Cáo Phó Bà cố Catarina Đoàn Thị Hồng

print

Cáo Phó

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

Trong niềm tin vào

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH

Xin kính báo:

 

Bà cố Catarina Đoàn Thị Hồng

Sinh năm 1942

 

Là Thân mẫu

của cha Gioan Võ Phương Bình

Cha phó Họ Đạo Trà Cú

 

Bà Cố  được chúa gọi về  lúc 17g00 ngày 24/12/2022

Hưởng thọ 80 tuổi.

 

Thánh Lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc:

 9h00 ngày Thứ Ba, ngày 27/12/2022, tại nhà thờ Gx Bắc Hải

Hạt Đại Hải, Gp. Cần Thơ

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà cố Catarina

Được sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Kính báo

MVTT/GPCT