47. Xin ơn nhận ra ý Chúa

print

47. Xin ơn nhận ra ý Chúa

         “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người.”

(Rm 8, 28)

Lạy Chúa!

Ở đời họa phúc theo nhau,

buồn vui may rủi vàng thau có đều.

 

Họa thì phúc nương theo đó,

phúc thì họa đã sẵn chờ,

buồn và vui cùng nhóm một cửa,

may với rủi cùng ở một nơi.

 

Mỗi biến cố dù họa hay phúc,

vẫn có một ý nghĩa trong đời,

cũng là một cách Chúa ngỏ lời,

cho con nghe thấy Chúa ở mọi nơi.

 

Con hay nhìn mọi sự bằng cái lợi,

cái gì không lợi con loại trừ,

ít khi con suy tư và phân định,

chẳng lạ gì tâm trí bất phân minh.

 

Thấy thuận lợi thì mừng vui hoan hỉ,

thấy bất lợi thì thất chí âu sầu,

mà chẳng biết vì đâu mình như thế,

không để tâm xem Chúa muốn điều gì.

 

Cuộc sống đầy dẫy những thị phi,

không như những gì con trông thấy,

có khi thấy phúc nhưng là họa,

có khi gặp rủi hóa thành may.

 

Điều quan trọng là con nhận ra ý Chúa,

để sống an vui giữa cuộc đời. Amen.