Cáo phó Bà Cố Maria Bùi Thị Khẩn

print

Cáo phó Bà Cố Maria Bùi Thị Khẩn

Kính thưa Quý Cha,

Con kính gởi đến Quý Cha

 

Cáo phó Bà Cố Maria Bùi Thị Khẩn

là thân mẫu của Soeur Maria Vũ Thị Kim Bạch

Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ.

 

Xin Quý Cha hiệp lời cầu nguyện

cho Linh hồn Maria mau về hưởng Tôn Nhan Chúa.

Chân thành cám ơn Quý Cha.

Kính báo

VP.TDCT

Nữ tu: M.Vincent Nguyễn Thị Thơ