Cáo Phó Ông Cố Emmanuel Lê Văn Tàu

print

Cáo Phó

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

Trong niềm tin vào

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH

Xin kính báo:

 

Ông Cố Emmanuel Lê Văn Tàu

Sinh năm 1943

 

Là thân phụ của Pr. Lê Văn Dủ (K7b, đã mất)

 

Ông được Chúa gọi về lúc:

9g00 sáng , ngày thứ Ba, 09 tháng 11 năm 2021

Hưởng thọ 78 tuổi.

 

Thánh lễ an táng 

Lúc 9g00 ngày Thứ Năm 11-11-2021.

tại Giáo Xứ Bến Bàu

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ông cố Emmanuel

mau được về hưởng Tôn Nhan Chúa.

Kính báo

BBT/WGPCT