Chạnh lòng

print

Chạnh lòng

 Các ông lại phải xuống thuyền

Ra đi tìm chỗ lặng yên bờ hồ

Người dân vội vã đổ xô

Sang bên kia trước đợi chờ lắng nghe

 

Dưới thuyền Ngài bước đi lên

Thấy đoàn người đã nhiều phen cực cùng

Chạnh lòng thương đám dân tình

Lang thang như những con chiên không đàn.

Chủ nhật XVI thường niên

Hoa Xanh