Cáo Phó Bà Cố Luxia Phan Thị Hiển

print

CÁO PHÓ

 ‘Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, 
hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.’ (Tv 62,2)

 

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

Chúng tôi xin kính báo:

 Bà Cố

LUXIA PHAN THỊ HIỂN,

Sinh năm 1927

 

Là thân mẫu của Cha

Matthêu  Lê Ngọc Bửu,

Linh giám Tỉnh Dòng CQP Cần Thơ

và Sr Pauline Lê Thị Hạnh dòng MTG Cần Thơ

 

Đã qua đời lúc 4h40 sáng ngày 23/10/2019

Hưởng Thọ 93 tuổi

 

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc

9h00 sáng Thứ Sáu , ngày 25/10/2019

Tại nhà thờ Trà Lồng, Hạt Trà Lồng

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Luxia

Kính Báo

BBT/WCT