Bài Hát Chủ Đề, Ngày Họp Mặt Giới Trẻ, Hạt Cần Thơ, Chánh Tòa Thứ Bảy Ngày 14 Tháng 12 Năm 2019

print

 

 

Chương Trình

Ngày Họp Mặt Giới Trẻ Hạt Cần Thơ

Chánh Tòa, Thứ Bảy 14.12.2019

Chủ đề: Cùng với Giêsu, người trẻ hoàn thiện chính mình

 • Buổi sáng
 • 7 giờ – 8 giờ: Tập trung – Ghi danh – Chia tổ
 • 8 giờ – 8 giờ 30: Khai mạc – Giới thiệu
 • 8 giờ 30 – 9 giờ 15: Thuyết trình đề tài: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.
 • 9 giờ 15 – 9 giờ 30: Giải lao
 • 9 giờ 30 – 10 giờ 30: Sám hối & Xưng tội
 • 10 giờ 30 – 11 giờ 30: Thánh Lễ
 • 11 giờ 30: Cơm trưa – Dọn dẹp
 • Buổi chiều
 • 12 giờ 30 – 13 giờ 10: Thảo luận tổ
 • 13 giờ 10 – 14 giờ 30: Chia sẻ – Xen kẽ các tiết mục văn nghệ
 • 14 giờ 30 – 15 giờ: Cám ơn – Trao lời khuyên của ĐGH Phanxicô – Giải tán

 

Xin mời tất cả các bạn trẻ đến tham dự!

Ban Mục Vụ Giới Trẻ Hạt Cần Thơ