Cáo Phó Bà cố Maria Vũ Thị Ngần

print

Cáo Phó

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

Trong niềm tin vào

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH

Xin kính báo:

 

Bà cố Maria Vũ Thị Ngần

Sinh năm 1933

 

Là thân mẫu Soeur Têrêsa Trần Thị Ngọc Diệp

thuộc Tỉnh Dòng CQP Cần Thơ

đã phục vụ tại Cộng đoàn Thới Hòa (Lộ 19) nhiều năm

 

Bà được Chúa gọi về lúc:

01g00 ngày Thứ Bảy 20-11-2021.

Hưởng thọ 88 tuổi.

 

Thánh lễ an táng được cử hành

Lúc 06g30 ngày Thứ Hai  22-11-2021.

Giáo Xứ Châu Long, Kênh F1, Gp Long Xuyên

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Maria

mau được về hưởng Tôn Nhan Chúa.

Kính báo

BBT/WGPCT