Cáo Phó Bà Cố Inê Bạch Thị Đây

print

HỘI DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX

TỈNH DÒNG CẦN THƠ

362 Tầm Vu – P. Hưng Lợi – Q. Ninh Kiều – Thành Phố Cần Thơ

Email: seprovidencect@gmail.com. ĐT: 0292 3838 146

***

CÁO PHÓ

 

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga. 11,25)

Trong niềm tin vào  ĐỨC KITÔ TỬ NẠN  và  PHỤC SINH

Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ kính báo:

 

BÀ CỐ

 INÊ BẠCH THỊ ĐÂY

 

Là thân mẫu

Nữ tu M.Madeleine Nguyễn Thị Hiệp

Dòng Chúa Quan Phòng Portieux – Tỉnh Dòng Cần Thơ

Đang phục vụ tại

CĐ THỚI BÌNH – CÀ MAU

 

Đã được Chúa gọi về lúc 08g00 ngày 30/10/2019

Hưởng thọ 78 tuổi

 

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành tại

Thánh Đường Giáo Xứ

PHƯƠNG QUÝ- KONTUM

Lúc 14g 00 ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Inê mau về hưởng Tôn Nhan Chúa.

Kính Báo

VPTD Chúa Quan Phòng Cần Thơ