thành đọc Kinh Mân Côi hằng ngày. Bà đã nhờ thế mà tiến tới sự trọn lành Kitô giáo và cuối cùng đến vinh quang đời đời.

Hỡi quý bạn là những người cầu nguyện, từ câu truyện này quý bạn thấy được mức độ phi thường là dường nào, nơi quyền năng, giá trị và tầm quan trọng của sự tôn sùng phép Lần Hạt Rất Thánh Mân Côi, khi nó được đọc chung cùng với sự suy niệm các mầu nhiệm của nó.

Một ít thánh đã tiến tới cao điểm của sự cầu nguyện, như thánh Maria Madalena, vị thánh đã được các thiên thần đưa lên trời mỗi ngày, và cũng là vị thánh đã được đặc ân ngồi học dưới chân Chúa và Mẹ Thánh của Người.

Thế mà, vào một ngày kia, khi chị thánh xin Thiên Chúa tỏ cho chị biết phải dùng cách nào chắc chắn để tấn tới trong tình yêu mến Ngài cũng như đạt được tuyệt đỉnh trọn lành, Ngài đã sai tổng thần Micae nhân danh Ngài tỏ cho chị thánh biết là không có một đường lối nào khác giúp chị thánh tiến tới trọn lành ngoài việc suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa. Rồi tổng thần đặt một cây thánh giá ở trước cửa động của chị thánh và bảo chị cầu nguyện trước cây thánh giá, chiêm ngắm các mầu nhiệm đau thương mà chính chị đã được chứng kiến tận mắt.

Gương của thánh Phanxicô Salêsiô, một vị đại linh hướng vào thời đại cua ngài, phải khuyến khích quý bạn gia nhập Hiệp Hội Kinh Mân Côi, vì một vị thánh cao cả như ngài mà còn hứa buộc mình, bao lâu còn sống, mỗi ngày phải đọc đủ một tràng Kinh Mân Côi.

Thánh Charles Borrômêô cũng đọc đủ một tràng Kinh Mân Côi như vậy và hết sức khuyến giục làm việc tôn sùng này nơi các linh mục của ngài, nơi hàng giáo sĩ trong các chủng viện và cho tất cả mọi giáo hữu của ngài.

Thánh Piô V, một trong những vị đại giáo hoàng dẫn dắt Giáo Hội, đã đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày. Thánh Tôma Villanôva, tổng giám mục giáo phận Valencê, thánh Têrêsa và thánh Philiphê Nêri cũng như nhiều vĩ nhân khác mà tôi không kể đến tên hết lòng tôn sùng Kinh Mân Côi Thánh.

Theo gương các đấng; các vị linh hướng của quý bạn sẽ lấy làm hài lòng, và nếu các ngài biết được lợi ích mà quý bạn gặt hái được do việc tôn sùng này, điều trước hết mọi sự các ngài sẽ thúc giục quý bạn là thực hành việc tôn sùng này.

Thánh Louis Grignion de Montfort, Le Secret Admirable du Très Saint Rosaire pour se convertir et se sauver, rose 26 (Bí Mật Kinh Mân Côi; bản dịch Việt ngữ của Đa Minh Cao Tấn Tĩnh).

15 LỜI HỨA CỦA ĐỨC MẸ

 1. Mẹ hứa sẽ gìn giữ một cách đặc biệt và ban nhiều ơn cao cả cho tất cả những ai sốt sắng lần hạt Mân Côi.
 2. Ai kiên trì lần hạt Mân Côi sẽ nhận được một số ân sủng (nhãn tiền) có thể nhìn thấy được.
 3. Kinh Mân Côi sẽ là áo giáp đầy uy lực để chống lại hỏa ngục. Kinh Mân Côi tiêu diệt thói hư tật xấu, giải thoát khỏi tội lỗi, và phá tan các lạc thuyết.
 4. Kinh Mân Côi làm cho các nhân đức và các việc lành phúc đức sinh hoa kết quả; Kinh Mân Côi mang lại cho các linh hồn dồi dào tình thương hải hà của Thiên Chúa nhất; Kinh Mân Côi sẽ đổ tràn tình yêu của Thiên Chúa vào trong trái tim con người thay cho lòng quyến luyến thế gian, giúp người ta khinh chê thế tục cùng những giả trá của nó, và nâng tâm hồn họ khao khát những của cải trên trời. Quả thật, Kinh Mân Côi là phương tiện thánh hóa các linh hồn tuyệt vời biết bao.
 5. Ai tín thác vào Mẹ qua việc năng lần hạt Mân Côi thì sẽ không bị hư mất.
 6. Ai đọc Kinh Mân Côi sốt sắng, đồng thời áp dụng các mầu nhiệm Kinh Mân Côi vào đời sống mình, thì sẽ không bị những nỗi bất hạnh đè nặng lên mình. Người có tội sẽ được ơn hoán cải; người công chính sẽ tiến triển trong ân sủng và sẽ xứng đáng được hưởng đời sống vĩnh cửu.
 7. Những người thành tâm kiên trì lần hạt Mân Côi thì sẽ được ơn trên phù trợ trong giờ lâm tử.
 8. Những ai lần hạt Mân Côi thì sẽ tìm thấy ánh sáng của Chúa hướng dẫn và được Chúa ban ân sủng dồi dào khi sống cũng như trong giờ chết, và họ sẽ được tham dự vào công nghiệp của các phúc nhân.
 9. Mẹ sẽ nhanh chóng cứu những linh hồn trung thành sốt mến lần hạt Mân Côi khỏi lửa luyện ngục.
 10. Những con cái thành tâm với Kinh Mân Côi của Mẹ thì sẽ được thừa hưởng vinh quang lớn lao trên thiên đàng.
 11. Qua Kinh Mân Côi, các con xin gì thì sẽ được như ý.
 12. Những ai phổ biến Kinh Mân Côi của Mẹ thì sẽ được Mẹ cứu giúp khi gặp túng thiếu cùng cực.
 13. Mẹ đã xin Con Chí Thánh Mẹ ơn này là: những ai gia nhập vào các hội đoàn Mân Côi thì đều là anh chị em với các thánh trên trời khi sống cũng như khi chết.
 14. Những ai trung thành đọc Kinh Mân Côi đều là con cái dấu yêu của Mẹ và là anh chị em của Chúa Giêsu Kitô.
 15. Việc yêu mến và trung thành lần hạt Mân Côi là một dấu chỉ chắc chắn cho phần rỗi linh hồn.

