22. Xin ơn biết dùng lời nói

print

22. Xin ơn biết dùng lời nói

 “ Hãy nói những lời tốt đẹp.” (Ep 4, 29)

Lạy Chúa!

Ngôn ngữ là một phương tiện tuyệt vời,

để con người hiểu biết và thông tri,

để tương giao và diễn đạt chân lý,

để làm nên cuộc sống thật diệu kỳ.

Nhưng nhiều khi con đã làm hư đi,

khi nói năng buông tuồng không ý tứ,

qua những lời tiêu cực quá vô tư.

Cha ông chúng con đã từng nói:

“Bệnh do miệng mà vào.

Họa do miệng mà ra”.

Miệng lưỡi xây dựng nên cơ đồ,

nhưng có thể làm tiêu tan sụp đổ.

Nếu con muốn thay đổi thế giới,

con phải thay đổi lời ăn tiếng nói,

đừng để mình theo thói thế gian.

Lạy Chúa, xin giúp con:

Dùng lời chân thật và khiêm tốn

để đem lại an bình.

Dùng lời yêu thương và tha thứ

để đem lại an tâm.

Dùng lời nâng đỡ và che chở

để đem lại an hòa.

Dùng lời khen lao và khích lệ

để đem lại an vui.

Dùng lời tích cực và cảm thông

để đem lại an ủi.

Dùng lời nhẹ nhàng và trong sáng

để đem lại an lành.

Lời Chúa là Lời Sáng Tạo,

Lời Cứu Độ, Lời Nhập Thể,

Lời Sự Sống, Lời Tình Yêu,

Lời an bình và hạnh phúc cho trần gian.

Xin Lời Chúa thấm nhập tâm trí con,

biến đổi cuộc đời con theo Lời Chúa

để lời con thành Lời Chúa cho đời. Amen

Trích Lời nguyện từ trái tim của Lm. Thái Nguyên

Lời nguyện số 22