Cáo Phó Ông Cố Phêrô Nguyễn Đình Dương (Ông Cố Bật)

print

CÁO PHÓ

 ‘Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, 
hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.’ (Tv 62,2)

 

 

Ông  Cố

PHÊRÔ NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG

Thường gọi Ông Cố Bật

Sinh năm 1925,

tại giáo xứ Cách Tâm, Kim Sơn, Ninh Bình – GP/ Phát Diệm

 

 Là Thân Phụ Của 4 Linh Mục và 1 Nữ tu

 Lm Vinhsơn Nguyễn Đình Thịnh, Gp/Cần Thơ

Nữ Tu M.Lisa Nguyễn Thị Ngượi, Mtg/Cần Thơ

Lm GB. Nguyễn Chánh Thi, Tu Hội Chúa Giêsu TP/HCM

Lm Đaminh Ninh Nguyễn Thông Phán, Dòng Thánh Gia/LX

Lm Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, Dòng Don Bosco

 

ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ

Lúc 15.55. ngày 29/5/2019

Hưởng thọ 94 tuổi

 Nghi thức Tẩm Liệm hồi 6.00 giờ ngày 30 tháng 5 năm 2019

Tại tư gia giáo xứ Long Bình, Kinh G2 Cái Sắn , Vĩnh Thạnh

 

Thánh Lễ An táng sẽ được cử hành

Lúc 9 giờ sáng, ngày Thứ Bảy 01 Tháng 6 Năm 2019

Tại Nhà Thờ Giáo xứ Long Bình, Kinh G2,  Cái Sắn, Gp Long Xuyên

Xin hiệp ý cầu nguyện cho 

ÔNG CỐ PHÊRÔ

      Ps: Xin miễn Phúng điếu và Vòng hoa

Kính Báo

BTT/GPCT