Cáo Phó Bà Cố Maria Trần Thị Sáu

print

CÁO PHÓ

 ‘Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, 
hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.’ (Tv 62,2)

 

Bà Cố Maria Trần Thị Sáu

Thân mẫu Dì M. Tania Nguyễn Thị Tuyết Thanh

Là Nữ tu thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ

Hiện đang Phục vụ tại Họ Đạo Mỹ Xuyên

 

 Qua đời lúc 15g20, ngày 31/12/2018

Hưởng thọ 86 tuổi

Thánh Lễ An táng sẽ được cử hành

lúc 9h thứ năm ngày 3 tháng 1 năm 2019

tại Họ Đạo Vĩnh Mỹ

 Xin hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Matia

Kính Báo

MVTT/ GPCT