Chương Trình Lễ Giỗ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp Lần Thứ 78 Năm 2024

print

CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIỖ CHA PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP LẦN THỨ 78 NĂM 2024

I. CHÚA NHẬT 10/03/2024

05g00: Thánh lễ:

07g00: Thánh lễ:.

09g00: Thánh lễ:

17g00: Thánh lễ:

19g00: Thánh lễ:   

 

II. THỨ HAI 11/03/2024 :

05g00: Thánh lễ:

09g00: Thánh lễ:

11g00: Thánh lễ:

13g00: Thánh lễ:

15g00: Thánh lễ:

17g30: THÁNH LỄ KHAI MẠC   

19g30: THÁNH LỄ II                   

——–

– 21g30 – 23g00:  Cầu nguyện TẠ ƠN THIÊN CHÚA CÙNG VỚI CHA PHANXICÔ XAVIE TRƯƠNG BỬU DIỆP

– 23g30 – 24g00: Cầu nguyện LÒNG THƯƠNG XÓT   

– 01g00 – 02g00: Cầu nguyện KÍNH ĐỨC MẸ              

– 02g30 – 03g30: Cầu nguyện HIỆP THÔNG      

 

III. THỨ BA 12/03/2024

– 05g00: THÁNH LỄ III

– 08g00: THÁNH LỄ BẾ MẠC        

– 17g00: Thánh lễ cho Giáo xứ

***

LỊCH GIẢI TỘI

 

  1. Trước Lễ Giỗ: Thứ Bảy và Chúa Nhật ( Quý Cha Hạt Bạc Liêu ).
  2. Những ngày Lễ Giỗ:
  • Quý Cha Dòng: Quý Cha đến chiều Thứ Sáu ngày 08 tháng 3 năm 2024 .
  • Quý Cha 5 năm đầu đời Linh Mục: đến chiều Chúa Nhật ngày 10 tháng 3 năm 2024 .
  • Quý Cha trong Giáo Phận: Theo phân chia các Hạt.

 

THỨ BẢY NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2024

04g30

Giải tội

Quý Cha Dòng

06g30

Ăn sáng

 

08g00

Giải tội

Quý Cha Dòng

11g00

Cơm trưa

 

15g00

Giải tội

Quý Cha Dòng

18g00

Cơm chiều

 

21g00

Giải tội

Quý Cha Dòng

21g00

Nghỉ đêm

 

CHÚA NHẬT NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 2024

04g00

Giải tội

Quý Cha Dòng

06g30

Ăn sáng

 

08g00

Giải tội

Quý Cha Dòng

11g00

Cơm trưa

 

15g00

Giải tội

Quý Cha Dòng

18g00

Cơm chiều

 

19g30 – 21g00

Giải tội

Quý Cha 5 năm đầu đời Linh Mục và Quý Cha Dòng

21g00

Nghỉ đêm

 

THỨ HAI NGÀY 11 THÁNG 3 NĂM 2024

04g30

Giải tội

Quý Cha 5 năm đầu đời LM và Quý Cha Dòng

06g30

Ăn sáng

 

08g30 – 11g00

Giải tội

Hạt Cà Mau + Quý Cha Dòng

11g00

Cơm trưa

 

14g00 – 16g00

Giải tội

Hạt Cần Thơ  + Quý Cha 5 năm đầu đời LM của Hạt Cần Thơ

16g00 – 18g00

Giải tội

Quý Cha 5 năm đầu đời LM

18g00

Cơm chiều

 

19g00 – 21g00

 

Hạt Đại Hải +  Quý Cha Dòng

21g00

Ăn nhẹ

 

21g30 – 23g30

 

Hạt Sóc Trăng + Quý Cha 5 năm đầu đời LM

THỨ BA NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2024

01g00 – 03g00

Giải tội

Hạt Trà Lồng + Quý Cha Dòng

03g00 – 05g00

Giải tội

Hạt Vị Thanh + Quý Cha 5 năm đầu đời LM

06g00

Ăn sáng

 

06g30 – 09g00

Giải tội

Quý Cha Dòng + Quý Cha