(Dịch từ “Les 15 Promesses de la Sainte Vierge”, trong “La Sainte Vierge à Saint Dominique et au Bienheureux Alain de la Roche.”)

KINH KÍNH MỪNG – BÔNG HỒNG 15

Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort

 1. Lời chào kính của Thiên thần rất cao siêu đến nỗi chân phước Alain de la Roche tin rằng không một thụ tạo nào có thể hiểu được, mà chỉ có Chúa Giêsu Kitô, Đấng được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, mới có thể giải thích được điều đó mà thôi.

Lời chào kính của Thiên thần rút tỉa sự tuyệt diệu của nó, chính yếu là từ Đức Trinh Nữ Rất Thánh, Đấng mà lời chào kính nhắm tới, rồi từ mục đích của việc Nhập thể của Ngôi Lời. Lời chào kính này được mang xuống từ trời để chào mừng biến cố Ngôi Lời nhập thể làm người, lần đầu tiên được Tổng lãnh thiên thần Gabriel tuyên bố.

Lời chào kính của Thiên thần tóm tắt trong bản đúc kết ngắn gọn nhất của tất cả nền thần học Kitô giáo về Đức Trinh Nữ. Chúng ta thấy trong đó một lời khen ngợi và một lời kêu xin. Lời khen ngợi chứa đựng tất cả những gì làm nên sự vĩ đại đích thực về Mẹ Maria; còn lời kêu xin chứa đựng tất cả những gì mà chúng ta phải cầu xin với Đức Mẹ, và tất cả những gì chúng ta có thể mong chờ về lòng tốt của Mẹ đối với chúng ta. Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh đã mặc khải nơi phần thứ nhất của Lời chào kính; bà thánh Êlisabét, được Thánh Thần soi sáng, đã thêm phần thứ hai; còn Giáo Hội, trong công đồng Ephêsô thứ nhất, diễn ra vào năm 430, đã đưa ra phần kết thúc, sau khi đã lên án sai lầm của Nestoriô và định tín rằng Đức Trinh Nữ thật sự là Mẹ Thiên Chúa. Công đồng ra lệnh rằng chúng ta sẽ kêu cầu Đức Trinh Nữ dưới tước hiệu vinh quang của Mẹ bằng những lời này: Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con, là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử.

 1. Đức Trinh Nữ Maria là người được Lời chào kính từ trời gửi tới để hoàn tất công trình vĩ đại nhất và quan trọng nhất của thế giới, Cuộc nhập thể làm người của Ngôi Lời vĩnh cửu, bình an giữa Thiên Chúa và loài người và ơn cứu độ của toàn thể nhân loại. Sứ giả của tin mừng trọng đại này là tổng lãnh thiên thần Gabriel, một trong những hoàng tử đứng đầu của triều đình thiên quốc. Lời chào kính của sứ thần chứa đựng niềm tin và niềm hy vọng của các tổ phụ, các ngôn sứ và các tông đồ. Lời chào kính này là sự kiên tâm và sức mạnh của các vị tử đạo, khoa học của các bậc tri thức, lòng kiên trì của các cha giải tội và là sự sống của giới tu trì (chân phước Alain). Nó là bài ca mới về lề luật ân sủng, là niềm vui mừng của các thiên thần và loài người, nỗi kinh hoàng và bối rối của ma quỷ.

Qua Lời chào kính của thiên thần, Thiên Chúa làm người, một Trinh Nữ trở thành Mẹ Thiên Chúa, các linh hồn của những người công chính được giải thoát khỏi ngục tối, những tàn tích của thiên đàng được phục hồi và những ngai toà trống rỗng được lấp đầy, tội lỗi được tha thứ, ân sủng được ban tặng cho chúng ta, bệnh nhân được chữa lành, người chết được sống lại, kẻ lưu đày được nhớ lại, Ba Ngôi chí thánh được tôn vinh, và loài người đạt được sự sống đời đời. Cuối cùng, Lời chào của thiên thần là cầu vồng trên trời, dấu hiệu của lòng thương xót và của ân sủng mà Thiên Chúa ban tặng cho thế giới (chân phước Alain).

Linh mục Phanxicô Xavie Trần Kim Ngọc, OP. chuyển ngữ từ bản tiếng Pháp: “Le Secret Admirable du Très Saint Rosaire pour se convertir et se sauver” (Bí quyết diệu kỳ của Kinh Mân Côi để được hoán cải và được cứu độ).

ƠN XÁ KHI ĐỌC KINH MÂN CÔI

Khi đọc Kinh Mân Côi (5 chục kèm suy niệm) trong nhà thờ, nhà nguyện hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt (EI, concessio 17) thì được hưởng một ơn đại xá với những điều kiện thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý của Đức giáo hoàng). Đọc Kinh Mân Côi trong trường hợp khácthì được hưởng ơn tiểu xá.