Gợi ý bài hát Thánh Lễ 3 Ngày Xuân

print

Gợi ý bài hát Thánh Lễ 3 Ngày Xuân

Nguồn: https://chuayeucon.wordpress.com/

GIAO THỪA
1. NL – Giây phút giao thừa
2. ĐC – Tv 120 – bản 1
2. ĐC -Tv 120 – bản 2
3. Alleuia
4. DL – Ngày xuân xin dâng
5. HL1 – Kinh nguyện tạ ơn
5. HL2– Cảm mến ân tình
6. Chúc tuổi: Chúc xuân (vừa hát vừa vỗ tay)
7. KL – Hát đón xuân về (chọn câu 1, 2 hoặc 3)

 

MỒNG MỘT TẾT
1. NL1 – Xuân thanh bình
1. NL2 – Xuân hy vọng
2. ĐC – Tv 8 – bản 1
2. ĐC – Tv 08 – bản 2
3. DL – Ngày xuân xin dâng
4. HL1 – Tình khúc tri ân 3
4. HL2 – Chúa đã thương con
5. KL – Hát đón xuân về (chọn câu 1, 2 hoặc 3)

 

MỒNG HAI TẾT
1. NL – Mừng chào Xuân mới
2. ĐC – Tv 127 – bản 1
2. ĐC – Tv 127 – bản 2

3. DL1 – Xuân hy vọng
3. DL2 – Ngày xuân xin dâng
4. HL1 – Ca vang tình yêu Chúa
4. HL2 – Tình cha nghĩa mẹ

5. KL – Hát đón xuân về (chọn câu 1, 2 hoặc 3)

 

MỒNG BA TẾT
1. NL- Mừng chào Mùa Xuân
2. ĐC – Tv 103
3. DL1 – Xuân hy vọng
3. DL2 – Ngày xuân xin dâng
4. HL – Ngày xuân mới
5. KL1 – Nữ Vương Mùa Xuân
5. KL2 – Hát đón xuân về (chọn câu 1, 2 hoặc 3)