Cáo Phó Bà Cố Catarina Nguyễn Thị Nhạn

print

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

Trong niềm tin vào

Đức Kitô Tử Nạn Và Phục Sinh

Xin kính báo:

 Bà Cố Catarina Nguyễn Thị Nhạn,

sinh năm 1928

 

Thân mẫu Sr Maria Têrêsa Nguyễn Thị Điệp,

Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ

Trưởng Cộng đoàn Họ Đạo Mỹ Phước

Giáo phận Cần Thơ

 

Đã về nhà Cha lúc 15 giờ 30

ngày 18 tháng 6 năm 2020.

hưởng thọ 92 tuổi

 

Thánh lễ an táng cử hành lúc 9 giờ sáng thứ Hai

ngày 22 tháng 6 năm 2020.

tại Nhà thờ Giáo xứ Ao kho

Kính báo

Văn Phòng Hội Dòng