Cáo Phó Bà cố Anna Nguyễn Thị Thu

print

Cáo Phó

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

Trong niềm tin vào

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH

Xin kính báo:

Bà cố Anna Nguyễn Thị Thu,

Sinh năm 1932

Là thân mẫu của Sr. Mr Lê Thị Thống, Dòng Con Đức Mẹ Bình Dương,

được Chúa gọi về  lúc 12h10, Thứ Sáu, ngày 13/08/2021,

 hưởng thọ 89 tuổi.

Bà  được an Táng  vào Chúa Nhật,Ngày 15/08/2021,

 tại Họ Đạo Mỹ Phước, GPCT

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà cố Anna

MVTT/Hạt Trà Lồng