Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN Lễ Mình Máu Thánh CKT năm C

print

MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

Dẫn vào Thánh lễ

Này là Mình Máu Thánh Ta

Là Máu Tân Ước đổ ra cứu đời

Chúng con và biết bao người

Được Mình Máu Chúa dưỡng nuôi linh hồn.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô: Chúa Kitô ban Mình và Máu Ngài cho nhân loại
(Lc 9,11b-17).

Trời về chiều và ngày sắp tàn, Chúa Giêsu muốn cho đám đông dân chúng được ăn. Với năm chiếc bánh và hai con cá, phép lạ đã diễn ra, và năm ngàn người được ăn no nê.

Từ của ăn vật chất, Chúa Giêsu hướng dân chúng đến của ăn trường sinh, là Mình và Máu Ngài được ban trong bí tích Thánh Thể; nhờ đó, Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho con người.

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời các bạn thiếu nhi chiêm ngắm Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Trong bí tích tình yêu này, Mình và Máu Chúa Kitô được ban cho con người làm lương thực trường sinh. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (St 14,18-20)

Khi Ab-ra-ham vừa chiến thắng liên minh các vua trong vùng, tư tế Men-ki-xê-đê, cũng là vua thành Sa-lem, đã đem lễ vật gồm bánh và rượu đến để chúc mừng. Ab-ra-ham đã tỏ lòng thần phục người của Thiên Chúa và dâng một phần mười chiến lợi phẩm cho ông.

 

Bài đọc 2 (1Cr 11,23-26)

Vì có nhiều người Cô-rin-tô hiểu sai về bữa tiệc Thánh Thể, Thánh Phaolô đã lập lại việc Chúa Giêsu đã làm trong bữa Tiệc Ly, và đưa mọi người trở về ý nghĩa ban đầu của việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Đức Kitô Con Thiên Chúa/ đã trở nên của ăn và của uống nuôi sống linh hồn chúng ta/ trên con đường tiến về nhà Cha. Chúng ta cùng sốt sắng dâng lời cầu nguyện.

  1. Chúa Giêsu là linh mục tối cao, linh mục đời đời, linh mục duy nhất. Xin cho Đức Thánh Cha, các giám mục và linh mục trong Hội thánh xác tín rằng: chức linh mục của các ngài xuất phát từ Chúa Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. “Bí tích Thánh Thể là lễ Hy Sinh trên thập giá của Chúa Kitô”. Xin cho các dân tộc trên thế giới nhận ra rằng: chỉ có lễ Hy Sinh của Đức Kitô trên thập giá/ mới có thể cứu họ khỏi cái chết đời đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. “Bí tích Thánh Thể là bí tích tình yêu”. Xin cho các bệnh nhân và những người già yếu/ sống gắn bó với Thánh Thể, để mỗi ngày họ yêu mến Chúa Giêsu hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Chúa Giêsu Thánh Thể là lý tưởng duy nhất của mỗi thiếu nhi”. Xin cho thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta/ biết siêng năng tham dự Thánh lễ, để được rước Chúa Giêsu là nguồn sự sống.Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thân tình kêu mời nhân loại đến dự bàn tiệc Mình và Máu Thánh Chúa. Xin cho chúng con biết dọn mình xứng đáng để đón rước Chúa vào lòng ở với chúng con luôn mãi. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.