Bêtania – Từ ngữ Kinh Thánh

print

Bêtania – Từ ngữ Kinh Thánh

Bêtania - Chúa Nhật Mùa Chay V A (Ga 11:1-45) | Từ ngữ Kinh Thánh | hiệp thông Loan bao Tin mừng

“Bêtania, làng quê của Maria và Martha” (Ga 11,1)

Bêtania, tiếng Hilạp là Bêthania, tiếng Do thái là Bêt’aniyyah, có nghĩa là “nhà của người nghèo” hay là “nhà của Ananiyah”(?)

Đây là làng quê của Martha, Maria và Lagiarô, nay là Et’azariah nằm ở giữa đông nam núi cây Dầu, cách Giêrusalem khoảng 3km (Ga 11,18) về hướng Giêrikhô.

Tại Bêtania đã diễn ra biến cố Chúa Giêsu hồi sinh cho Laziarô người đã chết và đã được chôn cất bốn ngày (11,17). Biến cố này mở đường cho mặc khải quan trọng của Chúa Giêsu: “chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (11,25) và ai tin vào Ngài, thì dù đã chết cũng sẽ được sống, và ai sống và tin vào Ngài sẽ không bao giờ phải chết (11, 25-26). Tiếc rằng sau phép lạ lẫy lừng này, các thủ lãnh dân Do Thái lại đi đến quyết định giết Chúa Giêsu (11,53) !

Trước quyết định trên, thánh Gioan cho biết Chúa Giêsu cùng các môn đệ đến trú ngụ tại một thành Ephraim (11,54). Nhưng thánh Matthêu (21,17) và thánh Marcô (11,11t) xác định là Người đã nghỉ đêm trong tuần cuối cùng tại Bêtania. Cũng tại Bêtania Chúa Giêsu đã được xức dầu thơm, tại nhà Simon, người phong cùi (theo Mt 26,6 Mc 14,3) bởi một phụ nữ vô danh, hay tại nhà của Laziarô, bởi Maria (Ga 12,1t).

Bêtania là khởi điểm cuộc rước Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem (Mc 11,1 Lc 19,28) Nơi Chúa Giêsu lên trời cũng “hướng về Bêtania” (Lc 24,50).