CÁO PHÓ BÀ CỐ CÊCILIA BÙI THỊ PHẤN

print

  

HỘI DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX

TỈNH DÒNG CẦN THƠ

362 Tầm Vu – P. Hưng Lợi – Q. Ninh Kiều – Thành Phố Cần Thơ

Email: seprovidencect@gmail.com. ĐT: 0292 3838 146

 

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga. 11,25)

 

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào  ĐỨC KITÔ TỬ NẠN  và  PHỤC SINH

Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ kính báo:

 

Bà Cố: Cêcilia BÙI THỊ PHẤN

 

Là thân mẫu

nữ tu Marie – Eugénie Nguyễn Ngọc Nga

Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ

 

Đã được Chúa gọi về lúc 09 giờ 30 ngày 21 tháng 05 năm 2019

Hưởng thọ 78 tuổi

 

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành tại

Thánh Đường Giáo Xứ  Bến Dinh

Lúc 08 giờ ngày 23 tháng 05 năm 2019

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Cêcilia sớm được về hưởng Tôn Nhan Chúa.

 

Kính Báo

 VPTD Chúa Quan Phòng Cần Thơ