Các Bài Hát Thánh Lễ CN 29 TN B (Gợi Ý) – File PDF

print

Chúa Nhật 29 TN B: Phục Vụ

1-NL : Trăm triệu lời ca.

2-SH: Chúa nhân từ

3-ĐC : TV 32

4-Alleluia  4

5-DL: Dâng lên Chúa.

6-HL: 1-Bài ca phục vụ.  2-Cho con biết yêu thương

7-KL: Nữ Vương Mân Côi

Alleluia 4 baicaphucvu Cau dap TV 32-B choconbietyeuthuong-td ChuaNhanTu_kl danglenChua-nk Nu vuong man coi (Ngay nay con den hat khen mung me...) TramTrieuLoiCa_td