Cáo Phó Bà cố Anna Nguyễn Thị Lan  

print

Cáo Phó

 

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

 

Trong niềm tin vào

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH

Xin kính báo:

 

Bà cố Anna Nguyễn Thị Lan  

Sinh năm 1930

 

Là thân mẫu Sr. Anna Trần Thị Đường

Dòng Chúa Quan Phòng

Trưởng Cộng đoàn nữ tu Gx Lương Hòa (Hạt Vị Thanh)

 

Bà cố được Chúa gọi về lúc 09g45, ngày 18.02.2022

Hưởng thọ 92 tuổi

 

Thánh lễ an táng được cử hành lúc 04g45, ngày 20.02.2022

Tại Gx Vinh Trung,  Gp Bà Rịa

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà cố Anna

Được sớm hưởng nhan thánh Chúa.

 

Kính báo

BBT/WGPCT