Cáo Phó Cha Phê-rô Phan Thanh Điềm- Gp Long Xuyên

print

CÁO PHÓ

 

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2)

 

 

Trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh,

Tòa Giám mục Long Xuyên kính báo:

 

CHA CỐ PHÊ-RÔ PHAN THANH ĐIỀM

Sinh ngày: 16/03/1952

Tại: Campuchia

đã hoàn tất cuộc đời dương thế ngày 14/02/2023

Hưởng thọ: 71 tuổi

 

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 09g30

thứ Năm ngày 16/02/2023,

tại nhà thờ giáo xứ Phú Vĩnh, hạt Châu Đốc, Gp. Long Xuyên

 

Xin quý Cha trong giáo phận dâng 3 Thánh lễ

cầu cho linh hồn Cha Cố Phero

 

Xin anh chị em cầu nguyện cho Cha Cố Phero

mau về hưởng Tôn Nhan Chúa.

 

Long Xuyên ngày 14/02/2023

TGM kính báo

****

TIỂU SỨ CHA CỐ PHERO PHAN THANH ĐIỀM

CHA CỐ PHERO PHAN THANH ĐIỀM

Sinh ngày: 16/03/1952

Tại: Campuchia

Vào Tiểu chủng viện: Cái Răng năm: 1965, thuộc giáo phận: Cần Thơ

Vào Đại Chủng viện: Tôma, năm 1973

Chịu chức linh mục ngày: 31-1-1992, Tại: Nhà thờ Chánh Toà LX

Do Đức cha: GB. Bùi Tuần

 

Từ khi chịu chức linh mục đã phục vụ tại:

– Chợ Mới: 1992- 8/1992

– Tân Châu: 1992 – 1996

– Phú Vĩnh: 1996 – 2023

 

Qua đời ngày: 14/02/2023

Tại giáo xứ Phú Vĩnh

Lễ an táng ngày: 16/02/2023