Bánh Trường Sinh

print

Bánh Trường Sinh

Chính tôi là bánh trường sinh

Ai ăn sẽ sống phúc vinh đời đời

Chính tôi là đấng bởi trời

Chúa Cha sai đến ban lời trần gian

 

Hãy xem những việc tôi làm

Và tin vào đấng từ Ngài xuống đây

Một khi ăn chiếc bánh này

Chẳng bao giờ đói những ngày thế gian.

 

Chủ nhật thứ XVIII thường niên

Hoa Xanh