51. Xin ơn sống đời cầu nguyện

print

51. Xin ơn sống đời cầu nguyện

 “Phải cầu nguyện luôn.” (Lc 18, 1)

 

Lạy Chúa!

Cuộc sống con sẽ đi về đâu,

nếu đời con vắng Chúa?

 

Bao việc con làm có nghĩa gì đâu,

nếu lòng con xa Chúa?

Bao điều con đạt được có giá trị gì đâu,

nếu tâm con thiếu Chúa?

 

Bao thứ con hiểu biết có ích chi đâu,

nếu trí con nằm ngoài Chúa?

Bao danh giá và địa vị có là gì đâu,

nếu bản thân con không gặp Chúa?

 

Tất cả chỉ là trống rỗng,

nếu Chúa không ở trong con.

Mọi cái chỉ là hư vô,

nếu con không ở trong Chúa.

 

Trong Chúa mọi sự trở thành có,

ngoài Chúa mọi thứ trở thành không.

Với Chúa đời con đầy hy vọng,

không Chúa chẳng có gì để mong.

 

Xin cho con mỗi ngày kề bên Chúa,

được sống với Chúa, được nhìn ngắm Chúa,

được lắng nghe Chúa, được gặp gỡ Chúa,

được chìm sâu trong Đấng cứu độ con. Amen.