Ban thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Hạt Vị Thanh tuyên hứa

print

Ban thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Hạt Vị Thanh tuyên hứa

ngày 12 tháng 11 năm 2022 tại nhà thờ Vị Hưng

Sáng thứ Bảy, ngày 12 tháng 11 năm 2022 tại nhà thờ Vị Hưng – Hạt Vị Thanh, đã diễn ra thánh lễ kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Với sự hiện diện và chủ tế thánh lễ của Cha Alphongsô Lê Kim Thạch – Quản hạt Vị Thanh, cùng với quý Cha trong Hạt; các Ban thường vụ cũ và mới của 16 họ đạo trong Hạt Vị Thanh.

Trong thánh lễ có “Nghi thức tuyên hứa” của Ban thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ nhiệm kỳ: 2022 -2026 và phát “Bằng Tưởng Lệ” của Đức Giám mục Giáo phận cho quý vị đã phục vụ trong Ban thường vụ nhiệm kỳ trước (2018 – 2022).

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria và các thánh Tử đạo Việt Nam. Xin Thiên Chúa phù trợ và giúp sức cho quý Ban thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ tại các họ đạo trong Hạt Vị Thanh.

MVTT/ Hạt Vị Thanh.