49. Lời nguyện cho ngày mới

print

49. Lời nguyện cho ngày mới

 “Đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.” (2Cr 6, 2)

 

 

Lạy Chúa!

Bắt đầu lại ngày mới,

không phải để con làm mới lại điều gì,

mà trước tiên làm mới lại bản thân con.

 

Bắt đầu lại ngày mới,

con không cao vọng về mình,

không kỳ vọng về người,

không thất vọng về đời,

nhưng hy vọng tất cả, yêu thương tất cả,

đón nhận tất cả, vì nhận biết rằng,

Chúa đang có mặt trong tất cả.

 

Bắt đầu lại ngày mới,

xin dạy con biết khám phá và học hỏi

những điều tốt đẹp nơi anh chị em,

luôn trong tâm thế để sẵn sàng phục vụ.

 

Bắt đầu lại ngày mới,

đừng để con rập khuôn theo lề thói,

đừng chạy theo hình thức bên ngoài,

đừng để mất cái phẩm chất bên trong,

đừng đóng băng nếp suy nghĩ và hành động.

nhưng sống theo tác động của Thánh Thần.

 

Tạ ơn Chúa cho con còn cơ hội,

để bắt đầu lại cuộc sống hôm nay,

để đổi thay những cái chưa hay chưa đẹp,

chỉnh đốn những điều chưa tốt chưa lành.

 

Cho dù có những thất bại làm con nản,

những nghi nan làm con sờn lòng,

những đối xử làm con bị tổn thương.

Nhưng con vẫn tin rằng,

Chúa đang kết dệt nên cuộc đời mình,

từ cả những đau thương và trắc trở,

ngay những dang dở con không ngờ.

 

Mỗi biến cố xảy đến,

dù họa hay phúc, dù lành hay dữ,

cũng đều là những bước chân Chúa,

đang âm thầm đi vào cuộc đời con,

đang tỏ mình và tự tình với con,

để con làm mới lại cuộc đời mình,

đem đến an bình cho cuộc sống. Amen.