Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: Lễ Giáng Sinh (Đêm-Rạng Đông-Ngày)

print

LỄ ĐÊM GS

 1. Nhập Lễ: Đêm tình thương: https://www.youtube.com/watch?v=Fz4LK7iIyl4
 2. Đáp Ca: TV 95: https://www.youtube.com/watch?v=N8XtkwsSS3I
 3. Dâng Lễ: Đêm đông dâng Chúa: https://www.youtube.com/watch?v=7k7Uyt7yHp8
 4. Hiệp Lễ 1: Đêm Tình yêu: https://www.youtube.com/watch?v=3c6Jfyzgah4
 5. Hiệp Lễ 2: Tình khúc đêm đông: https://www.youtube.com/watch?v=BCPjH-2w4UU

Lễ Giáng Sinh rạng đông:

 1. Nhập lễ: Belem: https://youtu.be/lhJKQ2ts4ts
 2. Đáp ca: TV96: https://www.youtube.com/watch?v=NqjTqb1LNbs
 3. Hiệp Lễ 1: Ánh sáng Belem: https://youtu.be/dv93E4T-xYE
 4. Hiệp Lễ 2:https://www.youtube.com/watch?v=eXfH-SpN0Xk

Lễ Giáng Sinh ban ngày:

 1. Nhập Lễ: Chúa đã xuống đời: https://youtu.be/6W4JKBkV0Mk
 2. Đáp ca: TV 97: https://youtu.be/yt2o-QIgqTM
 3. Hiệp Lễ: Ca mừng Giáng Sinh: https://youtu.be/FnfU_Pqpv3k