Album Tiếng Hát Thiên Thần

print

01 Giới thiệu

02 Cao cung lên

03 Hang Belem

04 Vinh danh TC

05 Tiếng Hát Thiên Thần

06 Đêm Thánh Vô Cùng

07 Hội Nhạc Thiên Quốc

08 Loài Người ơi

09 Mùa Đông Năm ấy

10 Tiếng Chuông Sinh Nhật